فروشگاه جمشید
مشتری مداری،تجربه بیش از 20 سال سابقه خدمات رسانی
                                                        
درباره پرتال

برای دستیابی شما مشتریان و همکاران گرامی به سفارشات آنلاین وبا خبر شدن از اقلام و قیمت های موجود با این پرتال در خدمت شما عزیزان هستیم.
مدیر سایت : مهندس احمدی
نظرسنجی
در کدام بخش توانسته ایم نیازهای شما را برآورده سازیمآمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید دیروز :
  • نفرات آنلاین :
  • بازدید امروز :
  • بازدید ماه گذشته :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
-  كانكترهایا آنتن ، بلند گوی داخلی وترانس را از جای خود خارج كنید

2-   سه عدد ضامن نگهدارندة فیبر مدار چاپی را كمی به طرف پایین فشار دهید وفیبر مدار چاپی را ا زجای خود خارج كنید .

3-            جعبه دستگاه را روی دیوار نصب كنید .

4-   فیبر مدارچاپی را با احتیاط سرجای خود قرار دهید. برای این كار ابتدا قسمت بالای فیبر را جا بیندازید ( دقت كنید كه سه عدد بین در سوراخهای فیبر قرار گیرد ) سپس سه ضامن نگهدارنده را به طرف پایین فشار دهید وفیبر را جا بیندازید (دقت كنید سیم بلند گوی داخلی در شیار بالای فیبر قرار گیرد )

5-   كانكتر آتن ،بلندگوی داخلی وترانس را سرجای خود قرار دهید .

6-   برای كار بهتر گیرندة دستگاه ، آنتن را تا انتها بكشید . سعی كنی دستگاه‌های جانبی (مانند تلفن كننده ) را كنار آنتن نصب كنید .

7-  اگر مایل به استفاده از آلف سوئچ برا ی خاموش كردن دستگاه در شرایط خاص هستید .می توانید سیم متصل به كانكتر .ALPLASW  را از وسط بچینید و دو سر آن را به آلفا سوئیچ لهیم كنید . برای این كار ابتدا باید كانكتر را از جای خود خارج كنید. در هنگام خاموش بودن آلفا سوئیج بلند گوی داخلی وآژیر وبلند گوی خارجی قطع می شود . قسمت‌های دیگر فعال خواهد بود .

سمت چپ جفبه شیار مناسب برای نصب الفا سوئیچ وجود دارد .

8-  دستگاه دارای چندین مسیر برای ورود سیم است . سیم ها ر به نحوی مرتب نمایید كه هیچ كدام از سیم ها به خنك كننده اتصال نكند واز روی مدار رد نشود، بهتر است قبل از جا زدن فیبر مدار چاپی همه سیم ها ر وارد دستگاه نمایید .

9-  دستگاه باید حداقل 20 سانتیمتر با اشیای اطراف فاصله داشته باشد این فاصله برای كار صحیح گیرنده وخنك شدن دستگاه الزامی است .

سیم بندی :‌

1-           AUX  ( 13 . 6eo )

تغذیه كلیه چشم ها را با حفظ جهت به طور موازی به هم وصل كنید سپس با رعایت جهت صحیح به ترمینال . AUX  وصل كنید. این مسیر منجر به یك فیوز نیم آمپر است .هرگز تغذیة تلفن كننده خودكار را به این ترمینال وصل نكنید تا در صورتی كه به هردلیل فیوز این مسیر بسوزد تلفن كننده از كارنیفتد .


2-SP خروجی برای بلندگوها

بلندگوها را به طور موازی به سیم وصل كنید ( حداكثر 2 بلندگوی 18 هم ، 10 الی 20 ولت ) سپس آن ها را به ترمینال SP  وصل كنید .

3- SIR   خروجی برای آژیر

اگر از آژیر استفاده می كنید سیم های آن را با رعایت جهت صحیح به ترمینال  SIR وصل كنید

4- Z1 , Z2 , Z3 , Z4

فرمان چشم های هر زون با هم سری كنید وبه ترمینال زون مربوط به آن وصل  كنید .

5- 220 ولت :

سیم های برق شهر را با احتیاط به این ترمینال وصل كنید . برای برق حتماً از سیمی با ضخامت مناسب استفاده كنید .

6- BAT  ترمینال باتری :

با دقت دررعایت جهت ، سیم های باتری وصل كنید ،سیم قرمز به مثبت وسیم مشكی به منفی سیم های تلفن كننده را نیز به این ترمینال وصل كنید این مسیر به یك نیوز 4 آمپر مجهز است


7-OUT منفی (خروجی برای فرمان در باز كن یا

كاربردالف :فرمان در باز كن

در صورتیكه این دستگاه را انتخاب كنید با فشار دكمة زنگ این ترمینال برای یك لحظه خروجی منفی می دهد این فرمان برای راه اندازی رله درباز كن مناسب است . یك سر بوبین یك رلة 12 ولت را به AUX  وسردیگر بوبین آن را به وسیله كنتاكت این رل می توانی مدار فرمان یك درباز كن را فعال كنید

كاربردب :نمایش روشن بودن دستگاه

در صورتیكه این حالت را انتخاب كنید :هر گاه دستگاه روشن  ARM  شود این ترمینال خروجی منفی ثابت می دهد این خروجی برای روشن كردن یك LED  یك مقاومت 1 كیلواهم قرار دهید ومثبت آن را بهAUX وصل كنید .

این حالت برای دستگاه به EXPANDER  زون های دستگاه را افزایش می‌دهد وهمچنین برای اتصال دستگاه به چشم های حافظه دار نیز كاربرد . دستگاه CLASSIC EXPANDER  دارای یك كمكی است ویك زون دستگاه را به6 زون تبدیل می كند ، استفاده از این دستگاه برای موادی كه تعداد چشم ها زیاد است توصیه می شود .

طرز كار دستگاه

دستگاه دارای 3 حالت خاموش ( DISARM) روشن ( ARM) ونیمه فعال (RARTSET) است كه در ادامه شرح داده می شود .

1-           روشن ( ARM )

با فشار دكمة ریموت دستگاه با یك تك آژیر ( یك بیپ طولانی در بلند گوی داخلی ) روشن می شود چراغ ARM به نشانة روشن بودن دستگاه روشن خواهد شد، در این حالت همة زون ها فعال خواهد بود با فشار مجدد این دكمةریموت ،آژیر اضطاری به صورت لحظه ای فعال می شود.

2-           خاموش  ( DISARM)

با فشاردكمه ریموت دستگاه با دو تك آژیر خاموش میشود اگر درهنگام روشن بودن دستگاه آلارم داده باشد با یك تك آژیر اضافه 0 این موضوع را اعلام می كند. در حالت خاموش اگر زون 4 در وضعیت 24 ساعته باشد در صورت تحریك آن دستگاه یك بار آلارم می دهد. در اینحالت با فشار دكمة ریموت ،آلارم قطع می شود وآن زون نیز غیر فعال می شود برای فعال شدن آن زون كافی است دستگاه یك بار روشن وخاموش شود

3-           نیمه فعال ( PARTSET)

با فشار دكمه ریموت دستگاه با یك بیپ كوتاه (فقط از بلندگوی داخلی نیمه فعال می شود دراین حالت فقط زون 1و2 فعال خواهد بود اگر زون 4 درحالت 24 ساعته باشد در این وضعیت نیز فعال خواهد بود،دراین حالت چراغ ARM  به صورت چشمك زن درخواهد آمد.


چراغ های نمایشگر LED

1-           چراغ POWER

روشن بودن این چراغ نشان دهندة وصل بودن برق شهر است.

2-           چراغ ARM

در حالت خلاموش DISAM  این چراغ خاموش است

در حالت روشن ARM این چراغ روشن است

در حالت نیمه فعال PARTSET  این چراغ چشمك زن است

3-           چراغ ALARM

درهنگام فعال شدن آژیر این چراغ روشن می شود.پس از پایان مدت آژیر با خاموش شدن دستگاه این چراغ به صورت چشمك زن درمی آید تا وقوع آلارم را به اطلاع استفاده كننده برساند.

4-           چراغهای Z1 , Z2 , Z3, Z4

در هنگام خاموش (DISARM ) با تحریك هر منطقه ( باز شدن مدار آن ) چراغ زون مربوط به آن روشن می شود وبا رفع تحریك ،چراغ خاموش میشود. اما در هنگام فعال بودن دستگاه در صورت تحریك هر زون ،چراغ آن روشن شده وروشن می ماند. حتی با خاموش شدن دستگاه نیز این چراغ روشن می ماند تا تحریك را مشخص كند.


نكته :

هر گاه دستگاه درهنگام خاموش شدن 3 تك آژیر زد ،بیش ازروشن كردن مجدد دستگاه می توانید از روی حافظه دستگاه منطقه تحریك شده را مشخص نمایید. روشن كردن مجدد دستگاه ، حافظه آلارم را پاك می كند.

امكانات ویژه

1-           زون بی سیم

این زون برای ارتباط مستقیم دستگاه با مگنت با چشم یا شاسی اضطراری بی سیم طراحی شده است این زون درحالت نیمه فعال نیز فعال دست تحریك شدن این زون توسط چراغ زون 2 نمایش داده می شود

2-           حفاظت مضاعف

در حالت روشن اگر فیوز AUX  بسوزد ،دستگاه آلارم خواهد داد. این ویژگی برای مقابله با ایجاد اتصال در سیم كشی مفید است .

3-           هشدار قطع برق

در هنگام روشن بودن دستگاه اگر برق شهر به طور پیوسته بیش از 4 ساعت ( حدود چهار ونیم ساعت) قطع شود دستگاه آلارم خواهد داد . برای فعال كردن این ویژگی به بخش برنامه ریزی مراجعه كنید.


4-           شاسی LRN  :

دستگاه مجهز به یك شاسی كوچك LRN  در روی مدار است كه در صورت مفقود شدن ریموت ها می توان با فشار آن دستگاه را خاموش كرد از این شاسی برای برنامه ریزی دستگاه نیز استفاده می شود

اضافه كردن ریموت :

   1)       دستگاه را درحالت خاموش قرار دهید

   2)       فیوز AUX  را از جای خود خارج كنید

   3)       دكمه Р  ریموت جدید را فشار داده نگه دارید

   4)       دكمه LRN  دستگاه را یك لحظه فشا ردهید

   5)       دستگاه با یك بیپ اضافه شدن ریموت را اعلام می كند

   6)       دكمه ریموت را رها كنید

   7)      فیوز AUX را در جای خود قراردهید

نكته : برای اضافه كردن بیش از یك ریموت مراحل 3 تا 6 را تكرار كنید

حذف همه ریموت ها :

   1)       برق وباتری را از دستگاه قطع كنید

   2)       سی ثانیه صبر كنید 3

   3)       دكمه LRN  دستگاه را فشار داده نگه دارید

   4)       برق وباتری را وصل كنید

   5)       پس از چند ثانیه دكمهLRN  را رها كنید

اكنون كلیة ریموت ها حذف وتنظیمات دستگاه به حالت اولیه باز می گردد. این كار بار مواقعی كه یكی ا زریموت ها مفقود شده مناسب است . پس از آن باید ریموت های موجود را دوباره به دستگاه ست كرد.

تنظیم مدت آژیر:

مدت آژیر دستگاه 2 دقیقه است با روش زیر این زمان به 7 دقیقه تغییر می‌یابد.

   1)       دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید .

   2)       ازسالم بودن فیوز AUX  مطمئن شوید

   3)       دكمهLRN را فشار داده نگه دارید

   4)       دكمه LRN  را رها كنید

دستگاه با یك بیپ تغییر برنامه را اعلام می كند

هشدار قطع برق:

دستگاه می تواند درحالت فعال د رصورتیكه برق شهر بیش از 5/4 ساعت قطع شود با یك دوره آلارم احتمال خرابكاری را هشدار دهد این ویژگی غیر فعال است .برای فعال كردن آن باید :

   1)       دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید

   2)       ازسالم بودن فیوز AUX  مطمئن شوید

   3)       دكمه LRN  را فشار داده نگهدارید

   4)       دكمه Ï یكی ازریموتها را یك لحظه فشار دهید

   5)       دكمه LRN  را رها كنید

دستگاه با یك بیپ تغییر برنامه را اعلام می كند

خروجی منفی : OUT

خروجی منفی می تواند به عنوان فرمان در باز كن یا فرمان روشی بودن دستگاه مورد استفاده قرار گیرد مازنده این خروجی را در حالت دربازكن قرارداده برای تغییر آن باید :

   1)       دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید

   2)       از سالم بودن فیوز AUX مطمئن شوید

   3)      دكمهLRN را فشا رداده نگه دارید

زون 24 ساعته:  ZONE 4

زون 4 می تواند بطور 24 ساعته فعال باشد برای فعال كردن این ویژگی باید:

   1)       دستگاه را در حالت خاموش قراردهید

   2)       از سالم بودن فیوز AUX مطمئن شوید

   3)       دكمهLRN  را فشار داده نگه دارید

 4)  دكمه Ï و     یكی از ریموتها را بطور همزمان یك لحظه فشار دهید

   5)       دكمهLRN  را رها كنید

دستگاه با یك بیپ تغییر برنامه را اعلام می كند

تك آژیر     CHIRP

دستگاه می تواند روشهای زیر تك آژیر بزند.

الف : بلند گوی داخلی وSIREN

ب: بلندگوی داخلی و SP, SIREN

ج: فقط بلند گوی داخلی

سازنده دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید

   1)       دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید

   2)       ا زسالم بودن فیوز AUXمطمئن شوید

   3)      دكمة LRN  را فشار دهید نگه دارید

   4)       دكمه  LRN را رها كنید

دینگ دانگ: CHIME

زون 1( Z1 ) می تواند دارای دینگم دانگ باشد . دراین صورت با تحریك این زون دستگاه دینگ دانگ پخش می كند .استفاده كننده می تواند هرزمان كه بخواهد این ویژگی را فعال یا غیر فعال كند

عیب : برد هر دو ریموت كم است

آنتن تا انتها بالا باشد ، پیچ پایه آنتن محكم باشد فیش سیم آنتن روی برد درست حارفته باشد لوپهای نقره ای در ناحیه Docttouch  دستگاه كاملاً عمودی باشد .

عیب : به محض روشن كردن ،دستگاه آژیر می زند .

اگر چراغ یكی از زونهای روشن شده ،سیم بندی ومحكم بودن پیچ ها ترمینال آنزون را بررسی كنید .

اگر هیچیك ازچراغها روشی نمی شود فیوز AUX سوخته است  

عیب: در هنگام آژیر زدن ریموتها عمل نمی كند

فیوز باتری سوخته یا فیش باتری درست جانرفته یا باطری سالم نیست

عیب : دستگاه بطور منطقی كارنمی كند

برق وباتری را قطع كنید یك دقیقه صبر كنید سپس برق وباتری را وصل كنید

عیب : چراغ POWER  دستگاه خاموش است.

مسیر برق شهرقطع است یا اتصال آن به دستگاه درست نیست كانكتر روی برد درست جا نرفته

دزدگیر اماكن سوپر كلاس

1-  راه اندازی سیستم

تغذیه سیستم

جهت تغذیه سیستم از یك آداپتور 12 ولت 10000 میلی آمپروجهت تغذیة پشتیبان از6 عدد باطری شارژی بهره گرفته است.بعد از اتصال آداپتور      ال. ای. دی پاور دستگاه رنگ قرمز رانشان می دهد. جهت روشن نمودن دستگاه كلید روشن – خاموش را در وضعیت روشن قرار دهید .دراین حالت ال .ای. دی پاور دستگاه رنگ نارنجی را نشان می دهد.

2 – تنظیم چشم ومگنت دستگاه 3

جهت نصب سیم ها بایستی درب پلاستیكی بالای ترمینال دستگاه مركزی برداشته شود .

كد دستگاه مركزی :

كد دستگاه مركزی در پشت دستگاه در یك جدول 3 ردیفی و8 ستونی مشخص شده است . چنانچه از چشم ومگنت بی سیم استفاده می شود جامپرچشم وبی سیم مطابق كد دستگاه مركزی تنظیم می گردد.

تنظیم مگنت بی سیم :

جهت تنظیم مگنت در پوش آن را باز نموده ودر حالتی كه مطابق وضعیت زیر قرار گرفته است چامپرها را بر اساس كد دستگاه مركزی تنظیم نمایید. 


چنانچه در جدول كه دستگاه مركزی یكی ازردیفهای دوم (5)

علامت گذاری شده باشد جامپر متناظر در مكنت حذف می گردد.

تنظیم چشم بی سیم :

جهت تنظیم جامپر چشم ، درپوش آن را با زنموده جامپرها بر اساس كه دستگاه مركزی تنظیم می گردد. توجه نمایید 6 دقیقه بعد از آنكه دكمه چشم در وضعیت روشن (ON ) قرار گیرد،چشم فعال می گردد .روشن شدن چراغ قرمز درچشم نشانگر تحریك وچراغ آبی نشانگر ارسال به دستگاه مركزی می باشد .

تست چشم ومگنت بی سیم :

جهت اطمینان از تنظیم صحیح جامپر چشم و مگنت ،دستگاه مركزی را روشن نموده و دكمه مجاور سوكت آداپتور را فشار دهید . در این حالت چراغ دوم دستگاه مركزی روشن و رنگ قرمز را نشان می دهد در این وضعیت چنانچه بعد ا زتحریك چشم ومگنت،بیزر دستگاه مركزی علامت مشخصی ارسال نماید نشان دهنده تنظیم صحیح جامپر چشم و مگنت و برقراری اتصال بی سیم آنها به سیستم مركزی می باشد . بعد از حصول اطمینان از تنظیم صحیح جامپر چشم ومگنت دكمه مجاور آداپتور را مجدداً فشار دهید تاسیستم از حالت تست خارج گردد.

آژیر:

دستگاه مركزی دارای ی بیزر داخلی می باشد ولی جهت نصب :آژیر ، خروجی مخصوصی تعبیه شده است .

2-ریموت كنترل :

دكمه یك : با فشردن این دكمه بوق كوتاهی شنیده شده وسیستم رد وضعیت دزدگیر با صدا قرار می گیرد . با فشردن مجدد این دكمه بوق ممتد شنیده شده وسیستم در وضعیت دزدگیر بی صدا قرار می گیرد

دكمه دو:با فشردن این دكمه ،بوق كوتاه شنیده شده وسیستم ازحالت دزدگیر خارج می گردد.

در این حالت بیزر دستگاه مركزی علامت مشخصی ارسال می نماید .(دو بوق ) واین نشانگر آن است كه اولین ذخیره شده است.

در هر مرحله از ذخیره سازی شماره ها، اگر درهنگام وارد كردن شماره اشتباهی رخ دهد جهت تصحیح ، دكمه X  را فشرده وشماره را از ابتدا وارد نمایید.

ذخیره نمودن شماره تلفن ذخیره شده

جهت حذف نمودن شماره تلفن ذخیره شده بعد از اطمینان از اتصال دستگاه مركزی توسط سیم چهار رشته به دستگاه تلفن ،گوشی تلفن را برداشته ومطابق زیر عمل كنید.

حذف نمودن شماره اول        فشردن دكمه 1  #             فشردن دكمهX

حذف نمودن شماره اول        فشردن دكمه 2 #             فشردن دكمه X

برای حذف نمودن شماره های 3، 4 ،5  مطابق مراحل بالا عمل نمایید .

تغییر شماره ذخیره شده :

جهت تغییر یكی از شماره های ذخیره شده ابتدا شماره مورد نظر را مطابق توضیحات قبل پاك نموده سپس شماره جدید را براساس روش گفته شده وارد نمایید.

ضبط پیام :

گوشی تلفن را برداشته ودكمه های 7#فشار دهید سپس از طریق میكروفن دستگاه مركزی پیام خود را به مدت 20 ثانیه ضبط وسپس دكمه # را فشاردهید .

پخش پیام ضبط شده 

گوشی تلفن را برداشته ودكمه های 8# را فشاردهید پیام ضبط شده از طریق گوشی تلفن پخش می شود

دكمه سه: این دكمه جهت اعلام خطر در وضعیت اضطراری می باشد . با فشردن این دكمه آژیر فعال وسیستم تلفن كننده شروع به شماره گیری می‌نماید .

دكمه چهارم : این دكمه جهت فعال وغیری فعال نمودن سنسورها می باشد . در حالتی كه دكمه یك فشارداده شود دستگاه مركزی در برابر تحریك همه سنسورها فعال میگردد ولی با فشردن دكمه چهارم می توان به صورت اختیاری مگنت وچشم را فعال یا غیر فعال نمود (سنسور دود همواره فعال می باشد )

بعد از فشردن دكمه چهارم با مشاهده وضعیت نشانگر سنسورها روی دستگاه مركزی می توان فعال یا غیر فعال بودن سنسورها را كنترل نمود .

3-برنامه دهی دستگاه مركزی ( تلفن كننده وضبط صدا)

جهت برنامه دهی به سیستم مركزی بایستی از گوشی تلفن مجهز به سیستم تن بهره گرفت به همراه دستگاه شما دو عدد سیم وجود دارد كه یكی از انها چهار رشته (كوتاه ) ودیگری دو رشته ای می باشد كه ازسیم چهار رشته جهت برنامه دهی به سیستم مركزی وسیستم دو رشته جهت اتصال دستگاه به خط تلفن استفاده می شود . بعد از اتمام برنامه دهی به دستگاه مركزی گوشی تلفن شما و دستگاه مركزی نباید به خط تلفن وصل باشد. بعد از اتمام برنامه دهی به دستگاه مركزی سیستم كوتاه چهار رشته را جدا كرده وسیم بلند دو رشته را به خط تلفن و دستگاه مركزی متصل نمایید.

ذخیره نمودن شماره تلفن

حداكثر 5شماره تلفن 12رقمی را میتوان در سیستم مركزی دزد گیر ذخیره نمود .جهت ذخیره نمودن شماره ها بعد از اطمینان از اتصال دستگاه مركزی توسط سیم چهار رشته به دستگاه تلفن ابتدا گوشی را بر داشته و دكمه‌ 1 # را فشار داده واولین شماره را وارد كنید.سپس دكمه #را مجدداً فشاردهید.

تغیر رمز عبور

رمز عبور اولیه تعریف شده جهت دستگاه (6رقم صفر)می باشد كه برای تغییر آن گوشی را برداشته و دكمه های 6#را فشارداده وسپس شش رقم كه جدید را واردكرده وكلید #را فشار دهید.

كنترل سیستم مركزی از طریق تلفن

اگر منزل یا محل كارتان را ترك كرده وفراموش كرده اید سیستم دزدگیر را فعال نماییدنگران نباشیداز هر جایی كه هستید با تلفن ثابت یا همراه شماره تلفن را كه سیستم مركزیتان با آن متصل است شماره گیری نمایید. بعداز حدود40 ثانیه دو بوق كوتاه می شنوید كه این نشانگر آن است كه به سیستم مركزی وصل شده اید رمز عبور شش رقمی را وارد كرده و دكمه #رافشاردهیداگر رمز عبوررا درست وارد كرده باشید 3بوق كوتاه خواهید شنید.در این مرحله با فشردن دكمه 1سیستم در حالت دزدگیر قرارمیگیرد و با فشار دادن دكمه  Oسیستم از حالت دزدگیر خارج می گردد.توجه نمایید چنانچه رمز عبور را اشتباه وارد نمایید سیستم مركزی ارتباط تلفن را قطع مینمایید.

كد دهی به ریمت كنترل جدید

گوشی تلفن را برداشته ودكمه9#را فشار داده سپس یكی از دكمه های ریموت جدید را فشاردهید تا صدای بوق ممتد شنیده شود برای اتمام و ثبت كددهی#رافشاردهید.

شنیدن صدای محیط پس از تحریك سیستم

بعد ازتحریك سیستم وتماس دستگاه مركزی با شماره تلفن ذخیره شده در حافظه:

بافشردن دكمه 3 قادر به شنیدن صدای محیط می باشید.

با فشردن دكمه 5سیستم 30 ثانیه الارم زده و سپس با شماره بعدتماس برقرارمیگردد.

 

 

تلفن كنندة2حافظه:

سیم بندی:

1-سیم قرمزبه مثبت 12 ولت وصل شود.

2-سیم سیاه به منفی وصل شود.

3-سیم زرد به تحریك مثبت وصل شود.

4-سیم های طوسی وبیرنگ به خط تلفن وصل كنید.

اخطار:سیم تحریك را حتماً بعداز سیم های تغذیه وصل نمایید.

وارد كردن شماره تلفن ها:

وارد كردن شماره تلفن ها درحافظه:

1-دكمه ستاره را فشاردهید.

2-دكمه #رافشار دهید.

3-شماره حافظه را وارد كنید.

دستگاه شماره تلفن موردنظررا گرفته سپس اقدام به پخش آلارم میكند.پس از پایان شماره گیری می توانیدبا برداشتن یك گوشی موازی از صحت شماره گیری اطمینان حاصل كنید.اگربخواهیدآلارم را زودتر قطع كنید كافی است دكمة#را فشار داده ونگه دارید تا ارتباط قطع شود.

نكته:در هنگام شماره گیری دكمه #بی اثر است.


 

آزمایش آلارم :

اگر سیم تحریك به مدت 3 ثانیه به ولتاژ12ولت وصل شود(یادرحالت تحریك منفی به منفی)دستگاه با یك چشمك شروع به شماره گیری می‌نمایید.

نكته:پس از قطع تحریك،دستگاه اقدام به شماره گیری بعدی نمی كند.

نكته :‌درهر صورت شمارة گرفته شده نیمه كاره رها نمی شود.

پس ازپایان تحریك اگر بخواهید آلارم را زودتر متوقف كنید ، باید دكمة #

را فشار داده نگه دارید تا دستگاه بایك چشمك از حالت تحریك خارج شود. ممكن است این عمل چند ثانیه طول بكشد.

نكاتی برای كسب نتیجة بهتر:

1-برای تماس با تلفن های همراه بهتر است در انتهای شماره تلفن ،فضای خالی حافظه را با فشار دكمه # پر كنید تابین شماره گیری وپخش صدای آژیر فاصله افتاده وجبران تأخیر ارتباط با این تلفن ها را نماید.

2-اگر در ولتاژ تغذیة دستگاه ایرادی به وجود آید .بهتر است تغذیة دستگاه را به مدت 5 ثانیه قطع وسپس وصل كنید . در اینحالت شماره تلفن‌های وارد شده به دستگاه پاك می شود.

قطع وسپس وصل كنید .در این حالت شماده تلفن های وارد شده به دستگاه پاك می شود .

مشخصات :

ولتاژ كار : اا الی 15 ولت

جریان مصرفی : ( آمادة كار ) 25 میلی آمپر

جریان مصرفی : (درحال كار ) 60 میلی آمپر

تعداد حافظه: 2 حافظه هرحافظه تا 16 رقم

نوع تحریك :‌تحریك مثبت ومنفی

نوع آلارم :صدای آژیر

سیستم شماره گیری : پالس

مدار كنترل از راه دور رادیویی:

مدار دارای چهار كانال مستقل از همدیگر بوده و هر یك از كانالها توسط یك كلید جداگانه روی فرستنده می تواند رد چهار حالت روشن ـ خاموش  لحظه‌ای تایم دار ضربدری عمل كند.

مدار قابل كدبندی بوده واحتمال استفاده از دو فرستنده همزمان برای گیرنده می باشد.

ولتاژ كار فرستنده 12 ولت وولتاژ كار گیرنده 12 ولت

باید امواج ارسالی فرستنده : UHF  قابل پیشگیری در موج FM


 

طرز كار فرستنده :

آی سی معروف PT2262  به عنوان موله سیگنال فرستنده ورمز دهنده كنترل عمل می كند وبسته به اینكه كدامیك ازكلیدهای آن وصل باشد فركانس متفاوتی را در خروجی ظاهرمی كمند كه دارای كه خاصی نیز می‌باشد . این كه بستگی به اتصال پایه های اتا 11 آی سی (به غیر ازپایه 9 كه تغذیه منفی ) به خط مثبت یا منفی مدار یا آزاد بودن آنها دارد.

برای اطمینان از عملكرد مدار یك عدد LED كوچك در مدار تغذیه قرار گرفته كه به محض فشردن یكی ازكلیه های روشن شده خبر ازعملكرد مدار می‌دهد.

برد این فرستنده در شرایط ایده آل وبابطری 12 ولت حدود 10 متر بوده وبرای كار بردهای خاص بابد بیشتر باید توسط یك طبقه RF دیگر تقویت شود.

هر كدام از این فرستنده ویا گیرنده براساس مدولاتور ودمدولاتور كار می‌كند . یعنی با مدوله كردن فركانس در فرستنده توسط ICPT2262  فركانس مرجع ساخته می شود نحوه ساخته شدن این فركانس بدین گونه است كه درفرستند. در ورودی های IC  چهار عدد كلیه میكرو سوئیچ هر كدام برای ایجاد فركانس خاص درورودی IC با ایجاد ولتاژهای متغیر توسط دیودهای IN4148  ساخته می شود. پس از فشردن هركلید در فرستنده درخروجی IC فركانسی تولید می شود این فركانس برای بهره برداری باید به مدرات تتویت كننده و مدارات تانك اعمال شود .این مدار تانك به منظور انتخاب فركانسی خاص توسط تغییر تریمر بكار رفته شده در مدار تانك استفاده می شود پس از تعیین فركانس مورد نظر امواج به یك تقویت كننده فركانس بالا كه متشكل از یك TRBFIU اعمال می شود.

طرز كار گیرنده :

الف:  مدار گیرنده اصلی یا قسمت دریافت امواج فرستنده :

امواج رسیده ازآنتن فرستنده پس از برخورد به آنتن گیرنده توسط دو عدد ترانزستور BF199  تقویت وآشكار سازی می شود كه با تنظیم هر دو تریمر فرستنده وگیرنده می توان دقیقاً آنها را هماهنگ كرد.

امواج دریافتی پس از آشكمار سازی توسط دو ترانزیستور به ورودی های آی سی LM358 كه یك آی سی تقویت كننده عملیاتی (OPAMP) دوبل بوده وارد می شود وپس از تقویت به صورت علایم دیجیتالی قابل استفاده برای قسمت دكو در فرستاده می شود. درخروجی این قسمت سیگنالی مشابه قسمت فرستنده وجود دارد.

ب: مدار آشكار كنندة رمز :

آی سی PT2272  در این قسمت نقش آشكار كنندة رمز را به عهده دارد به شرط اینكه كد بندی پایه های آن عین پایه های IC  موجود درفرستنده باشد سیگنال ارسالی از كلید فرستنده را بطور مجرا در دو پایة 12، 13 خود آشكار می كند.

ج : مدار حالت دهنده یا دیجیتالی :

سیگنالهای ضاهر شده در پایه های 12‚13 به ورودی آی سی 93،4 وارد می‌شود آی سی 4093 شامل چهار گیست NAND  اشمیت تریگر می باشد ودر حالی كه كلیدهای A1 تا A4  ، B1 تا B4 باز هستند ،گیت های به صورت معكوس عمل می كنند وهمزمان وضعیت ورودی را در خروجی خواهیم داشت .

خروجی این آی سی به ورودی CLOCK  دو فیلپ فلاپ كه در داخل آی سی B 40 قرار دارند اتصال پیدا كرده است . خروجی فیلپ فلاپ ها حالت 0و 1 دارند . بنابراین با هر ارسال سیگنال خروجی 1 وبا ارسال بعدی صفر می‌شود این همان حالت اول مدار است خروجی های B 40 برای تغذیه رله ها كافی نبوده بنابراین توسط دو عدد ترانزستور نوع منفی تقویت می شود

نوع مطلب : آموزش نصب دزدگیر اماکن، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


 
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic