فروشگاه جمشید برای دستیابی شما مشتریان و همکاران گرامی به سفارشات آنلاین وبا خبر شدن از اقلام و قیمت های موجود با این پرتال در خدمت شما عزیزان هستیم. http://jamshidstore.com 2020-10-26T08:27:11+01:00 text/html 2015-01-17T13:11:14+01:00 jamshidstore.com مهندس احمدی سپاس http://jamshidstore.com/post/49 با سلام خدمت دوستان ، همکاران و عزیزانی که با ارسال پیام ما را در خدمات رسانی هر چه بیشتر یاری می نمایند.<br><br>بدلیل دیر به دیر به روز رسانی سایت متاسفانه نمی توانیم پاسخگوی سئولات شما باشیم.<br><br>با تشکر فراوان<br> text/html 2014-02-01T09:33:27+01:00 jamshidstore.com مهندس احمدی تعریف آدرس IP و آموزش انتقال تصویر http://jamshidstore.com/post/41 <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="color: #ff0000;"><strong><br></strong></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="color: #ff0000;"><strong>آپی آدرس چیست ؟</strong></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="RTL">&nbsp;</p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">هر دستگاهی که در اینترنت وجود دارد یا به آن متصل است یک</span><span lang="AR-SA">شماره شناسایی منحصر به فرد دارد که به آن آدرس</span><span dir="LTR"> IP </span><span lang="AR-SA">یا شماره</span><span dir="LTR"> IP </span><span lang="AR-SA">گفته می شود. یک آدرس</span><span dir="LTR"> IP </span><span lang="AR-SA">چیزی مثل این است: </span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="RTL">&nbsp;</p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="RTL">&nbsp;</p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">127. 55.27</span><span dir="LTR">. 216</span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">ترکیبی از 4.3 میلیارد آدرس</span><span dir="LTR"> IP </span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="RTL">&nbsp;</p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="RTL">&nbsp;</p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">همانطور که در بالا ذکر شد آدرسهای</span><span dir="LTR">IP </span><span lang="AR-SA">برای قابل فهم بودن افراد معمولاً به صورت</span><span lang="AR-SA">دسیمال (دهدهی) بیان می شوند. که با نقطه از یکدیگر جدا شده اند. اما کامپیوتر ها</span><span lang="AR-SA">با شکل باینری (دودویی) اعداد سروکار دارد و برای ارتباط با یکدیگر آنرا در قالب</span><span lang="AR-SA">صفر و یک بیان می کنند مانند مثال زیر</span><span dir="LTR">:</span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span dir="LTR"><br></span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="RTL">&nbsp;</p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="text-decoration: underline;"><span dir="LTR">11011000</span></span><span dir="LTR">. <span style="text-decoration: underline;">00011011</span>. <span style="text-decoration: underline;">00111101</span>. <span style="text-decoration: underline;">10001001</span></span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span dir="LTR"><span style="text-decoration: underline;"><br></span></span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span dir="LTR">8</span><span lang="AR-SA">تا</span> <span lang="AR-SA"> 8تا</span> <span lang="AR-SA"> 8تا</span><span dir="LTR"> 8</span><span lang="AR-SA">تا</span><span dir="LTR">&nbsp;</span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="RTL">&nbsp;</p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">چهار عدد در یک آدرس</span><span dir="LTR"> IP </span><span lang="AR-SA">اکت (به معنای هشتایی) نامیده می شوند، چون</span><span lang="AR-SA">هر عدد به تنهایی از 8 عدد باینری تشکیل شده است. با ترکیب همه اعداد 32 عدد باینری</span><span lang="AR-SA">خواهیم داشت. آدرس</span><span dir="LTR"> IP </span><span lang="AR-SA">از اعداد 32</span><span lang="AR-SA">بیتی تشکیل شده است.</span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">که هر کدام از 8 وضعیت می تواند 0 یا 1 باشد. یعنی برای هر</span><span lang="AR-SA">هشتایی 2 به توان 8 تا، 256 عدد مخلتف را می توان در نظر گرفت. پس هر عدد که بین</span><span lang="AR-SA">نقطه ها قرار می گیرد می تواند بین 0 ــ 255 باشد.</span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">با توجه به این که 4 عدد داریم</span><span lang="AR-SA">که با نقطه از هم جدا می شوند مجموعاً 2 به توان 32 یا مجموعاً 4294967296 عدد</span><span lang="AR-SA">منحصر به فرد خواهیم داشت</span><span dir="LTR">.</span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">در نتیجه در حدود 4.3 میلیارد عدد را می توان برای</span><span lang="AR-SA">آدرسهای</span><span dir="LTR"> IP </span><span lang="AR-SA">منحصر به فرد معین کرد</span><span lang="AR-SA">البته با صرفنظر از تعدادی آدرس معین که استفاده از آنها برای عموم محدود شده است</span><span dir="LTR">. </span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">مثلاً آدرس</span><span dir="LTR"> IP </span><span lang="AR-SA">به صورت 0. 0. 0. 0</span><span lang="AR-SA">برای شبکه</span><span dir="LTR"> default </span><span lang="AR-SA">و آدرس 255</span><span dir="LTR">. 255. 255. 255 </span><span lang="AR-SA">برای</span><span dir="LTR">&nbsp; broad cast </span><span lang="AR-SA">رزرو شده اند</span><span dir="LTR">.</span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">ترکیب این اعداد فقط برای دادن یک شماره منحصر به</span><span lang="AR-SA">فرد و شناسایی نیست بلکه برای ایجاد کلاسهایی است که بتوان آنها را به یک شغل،</span><span lang="AR-SA">دولت، منطقه خاص و غیره نسبت داد</span><span dir="LTR">.</span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">اعداد بین نقطه ها یا اکت ها (هشتایی) به دو قسمت </span><span lang="AR-SA">تقسیم می شوند. شبکه و هاست. اولین عدد بین نقطه ها مربوط به شبکه است. این عدد</span><span lang="AR-SA">برای شناسایی یک شبکه که یک کامپیوتر به آن متصل است استفاده می شود</span><span dir="LTR">.</span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">هاست (که گاهی با نام</span><span dir="LTR"> Node </span><span lang="AR-SA">شناخته می شود) کامپیوتری که واقعاً در</span><span lang="AR-SA">شبکه وجود دارد مشخص می کند. قسمت مربوط به هاست معمولاً آخرین عدد است. 5 کلاس</span><span dir="LTR"> IP </span><span lang="AR-SA">به</span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">علاوه آدرسهای خاص مشخص</span><span lang="AR-SA">وجود دارد</span><span dir="LTR">:</span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA"> default network یا شبکه پیش فرض که آدرس</span><span dir="LTR"> IP </span><span lang="AR-SA">آن 0. 0. 0. 0 است</span><span dir="LTR">.</span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">کلاس</span><span dir="LTR"> A: </span><span lang="AR-SA">این کلاس برای شبکه های خیلی بزرگ است. مانند یک کمپانی عظیم بین</span><span lang="AR-SA">المللی که دارای یک شبکه بزرگ است. آدرسهای</span><span dir="LTR"> IP </span><span lang="AR-SA">که اعداد اول آنها (اولین اکت) از 1 تا 126 باشد قسمتی از این شبکه</span><span lang="AR-SA"> هستند. سه عدد بعدی برای شناسایی</span><span dir="LTR"> Host </span><span lang="AR-SA">به کار می روند. </span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">این بدان معناست که 126 شبکه کلاس</span><span dir="LTR"> A </span><span lang="AR-SA">وجود دارند که هر کدام 16777214 هاست و</span><span lang="AR-SA">مجموعاً 2 به توان 31 آدرس</span><span dir="LTR"> IP </span><span lang="AR-SA">منحصر به فرد می توان ساخت. اما نیمی از این تعداد آدرس</span><span dir="LTR"> IP </span><span lang="AR-SA">قابل دسترسی است. در شبکه های کلاس</span><span dir="LTR"> A </span><span lang="AR-SA">اولین عدد باینری همیشه صفر</span><span lang="AR-SA">است</span><span dir="LTR">.</span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">آدرس خود یا</span><span dir="LTR"> loopback: </span><span lang="AR-SA">این آدرس</span><span dir="LTR"> IP </span><span lang="AR-SA">عبارتست از 127. 0. 0. 1 با این آدرس</span><span dir="LTR"> IP </span><span lang="AR-SA">یک کامپیوتر می تواند پیغامی</span><span lang="AR-SA">را برای خودش ارسال کند. این آدرس معمولاً برای عیب یابی شبکه و تست کردن آن </span><span lang="AR-SA">استفاده می شود</span><span dir="LTR">&nbsp; . </span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="RTL">&nbsp;</p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL">--------------------------------</p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="RTL">&nbsp;</p> <div class="PostTitle" style="text-align: justify;" dir="rtl"><a title=" آموزش دوربین مداربسته" href="http://Www.persiancctv.com" target="_blank">آموزش انتقال تصویر</a></div> <p style="text-align: justify;" dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp; حال باید IP کامپیوتر را تنظیم کنیم، تا بتوانیم ارتباط را برقرار نمائیم.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برای اینکار باید به بخش Networking کامپیوتر رفته و بر روی Local Area <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Connectionکلیک راست کرده و گرینه Properties را انتخاب میکنیم.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از بخش General بخش Internet Protocol&nbsp; TCP/IP را انتخاب می کنیم <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تا صفحه تنظیمات IP کامپیوتر ظاهر شود.&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify;" dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span>حال باید IP کامپیوتر را تعریف نمود که در یان حالت گزینه Use the following <br></p><p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IP address را انتخاب و سپس IP کامپیوتر را هم رنج با IP دستگاه تعریف میکنیم. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که در این حالت مقدار 192.168.1.2 را ثبت میکنیم.</p> <p style="text-align: justify;"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مقدار subnet Mask هم مانند قبل 255.255.255.0 باید باشد. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سپس کلید OK را انتخاب و از گزینه Start ، گزینه Run را انتخاب و دستور CMD <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; را تایپ کرده و سپس صفحه Cmd باز شده که در این بخش باید ارتباط مابین دستگاه و کامپیوتر را چک کنیم.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></span></p><p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></span></p><p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حال با استفاده از دستور Ping و وارد کردن IP دستگاه، ارتباط مابین دستگاه و <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کامپیوتر را چک میکنیم،<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بدین صورت که ابتدا دستور زیر را وارد کرده وسپس کلید Enter را فشار می <br>دهیم: </p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اگر در پاسخ به این دستور ، نوشته زیر نمایان گردد، به معنی اینست که ارتباط <br><p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برقرار بوده <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و شما میتوانید تصاویر را بر روی کامپیوتر داشته باشد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></p><p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در غیر اینصورت اگر بجای این پاسخ، پاسخ زیر نمایان گردد، <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به معنی اینست که ارتباط برقرار نمی باشد و باید اشکال را رفع کرد:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بعد از این مراحل صفحه اینترنت اکسپلور را باز کرده وتنظیمات مربوط به <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ActiveX را تنظیم می نماییم. برای اینکار به از گزینه Tools ، گزینه internet Options <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; را انتخاب میکنیم.</p> <p style="text-align: justify;"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سپس از بخش Security ، بر روی Custom Level کلیک کرده تا تنظیمات Active X <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نمایان شود.</p> <p style="text-align: justify;"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از این بخش طبق شکل گزینه های تعیین شده را فعال مینماییم. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پس از این کار از برنامه اینترنت اکسپلور خارج شده تا عملیات نصب تکمیل گردد.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp; حال شما آماده هستید که تصاویر دوربین مداربسته را در کامپیوتر مشاهده <br>نمائید.</p> <p style="text-align: justify;"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برای اینکار صفحه اینترنت اکسپلور را باز کرده و در قسمت ورود آدرس، IP <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دستگاه DVR را وارد مینماییم و سپس کلید Enter را فشار میدهیم.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پس از وارد کردن نام و رمز کاربری ، که همان نام و رمز کاربری دستگاه است، <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تصاویر دوربین مداربسته مشاهده میشود.</p> text/html 2014-02-01T09:23:04+01:00 jamshidstore.com مهندس احمدی برنامه ریزی ریموت کنترل زومر http://jamshidstore.com/post/40 کلید برنامه ریزی قرمز رنگ روی گیرنده داخل تابلو مدار زومر را فشار دهید<br> برای کانال 1 یک بار لامپ LED(K1)l روشن می شود.<br> برای کانال2دوبار لامپ LED(K2)k روشن میشود.<br> اگر تا 10ثانیه بعد هیچ رمزی ارسال نشود گیرنده رادیویی مجددا به حالت استاندارد در می آید.<br> کلید مورد نظر کنترل از راه دور (ریموت)را فشار دهید و نگهدارید تا چراغ LEDمربوط به آن خاموش شود.<br> چراغ LEDروشن می شودوکانال انتخاب شده را نشان می دهد.کد مربوط به آن به گیرنده رادیویی ارسال می گردد.<br> چراغ LEDخاموش می شود-کار برنامه ریزی به پایان رسیده است. text/html 2014-01-30T12:04:50+01:00 jamshidstore.com مهندس احمدی نحوه نصب دزدگیر بر روی سمند http://jamshidstore.com/post/39 <p><span style="font-size: medium;">ابتدا قاب زیر فرمان را باز نموده و سیم مثبت دایم را به سیم قرمز روی سوکت مشکی وصل می کنیم ،سیم نارنجی روی سوکت توسی را چیده و سیم های رله قطع کن را به طرفین آن می بندیم. سیم acc را هم به همین سیم سمت سوییچ می بندیم. سیم مشکی بدنه را به یکی از اتصالات بدنه پیچ میکنیم و سیم های راهنما را به کمک تستر یا اهم متر از سوکت زیر دسته راهنما مشخص نموده و سیم های راهنمای دزدگیر را به این سیم ها متصل می کنیم. برای پیدا کردن سیم های تحریک قفل مرکزی سمند یونیت قفل مرکزی را از جای خود آزاد کرده و به کمک تستر شناسایی می کنیم ( اگر رله را جوری در دست بگیریم که خانه های مثبت و منفی سمت چپ ما باشد از سمت راست سیم خانه اول با تحریک منفی دربها را می بندد و سیم خانه چهارم با تحریک منفی درب ها را باز می کند بنابر این سیم های قفل مرکزی دزدگیر را به خانه های اول و چهارم از سمت راست رله قفل مرکزی وصل می کنیم). برای پیدا کردن سیم لادری در <strong>سمند معمولی</strong> رکاب سمت شاگرد را درآورده و در سوکت مشکی رنگ به سیم سبز کنار پین قفل کننده سوکت می بندیم این سیم لادری منفی لحظه ای چهار درب می باشد. قاب پلاستیکی کنار پای شاگرد را در آورده 6 سری سوکت در دو ردیف می بینیم &nbsp;سیم کرم بر روی سوکت قهوه ای مربوط به لادری صندوق عقب می باشد.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">در <strong>سمند مالتی پلکس</strong> جای سیم ها کمی فرق میکند بدین صورت که در سوکت قهوه ای رنگ کنار پای شاگرد سیم سبز لادری منفی چهار درب، سیم کرم لادری صندوق عقب و در سوکت کرم رنگ سیم نخودی کنار سیم سفید ضخیم مربوط به صندوق پران می باشد در این گونه از سمندها لادری کاپوت جلو نیز توسط سازنده تعبیه شده که سیم آن را می توانید در ردیف سوکت های کنار پای شاگرد پیدا کنید. </span></p> text/html 2014-01-30T11:56:44+01:00 jamshidstore.com مهندس احمدی روش نصب صندوق پران در دزدگیر هایی که سیم صندوق پران پالس منفی می دهد http://jamshidstore.com/post/38 <span style="font-size: small;">بعضی از دزدگیرها برای صندوق پران پالس منفی می دهند و با توجه به اینکه ما به پالس مثبت برای عمل کردن محرک صندوق پران نیاز داریم باید سر راه سیم صندوق پران دزدگیر رله قرار دهیم کار رله این است که زمانی که دزدگیر پالس منفی به محرک صندوق می فرستد این پالس را به مثبت تبدیل کند. اگر دقت کرده باشید رله بصورت دو تکه است و می توان این دو تکه را از هم جدا نمود یک تکه سیم ها وسوکت مربوطه و تکه دیگر سیم پیچ و قسمت اصلی رله است. در این قسمت اگر دقت کنید کنار هر پین یک عدد نوشته شده ما باید سیم های خانه های 85 و 30 را به مثبت دایم دزدگیر و سیم خانه 86 را به سیم صندوق پران دزدگیر و در نهایت سیم خانه 86a را به سیمی که به سمت محرک صندوق پران می رود وصل کنیم. حال با فشار دادن دکمه صندوق پران دزدگیر درب صندوق باز می شود.</span> text/html 2014-01-28T14:31:07+01:00 jamshidstore.com مهندس احمدی استفاده از تن صدای ثابت برای تنظیم گین آمپ http://jamshidstore.com/post/37 همونطور که میدونید برای لذت بردن هر چه بیشتر از موسیقی بصورت فول رنج - یعنی تمام نت ها رو به وضوح بشنوید، چه با صدای بلند و چه آرام - می بایست گین (یا Input Level) آمپلی فایر خودتون رو به بهترین نحو تنظیم کنید.<br> تنظیم صحیح گین، افزایش جزئیات صدا و کاهش نویز و دیستورت را بهمراه دارد.<br> <br> قبل از شروع لازم میدونم منظور از تن صدای ثابت (Test Tone در متن اصلی) رو بیان کنم: Test Tone یک نت منفرد است که در یک فرکانس ثابت - مثلا 100 هرتز - نواخته میشود. تعدای از این تون ها قابل دانلود هستند، اما تهیه سی دی<br> <b> <a href="http://forum.p30world.com/register.php" rel="nofollow"><font color="#CC3300"> <span style="background-color: #FFFF99"></span></font></a><font color="#CC3300"><span style="background-color: #FFFF99"></span></font> </b>بدلیل کیفیت بالا و استاندارد آن نتایج بهتری بهمراه دارد.<br> <br> هر تون (صدا) یک موج سینوسی سطح مرجع (0 dB) ایجاد میکندکه میتوان در دستگاه اسیلوسکوپ (Oscilloscope) مشاهده کرد. بهترین راه تشخیص صدای صاف از صدای دیستورت شده، مشاهده شکل موج آن تن صداست که در زیر مشاهده می کنید:<br> <br> <br class="brTag1"><br><img id="ncode_imageresizer_container_1" src="http://img.upload724.com/images/22775404177613742645.jpg" alt="" border="0" height="178" width="500"><br> <br> تصویر سمت چپ یک شکل موج تمیز و صاف و تصویر سمت راست یک نمونه دیستورت شده (دگرگون شده) را نشان میدهد.<br> <br> اما از آنجا که اکثر ما دستگاه اسیلوشکوپ در اختیار نداریم، از روش شنیداری برای تنظیم گین براساس تون های ثابت بشرح زیر استفاده میکنیم:<br> <br> <b>تن صداهای ثابت همگی یک صدای ممتد Hmmm میدهند، در صورتیکه صدای دیستورت شده به وضوح بصورت Bzzzz شنیده میشود. </b>[تشخیص اختلاف این دو صدا کاملا تجربی است و ممکن است شما را به اشتباه بیاندازد]<br> <br> <b>مرحله 0:</b> قبل از هرچیز تنظیمات اکولایزر و کراس اوور پخش و آمپ خودتون رو روی حالتی که همیشه گوش میدهید یا قبلا تنظیم کرده اید قرار دهید. همچنین در کل مراحل بهتر است <b>تنها از تن صداهای 40، 100، 400 و 1000 هرتز</b> استفاده کنید تا مطمئن باشید به گوش خود و افراد نزدیک خودرو<br> آسیبی نمی رسانید. تن صداهای بالاتر استفاده چندانی نداشته و تنها باعث شنیدن مکرر آنها طی چند روز آینده خواهند شد!<br> <br> <b>مرحله 1:</b> گین آمپ را حداقل کرده و تن صدای مورد نظر (100 هرتز تا 400 هرتز) را از روی سی دی پخش کنید و بتدریج ولوم را بالا ببرید تا اینکه صدا را بصورت Bzzz بشنوید. ولوم را آهسته کم کنید تا صدای Hmmm مجددا برگردد.<br> <br> <b>مرحله 2:</b> مرحله قبل را برای فرکانس های مختلف تکرار کنید و میزان ولوم بدست آمده برای هر فرکانس را در جدولی مشایه زیر یادداشت کنید:<br> <br> <div class="cms_table"><table class="cms_table_grid" align="right" width="300"><tbody><tr class="cms_table_grid_tr" valign="top"><td style="color: rgb(51, 51, 255);" class="cms_table_grid_td"><span style="font-family: Arial">Maximum Clean Volume = 52</span></td> <td style="color: rgb(51, 51, 255);" class="cms_table_grid_td"><span style="font-family: Arial">40 Hz</span></td> </tr> <tr class="cms_table_grid_tr" valign="top"><td style="color: rgb(51, 51, 255);" class="cms_table_grid_td"><b><span style="font-family: Arial">Maximum Clean Volume = 51</span></b></td> <td style="color: rgb(51, 51, 255);" class="cms_table_grid_td"><b><span style="font-family: Arial">100 Hz</span></b></td> </tr> <tr class="cms_table_grid_tr" valign="top"><td style="color: rgb(51, 51, 255);" class="cms_table_grid_td"><span style="font-family: Arial">Maximum Clean Volume = 57</span></td> <td style="color: rgb(51, 51, 255);" class="cms_table_grid_td"><span style="font-family: Arial">400 Hz</span></td> </tr> <tr class="cms_table_grid_tr" valign="top"><td style="color: rgb(51, 51, 255);" class="cms_table_grid_td"><span style="font-family: Arial">Maximum Clean Volume = 59</span></td> <td style="color: rgb(51, 51, 255);" class="cms_table_grid_td"><span style="font-family: Arial">1K Hz</span></td> </tr> </tbody></table></div> <br> <b><br><br><br><br><br><br><br>مرحله 3:</b> کمترین مقدار ولوم بدست آمده بهمراه فرکانس را انتخاب کرده و مجددا پخش کنید.<br> <br> <b>مرحله 4:</b> گین آمپ را تا حدی بالا ببرید تا صدای Bzzz را بشنوید. آنرا بتدریج کم کنید تا صدای Bzzz از بین برود. تمام!<br> <br> توجه داشته باشید در تمام مراحل بالا که نیاز به تشخیص دیستورت صدا دارید، با چشم بسته صدا را دقیق تر تشخیص میدهید و نتایج بهتری بدست می آورید. text/html 2014-01-28T09:06:01+01:00 jamshidstore.com مهندس احمدی نحوه تنظیم گین آمپ http://jamshidstore.com/post/35 اندازه گیری ولتاژ خروجی آمپلی فایر باید زمانی انجام بشه که کویلای سـاب ووفر به آمپلی فایر وصل هست!اونم به دلیل این هست که اگه اندازی گیری ولتاژ در زمانی که کویلا به آمپلی فایر وصل نیست انجام بشه عملا چیزی به اسم تلفات اهمی و افت پتانسیل وجود نداره و ولتاژ خروجی بیشتر از اونچیزی که هست نشون داده میشه<br> پس یادتون باشه که برای اندازه گیری ولتاژ خروجی حتما باید تمام سیم پیچای سـاب ووفر به آمپلی فایر وصل باشه حالا ولت مترو به دوسر سیم پیچای سـاب ووفر وصل کنین و اندازه بگیرین<br> توان دقیق رو اینجوری اندازه میگیرن<br> اما بهترش:<br> برای تنظیم آمپلی فایر در شرایطی که میخواید به سـاب ووفر یا باندتون مقدار معینی وات (خروجی آمپلی فایر) برسه و آمپتون از سـاب ووفر یا باندتون قوتیره و میخواید خیالتون بابت آسیب به سـاب ووفر راحت بشه میتونید از این روش تنظیم استفاده کنید. در این روش باید یه مولتی متر داشته باشید که البته قیمتی هم نداره و به راحتی توی لوازم الکترونیک فروشا گیر میاد..<br> سیستم رو روشن میکنید.<br> برای تنظیم سـاب ووفر فایل حاوی فرکانس ممتد 50 هرتز 50Hz Sine Wave رو با حدود 80 تا 90 درصد ولوم پخش اجرا کنید.. یعنی اگه ولوم پخش حداکثر 35 داره بزارید حدود 32 و اگه 60 تا داره بزارید 50 تا 55 ..<br><br><br><br><br>توجه کنید گین آمپتون قبل از روشن شدن پخش باید روی حداقل باشه.<br> <br> خوب حالا شما باید ببینید چقدر خروجی از آمپلی فایر باید به سـاب ووفر برسه.. مثلا ما 500 وات خروجی میخوایم و اگه بیشتر بشه سـاب ووفر آسیب میبینه..<br> مقدار واتی که لازمه رو ضرب در ایمپدانس فعلی آمپمون میکنیم.. ایمپدانس آمپلی فایر یعنی مقاومتی که در حال حاضر در اون مقدار داره کار میکنه.. اگه یه سـاب ووفر 4 اهمی داشته باشیم مقاومت یا ایمپدانس 4 میشه.. اگه یه سـاب ووفر دو کویل 4 اهمی داشته باشیم که موازی به آمپلی فایر وصل شده مقاومتمون 2 اهم میشه.. اگه 2 کویل سابمون سری به آمپلی فایر وصل شده باشن مقاومتمون 8 اهم میشه.. ما حتما باید بدونیم الان مقاومت چقدره.. مقاومت هم مقداری نیست که بشه روی آمپلی فایر تنظیم کرد.. این مقدار فقط به نوع سـاب ووفر و نوعی که به آمپلی فایر وصل شده مربوطه و خود آمپلی فایر طبق اون مقاومت کار خواهد کرد..<br> خوب حالا ما فرض میگیریم یه سـاب ووفر داریم که 2 تا کویل 4 اهمی داشته و ما موازی وصلش کردیم به سـاب ووفر و ایمپدانس(مقاومت) فعلی آمپلی فایر روی 2 اهمه... پس اون 500 وات حداکثر رو ضربدر 2 میکنیم. عدد 1000 بدست میاد.<br> حالا عدد بدست اومده از حداکثر وات ضربدر ایمپدانس (مقاومت) رو ازش جذر میگیریم..<br> یعنی جذر 1000 رو حساب میکنیم.. میشه حدود 32..<br> این عددی که بدست میاد خیلی برامون مهمه.<br> حالا ما سر مثبت مولتی متر رو به مثبت خروجی آمپلیفایر و منفی مولتی متر رو به منفی خروجی آمپلی فایر وصل میکنیم و مولتی متر رو میزاریم روی حالت ac - 220 volt.<br> حالا گین آمپلی فایر (یا پیچ اینپوت سنسیتیویتی) رو اونقدر باز میکنیم که مولتی متر ما عدد 32 رو نشون بده.. حالا گین آمپلی فایر ما تنظیمه.. فقط باید همیشه یادمون باشه که ولوم پخش رو از اون مقداری که گذاشتیم (مثلا 55) دیگه نباید زیاد بیشتر کنیم.. یعنی دیگه آخرش 57 ! بیشتر میتونه سـاب ووفر رو بسوزونه..<br> حالا اگه بخوایم باند یا کامپوننت رو تنظیم کنیم طبق همین روش عمل میکنیم با این تفاوت که بهتره فرکانس 500 هرتز رو اجرا کنیم.. 500 هرتزم همون سایت که بالا لینکشو گذاشتم داره.<br> <br> فقط یه نکته میمونه که باید رعایت کنید :<br> مولتی مترو که خریدید اول یه بار سیم های سـاب ووفر رو قطع کنید و 2 سر مولتی متر رو بزنید به آمپلی فایر روشن با ولوم و گین بالا ببین چقدر خروجی میده. اگه ولتاژ بدست اومده به توان 2 تقسیم بر ایمپدانس 2 اهم نزدیک مقدار اعلام شده سازنده توی کاتالوگش بود مولتی مترتون از نوع عادیه(مثلا 30 ولت بدست اومد که ضرب در خودش میشه 900 و تقسیم بر 2 میشه 450 و خروجی آمپلی فایر روی 2 اهم هم 500 وات اعلام شده بود) و برای تنظیم سیستم همون روش بالا رو انجام میدید.<br> اگه حداکثر روی 2 برابر ولتاژ مورد نظربود مولتی مترتون داره ولتاژ رو دو برابر نشون میده(مثلا آمپمون باید 30 ولتو نشون میداده که بشه حدود 450 وات ولی 60 ولت نشون داده). پس هر عددی باهاش بدست آوردی تقسیم بر 2 کن بعد وارد فرمول کنید.<br> اگه هم حداکثر روی 1.4 ولتاژ حداکثر بود مولتی مترتون(یعنی به جای 30 مثلا 43 نشون داده) باید عدد بدست اومده رو ضرب در 0.7 کنید..<br> خوب ..<br> گین ما تنظیمه!<br> <br> ادیت: دوستان توجه کنید اینکه گفتم ولتاژ رو در 0.7 ضرب کنیم یا تقسیم بر 2 کنیم به این خاطره که ولتاژ rms و در نهایت توان rms رو محاسبه کنیم. چون توان rms با توان حداکثر آمپلیفایر تفاوت میکنه.<br> <br> ادیت 2 : روش های دقیقتری برای این اندازه گیری وجود داره ولی ما در این روش سعی کردیم به زبان ساده و به طوری که هرکسی با هر سطح دانشی بتونه این تنظیم رو انجام بده و حداکثر توان rms قابل اطمینان به باند یا سابش رو بدست بیاره و تنظیم کنه روش کار رو یاد بدیم.. در پست های بعدی روش های دقیقتر و بهتر توضیح داده شده اند.<br> text/html 2014-01-28T08:41:50+01:00 jamshidstore.com مهندس احمدی آموزش نحوه کددهی به ریموت فابریک خودروهای پژو 405 (دو دکمه و تک دکمه)، سمند و پراید 132 http://jamshidstore.com/post/34 <p><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #008000; font-size: large;">الف) پژو 405 (دو دکمه):</span></strong> ابتدا قاب زیر فرمان را باز می کنیم سمت راست فرمان یک سینی پلاستیکی به رنگ مشکی وجود دارد که &nbsp;سه عدد سوکت &nbsp;به رنگ های قهوه ای توسی و مشکی به آن آویخته شده اند. دو عددپیچ این سینی را باز می کنیم و از جا در می آوریم . پشت این سینی&nbsp;<span><span>یونیت قفل مرکزی &nbsp;پژو </span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">با&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span><span>دو عدد&nbsp;</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span><span>پیچ چهار سو به سینی چسبیده ا</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">ست.ضامن های دو طرف یونیت را آزاد نموده برد اصلی یونیت را بیرون می آوریم</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span><span>.در قسمت پایین برد آی سی کنترلر وجود دارد در قسمت پایین این آی سی دو پد کوچک که نزدیک به هم بوده وفقط&nbsp;</span></span><span><span>جای لحیم بوده وهیچ قطعه ای نصب نشده است را می توان مشاهده کرد.</span></span><span><span>این دو پد را برای لحظه ای کوتاه اتصال کوتاه داده ورها می</span></span><span><span>کنیم. آنگاه دکمه ریموت کنترل را چند بار فشار داده تا با چند صدای&nbsp;</span></span><span><span>رله اتمام کددهی را بشنویم.ریموت کد گرفته ومیتوان از آن<span>&nbsp;</span></span></span><span><span><span>استفاده کرد.</span></span></span></span></p> <p><span style="color: #008000;"><strong><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">ب)پژو تک دکمه: </span></strong><span class="Apple-style-span" style="color: #000000; font-size: medium;">در قسمت وسط ماشین سمت جلو بغل چراغ سقفی یک پلاک سیاه رنگ وجود دارد به کمک لبه کارد از جا در می آوریم زیر این پلاک 2 عدد پیچ وجود دارد آنها را باز کرده و کل صفحه پلاستیکی که شامل چراغ سقفی و بقیه قطعات می باشد را پایین می آوریم حال می توان گیرنده ریموت را که به یک سوکت 5 سیمی متصل است مشاهده نمود برد داخل قاب مشکی رنگ را باید در بیاورید در قسمت پایین برد دو پد کنار هم وجود دارد که جای لحیم بوده و به جایی وصل نیست این پدها را یک لحظه اتصال داده و دکمه ریموت را فشار می دهیم تا سیستم کد بگیرد.</span></span></p> <p><span style="color: #008000;"><strong><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">ج) سمند : </span></strong><span style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span"><span style="color: #000000;">برای کددهی ریموت سمند نیازی به باز کردن قاب زیر فرمان نیست چرا که یونیت قفل مرکزی سمند سمت چپ راننده پشت یک در ب قرار دارد که با دو عدد پیچ چهار سو بسته شده است. پیچ ها باز کرده&nbsp;</span></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span"><span style="color: #000000;">&nbsp;ویونیت قفل مرکزی &nbsp;را &nbsp;خارج میکنیم. سپس&nbsp;دو عدد پدی که داخل کیت گیرنده قرار دارد را برای لحظه ای اتصال&nbsp;کوتاه داده و رها میکنیم.آنگاه دکمه ریموت کنترل را چند بار فشار&nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span"><span style="color: #000000;">می دهیم تا با صدای چند چریپ رله اتمام کددهی را بشنویم.ریموتها اینک کد&nbsp;گرفته است.</span></span></span></span></span></p> <p><strong><span style="font-size: large; color: #008000;"><span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">د)پراید 132 : </span></span></span></strong><span style="font-size: large; color: #008000;"><span><span style="font-size: medium; color: #000000;">یونیت قفل مرکزی پراید زیر قاب داشبورد و بالای پدال کلاچ قرار دارد. یونیت را که به صورت کشویی محکم شده از جای خود در می آوریم،ضامن های دو طرف یونیت را آزاد می کنیم تا برد اصلی یونیت را بتوانیم خارج کنیم. دقت کنید که هنگام در آوردن و جا زدن برد حسابی دقت کنید چرا که با کوچکترین فشار سر سیم های قسمت بالای برد می شکنند. در قسمت پایین برد دو عدد میله کوچک به عنوان جای جامپر وجود دارد این دو میله را یک لحظه به هم اتصال داده و پس از آن دکمه قفل ریموت را فشار دهید.با صدای چریپ و بسته شدن درها موفقیت آمیز بودن عملیات کددهی &nbsp;اعلام می گردد.</span></span></span></p> text/html 2014-01-12T09:08:42+01:00 jamshidstore.com مهندس احمدی لیست ریموت های استیل میت http://jamshidstore.com/post/33 <table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px; width: 203px; height: 289px;" align="" cellpadding="1" cellspacing="1"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><font size="2">BCM218A<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><font size="2">&nbsp;N3</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><font size="2">&nbsp;BCM0665A</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><font size="2">&nbsp;F</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><font size="2">&nbsp;BCM099E</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><font size="2">&nbsp;I</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><font size="2">&nbsp;BCM206B</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><font size="2">&nbsp;G</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><font size="2">&nbsp;BCM203</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><font size="2">&nbsp;5000&nbsp;&nbsp; OLD<br></font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><font size="2">&nbsp;BCM206B</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><font size="2">&nbsp;221A&nbsp;&nbsp; M<br></font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><font size="2">&nbsp;BCM206A</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><font size="2">&nbsp;J</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><font size="2">&nbsp;BCM201C</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><font size="2">&nbsp;G KERNEL<br></font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><font size="2">&nbsp;BCM241A</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><font size="2">&nbsp;5000 NEW<br></font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><font size="2">&nbsp;BCM200</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><font size="2">&nbsp;G</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><font size="2">&nbsp;BCM223A</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><font size="2">&nbsp;REDBAT</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><font size="2">&nbsp;BCM050C</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><font size="2">&nbsp;D 4 <br></font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><font size="2">BCM254A<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><font size="2">K1<br></font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><font size="2">BCM221A <br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><font size="2">M <br></font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><font size="2">BCM206C <br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><font size="2">&nbsp;</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><font size="2">BCM065B <br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><font size="2">&nbsp;</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><font size="2">BCM222A <br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><font size="2">T <br></font></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 250px; color: rgb(204, 0, 0);"><font size="3">&nbsp;کد دستگاه<br></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 250px; color: rgb(204, 0, 0);"><font size="3">نوع ریموت <br></font></td></tr></tbody></table> text/html 2013-12-29T11:21:57+01:00 jamshidstore.com مهندس احمدی ارتباط با ما http://jamshidstore.com/post/32 <p><font face="courier new,courier,monospace" size="2">آدرس فروشگاه : میدان کرج - خیابان دانشکده - پاساژ دانشکده - طبقه اول - پلاک42</font></p> <p><font face="courier new,courier,monospace" size="2">تلفن : 32250654-026&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></font></p><p><font face="courier new,courier,monospace" size="2">تلفکس : 32222369-026</font></p> <p><font face="courier new,courier,monospace" size="2">تلفن تعمیرگاه : 32249831-026</font></p> <p><font face="Courier New" size="2">سامانه پیامکی : </font><font style="font-family: courier new,courier,monospace;" size="2"><span id="dummyID_Messages1_gvMsg_num_0">30002223880004</span></font></p><p><font face="Courier New" size="2">همچنین در قسمت <span style="font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0);">ارتباط باما</span> با ارسال مشخصات و درخواست خود می توانید با ما ارتباط داشته باشید</font></p> text/html 2013-12-29T11:20:52+01:00 jamshidstore.com مهندس احمدی English http://jamshidstore.com/post/31 <div style="text-align: center;"><font size="2"><span id="result_box" class="" lang="en"><span class="hps">To</span> <span class="hps">access</span> <span class="hps">your</span> <span class="hps">online orders</span> <span class="hps">with</span> <span class="hps">clients and</span> <span class="hps">colleagues</span> <span class="hps">to</span> <span class="hps">the</span> <span class="hps">news</span> <span class="hps">items and</span> <span class="hps">prices</span> <span class="hps">available</span> <span class="hps">in</span> <span class="hps">the</span> <span class="hps">portal,</span> <span class="hps">we are</span> <span class="hps">glad</span> <span class="hps">to serve you</span><span class="">.</span></span><span id="result_box" class="" lang="en"><span class="hps">Authorized</span> <span class="hps">largest</span> <span class="hps">audio visual</span> <span class="hps">and security</span> <span class="hps">systems,</span> <span class="hps">car</span> <span class="hps">and places</span> <span class="hps">a major player</span> <span class="hps">equipped with</span> <span class="hps">specialized maintenance</span> <span class="hps">units</span> <span class="hps">in</span> <span class="hps">Alborz Province<br><br><br><br><br style="font-weight: bold;"></span></span><span style="font-weight: bold;" id="result_box" class="" lang="en"><span class="hps">Address</span><span class="">:</span> <span class="hps">No. 42</span> <span class="hps">- First Floor -</span> <span class="hps">Passage</span> daneshkade- <span class="hps">Square </span>Karaj<span class="hps"></span> <span class="hps">-</span> <span class="hps">Alborz</span> <span class="hps">-</span> <span class="hps">Iran</span></span><span style="font-weight: bold;" id="result_box" class="" lang="en"><span class="hps"></span><br><br><span class="hps">Tel</span><span> :</span> +9826<span class="hps">32250654</span><br><br><span class="hps">Tel </span><span>:</span> +9826<span class="hps">32222369</span><br><br><span class="hps"></span></span><span style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" id="result_box" class="short_text" lang="en"><span class="hps">Service Tel </span></span></font><font size="2"><span style="font-weight: bold;" id="result_box" class="" lang="en"><span style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;" class="hps"></span><span>:</span> +9826<span class="hps">32249831</span></span><br style="font-weight: bold;"></font><span id="result_box" class="" lang="en"><span class="hps"><br></span></span><font style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" size="2"><span id="result_box" class="short_text" lang="en"><span class="hps">SMS</span> <span class="hps">System : +9830002223880004</span></span></font><font style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;" class="text4" size="2"><font style="font-family: courier new,courier,monospace;"><span id="dummyID_Messages1_gvMsg_num_0"></span></font></font><br><span id="result_box" class="" lang="en"><span class="hps"><br></span></span><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAsKCwsNDhIQDQ4RDgsLEBYQERMUFRUVDA8XGBYUGBIUFRT/2wBDAQMEBAUEBQkFBQkUDQsNFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBT/wAARCABNALgDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD9U6KKx9SvZ7y8OmWEhhmVVkuLkAfuEOcbcghnO04BBAAJP8IbOc1BXf8Aw5cIObsibUvEenaVMILi5X7Sw3LbRKZJmHqI1BYj3AqTTNVTVVkZLe5gVSADcwtEW+gbB/SseyLhZLfw9DbrCHPnajdEyK8nRsYO6VhjDEsMEYySCF0tFeUm4SfVIdRmRgGWFFQRH0wCSM+5rmp1Zymr7eX+bevyR1TpwjB23/rolp82alFFFdpxBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABVHU9VTSljZ7e6nViQTbQNKV+oXJq9WXrTyhrdINUh06Z2IVZkVxKfTBIJx7GsqrcYNx3/ru1+ZrTSlNKW39dk/yHab4j07VZjBb3K/aVG5raVTHMo9TGwDAe5FaVczel2WO38Qw27Qlx5Oo2pMapJ0XOTuiY5wpDHJOMgkBr2m3s9nejTL+QzTsrSW9yQP38YIB3YACuNwyAACCCP4guFOs78tT/L5Na/J3af57VKKteH+f3PT5qyaNiiiiuw5BCcCuJtZHuvDWnqrFZ/Ed15kkoOG8p1aQjPUEQoIweowvpXbEZGDVePTrWKO1RLeNUtRiBQvEXylfl9PlJH0rlrUnUas9NV97X6XXzOmlVVNO61/yv+tn8jHMC69f3On48rSdPKwSwJwJ3KK2xv8ApmFZOB94kg8Ahub8X/F/wZ8LJhps7qt0ACbHToQWQHpuAwq/QnNdvfbdK07ULm3gXzdjzlVH+scL39+AK/OnUNQuNW1K4vbuVp7q4lMssjnJZick18ZxFnFTJYQVGKdSd9X0S6fivLr1PsOH8op5zObrSapwtourfX8PXp0P0E0vxvpmpawdHaQ2WsCIT/YLkqJDGejDaSp/Akjviugr5z8XeGn1P40y64+oSaZZ6BpVvfSzwrudmGdqAd92Dn1GR3rntE+Pvxl8IftBfDf4YfEXQfCZHihL6Zta8PSXDRSJDbtIqRrKQUdWXDbgwIdcY5r6PLsZVxLqwqxtySaT7ra9umqa7PofP5hhKWHVKdKV+aKbXZ72v10afddT6tor47i/aN+OPxF1f4s6f4B8PeDoIvAms3dkb3WnuD9siizsiSNG/wBaQjFmLKvzKAOpHMT/ALZHxq1v9nq2+Nmh+EvCNn4QsFVNSsNQnuJL29ZZhDNJb7cJHGHJADlm+Vic8A+zc8ex911wfxI+MmjfC/xB4K0fVLW+uLnxZqg0mye0RGSOUrndKWZSFx3UMfavCPjd+1p4m8N+OPh54a8M/wDCMeFofFOijWV8QeN2mFjub7torRlQJOmWY4w68ZIzzf7XHiTxZZR/s2ave6Rpuo+Mz4nhb+zdLuz9jmumjwiJM4yELFfmIOAT1xklwsfa9cd8Pvi34Z+KF54mtfDt7JeTeHdTk0jUVeB4vKuY/vKCwG4A9xkcV4d4R+Ovxb8JftG+F/hn8UtK8JTW/iyyurrTNQ8LNcjyHgRpHjk84/N8qHkAfeB9QKdr+2NL4b+Hnx48W65odkIfAfie50SyttP3RtfMsiRQmViW+ZmZdzAcAE44xRcLHt3xr+NOifAjwna+Idetb+7s7i/g05I9OjR5BJK2FJDuo2jHPOfY134OQDX5yftU+Kfjpq/wX8LXXxN8P+FLXRNX1/TLiD/hHpZxdadJv3LFcpISrZXI3I3DDB6ivrX9rb4423wC+BHiTxENQjsddktXtNGB2s73rqViKowIbYTvIIIwhzRcLHs9Q3d3DYWs1zczJb28KGSSWVgqIoGSxJ4AA5ya+WPHf7SWt6F+xT4M+Lem61bNqHlaPcaq0lujm83yxRXkKKMKrljJyBwEbAHUdb+1R8Zj4C+EPhjxromuwQ6Lca7pZupUSKaK/wBOmkAmi+dWG1o2LblwwC8Ec0XCx6l8LvijoXxe8KJr/h+cS2Zmkt3Qyxu8ToejeW7KNylXAzkq6HjNdbkCvjj4X/FbVvCfxC8PeHbjXbeHR4/HGteFb+1hsLW3S4Jt/P0128uNdrbFWMFcbiRnOKT4+fEO28S/tWR/C9L+9s9Zk8JPd+H720uzEmn6qrTTiRkBw7FIIRg5+UuvRzkuOx9MeMPiv4f8F6jb6bdTTXerXBAi06xiMs7Z6cDpntkjNM0vx94d8YXy6NeW0lrfyx+bHYatbhTMn95OquOD90nofSvmjw3r1t4J+OmtX/jC7kaeJrhVvFjL5kfhHAHIUoxIx0BFVfB94de8AbLnUY9EvfDt6tzper3W4RAOcvBuUEk5AcAAnr2r8zXE1adVpqO8lyPe0bfE76Nq9ntdW1vdfoz4bowpJpy2i+fpeV9lbVJ2v1s76Ws/rMW6aFf22n483SdQLwRQPyIHCFti/wDTMqr8H7uAB8pAXJupXtfDWoBmLT+HLsSJKTlvKQLIBnuTA5jJ75b1rqrILqmn2FzcQL5uxJwrD/VuV7e/JFSyadayx3SPbxsl0CJ1K8S/KF+b1+UAfSvvHQc4+47J3t5Jr9Hqu2yPh411CXvq7Vr+bT/VaPv1LAORRQBgYor0TzxaKKKAEIyMV4DqP7Lmjr4l1K7aO9u9KusPb21hLHHJbPuyy/P8rLjgHOQDjB6j3+ivMx2W4XMVFYmF+XY9LBZjicvcnh5W5tzwrx34J+J2qv4r1nwd/YWk6peW9rb2Flr4aaNxDIrHzfLyFyN4GN33h0xmuB0f4G/Gvxx+0V8NPij8QdQ8JWVl4YjvYW0LRZLhjEs1u0YdXdDvdnYbgSoVY1wWJNfWdcBrHxPu9Ft59SuPDd1FoMFx5D3k0yxzY37PMEJ+YrnpyCRzikvq+Wwbk3q229X1u27LRK/kkNuvmE0opaJJLRdLJavVu3m2cP8ABP4Ea98NtR+M1xqV3p86eM/EF3q1gLWR2MUUqkKsu5BhhnkLuHua4rQf2U/Fml/sHTfBOXUNHbxS9vcQi8SaX7FmS+e4X5/L342MAfk6+3NfSOl+J49U8Qa5pSwMj6X5O6QtkSeYm8YHbHSuctfio2raZoD6Vo0t9qWsW73SWZmVFhiUgM7uRgDJUDA5JraWMw8Fdy79H0ai+ndpGMcJXm7KPbquq5l+CueQfFT4TfFLUfDPh3wzp2g+AfHfhKDQodOvNG8SLLG0V6iBftMcoViVAHGAjDtzyOc8Pfsb+L9B+HvwB0B/EOnajdeAfEI1nU5riWUK0RkZ/Jt/kJO0NtG7aDjt0Hrmj+Lri5i1m41NdTtm/wCErtrSO1F1taAkQjYSCQY9xJKjhgfeuqv/AIlXKTatLpvh+51TS9JlaG8vI5kRt6DMgiQ8vt78jJBAzXLTzOhOPNLT5Nvr0Sv0+XU66mW14S5Y6/NJdOrduvz6HHfEX4Ka34u/aZ+E/wARbS6sItF8J2+pRXsE0ji4kNxbtGnlKEKkAnncy8dM15sf2MNU8QfDb48+E9d1awgHj7xPc6/pd1ZF5DagyrLD5oZV+YMgDBSRgnDV9V6ZqNvq+nWt/ayCW1uYlmicfxIwBB/I14bpviC71n4q3Fla6rcyahb6s87XS3p+wnTVA3QrHnazjODhSQQWJrTF46GF9npzc7sv6/peaM8Jgp4n2mtuRXf9f0/I8d+IP7P/AO0l8cPAvh3wt4u1fwLptnoGoWl00tjJcmTVTCcb5GKEJ8uTtC/Mx52gCvVvjF+xd4X+Nnxu8J/EDxBqV9NbaLGBNoLsZLW7dGDRHDHEa5zvVRh8LnHJb6CllIt3khUTNtLIobAY44Gff1rkofiVbXPhnQtVgtJHm1a5js4rMsA6SliHDH/Y2uT/ALtddSvSou03bS/yVl+q+85KdGrVV4Lrb5u7/R/ced+Kv2WvCGnzNrnhnwla6rrEOoJqNpoeravdRaNHctIPNuBbAvEkmwuwIiPzAdCc0ng79k3wK2gWbeIvCcENxJbyibw7Dq11d6PZSzIyTG2gkYRxkq7DcqKQCcYrsdO8fRadp0kdlZ32qajd61d2VtaTXIZndHYud54SNQpIHOBgc1n6N8QJ9N8S+PL/AF6C7sLfTbax/wBAaTzgrt5o/dYODvOwZ4ycA4xXB/aeHTgm993rZe65au1tltv1O7+za7U2ltttd+8o6K993vt0MC1/Ym+ENsDu8OXNyzL88lzq13I7ygkpOWMufPQEqko+dVOAwGBVq4/Y7+F13p0kM+jXs+oyXqag+vS6tdPqrTouxX+2GTzuFJXbu24PSu603x7cjWLTT9c0WTQ5L2N5LSRrhJkfYu50Yr91gvOOQQDzxWfF8V5Gs7bWJtBuYPC9xKsceqNKm4KzbVlaLqEJI5znBBxWzzDDJXcrfJ6Wte6tdLVauy1RisDiW7Jfitb3tZ31ej0V3oziPiP8HfEsUkUnhSPSdTs40EcVrqtnBPcW6joqSzKxZR2DHI6ciszw3+zzrWveINM1HxdfyPYWkaO+nybP9b1aNFjJRYs45GCeflHWvouivLqcPYKtXdepzNN35bvlv6fpselTz/GUqCo0+VaW5re9b1/XcQDAxS0UV9MfOBRRRQAUUUUAFFFFACGvB9Y+EviDV/D2oWM+j6fea7JI7nxBeXhlaQeZuURoVPlkjC44AAPWvea8/wBQ8fXlp4/SzVIj4eini0y5mI+dbyVGdOc42j90uPWYelebjcBSxyUardrNaW677p69mtV31PRweOq4FuVJK90+vT0a07p6PsJc6N4m0Xxfrl/pFlZ3tvrUMA8y4uTEbSSNCmWUKd64IPBzxj3rJ8PeBPEHg2z8LahZ29vqGoafp0mmXtk0/lh0Zw4ZHwRkMvQ9Qa7Hw34gutUvfFcU+zZpuofZoNq4+T7PDJz6ndI36VxcvifxZd+D/COuW+r2dsdY+wwywNYbwjzYDODvHc5Ax+NZPLKTlz8zvq1to3JSdtO6637bGizKqo8nKraJ76pRcVfXs+lu+46HwH4jvLW9lvorSK7uvEtrqxjhm3KkKeVkZIGSAhHQZxnjNXT4e8VeHoPEGk6RY2V9Z6pcz3NvezXJj+ymYkuJE2kttYkjB5GAcVfGoeJNR12bw7aarawz6dbRz3upvZbjI8rP5aJHvwuFQkkk9sDnjV8F+IL7U5NY0zVRCdU0i5FvLNbqUjnVo1kSQKSSuVcAjJwQeaSyulHWMpJ97q+t79Ot/wArFPM6stJRTXaztpa3Xpb/ADLuieG10XwfZ6Ek7lbezW0E68McJt3D0PevJtT+FPiXXPB+meE2sdN04aWGSHX4rhtzIQQQsQUEFwcPlsck88V0Fl4+1efxIbS41Sw06/8At7QDQL+1aBpIBIVDxTs2JHKYcbQQfu4HWqifEG9vNc1q2m8X6forWuoy2kVpJpxlbYpG0lt4znNXictoYmCpyukly2XbTTr2Wqs/MjD5jXw0nONm2+bXvrr+L0d15HpXheC7tfDunQX1tb2d1FAkckFq5aJCBjCk844//X1rj9E+Hl7p/wARrrUZZI20GGSa8sIQfmS4nCCUkeg2uR/11NXBqviDxVrmtW2j6ha6VZ6RMtoZZrUzvcTmNJGyNyhUAkUYHJOeRVnR/EOsS+LbPSdTht4JG0j7XPHASyiYShDtY/w47GuieEp1FTU9eRpr5d/wfqkc8MXUpuo4ac6afz7fivRs5qDwBrmlG21W0jt59SsNavr6O0kl2pPb3DMCu7B2tggjIxkYNRX/AMO9e8ZJ40bVorTTjrMFktpEsvnLG0DOwWQ4GQTtzgdGIGccpr/xJ1KymMT6nZ6PbnxDNpjXtxDvWOFbUyrkFhyWAGc96RPiXqo0HxLd2l/Z65a6fFbva6vb2rRwyO7lZIiCxDlQFOVOPnAPIrieU4drkbfL1V9HeLhd6X+F23t5XOxZrXT5klzdHbVWkpW3t8Svtf5Evh34cyPrdtNN4S0Xw7bQwSJNLauJppndCn7shRsUAtknJOcY70xvBviq98HWfgi5tbJNMh8qCTWEuCS9tGwICxbchyqgHJwOTmtbX7nxXa+NNK0y1160itdTW5lQPp29oVj2ELnzBu+/146UzU/HOseGNRvdDvIE1DWLva2hvHGUjut2AyvydvlHLMc/cIPXNCymgouKbV7p2srp2unZJW0WyT89WN5rWclJpO1mr3dmr2au79Xu2vLRHooGBilqvYRzxWUCXUyz3KoollVdodsckDsM9qsV7R4wUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFedzfBXR73Qb+C7WCfXruSW4OuC3AmSd3LrIvJI2EqAM9FAr0SigDhbrwNr0N9qc+leIbeyTVlRr1ZtP80iURLGZYSJF2Eqi8NuAIzWld+BIH8P+H9Itbhre20ee1liLLvLrARhTyOSB1/SuoooA5bWfCl+2vtrehanDpt/NAttcpdWxngnRSxQlQ6EMu9sEN0OCDxi34T8Lnw5DeyT3bahqV/Obm8u2QJ5j7QoCqM7VVVVQMngdScmt6igDgbz4datqMH9mXniFbvQftS3IjntC94AsnmKgnMmMAjG7Zux3zzUln4M8S6Leao2leINNhtL29kvPKutJeV0L4yu4XCgjj0Fd1RQBxt14O1iz1e/1DQtattPbUtjXkN1YmdDKqBPNjxIpViqqCDuB2j3zFL4A1Gwk0m80fXWTVLG1e0luNUgN0LpHZXJcB0IIZcgggDJGMdO3ooA4nTfhu1nLpFxPqRuby01ObVbmXyAouJJIpIyoXPyACQY+9wmO+aj1f4Y/bR4hgs9S+w6frKpJJaeRvWK4VgWlT5hjeAAy45I3Z657qigDE1Hw5/aHibRtX+0eX/Z0c8fk7M+Z5gQZznjGz0Oc9qXVfDn9p+ItE1X7R5f9mGY+Vsz5nmJt654x16GtqigAooooAKKKKACiiigD//Z" alt=""><br></div> text/html 2013-12-29T11:16:06+01:00 jamshidstore.com مهندس احمدی آموزش نصب سیستم صوتی http://jamshidstore.com/post/30 <img class="decoded" alt="http://s3.picofile.com/file/7992490321/untitled.jpg" src="http://s3.picofile.com/file/7992490321/untitled.jpg" height="337" width="522"> <p>اول من یه توضیح مختصری در رابطه با رنگ بندی و روش نصب سیمهای پخش توضیح می دم.البته مال همه پخشها 1جور نیست ولی پخشهای شناخته شده از این استاندارد پیروی میکنن...و اینو بدونید 1کی از مهمترین قسمتهای سازنده سیستم پخشه پس در انتخوابش نهایت دقت رو بکنید... </p> سیم زرد رنگ ( + ‌Battery ) <br> كه هنگامی كه بخواهیم پخش را بطور مستقیم و بدون استفاده از سوئیچ روشن كنیم از آن استفاده می كنیم.<br> سیم قرمز رنگ ( ACC ) <br> كه هنگامی كه بخواهیم پخش را با استفاده از سوئیچ ( مرحله دوم سوئیچ) روشن كنیم از آن استفاده می كنیم و با بستن سوئیچ پخش هم خاموش می شود.<br> سیم مشكی رنگ ( - منفی) <br> كه برای اتصال به منفی بدنه استفاده می شود<br> سیم آبی رنگ ( System Remote Control ) <br> كه برای فرمان دادن به آمپلی فایر و روشن كردن آن مورد استفاده قرار می گیرد. <br> سیم ریموت که با رنگ آبی مشخص میشهREMOT<br> سیم نارنجی رنگ ( ILL ) <br> این سیم برای مواقعی استفاده می شود كه بخواهیم همزمان با روشن كردن چراغ های پشت آمپر و كوچك ماشین ، چراغهای پس زمینه پخش هم روشن شود .<br> سیمهای اسپیكرهای جلو و عقب <br> سیم های خاكستری رنگ( بدون خط مثبت و خط دار منفی) برای اسپیكرهای جلو سمت راست. <br> سیم های سفید رنگ( بدون خط مثبت و خط دار منفی) برای اسپیكرهای جلو سمت چپ. <br> سیم های بنفش رنگ( بدون خط مثبت و خط دار منفی) برای اسپیكرهای عقب سمت راست. <br> سیم های سبز( بدون خط مثبت و خط دار منفی) برای اسپیكرهای عقب سمت چپ.<br> سیم آنتن هم كه كاملا مشخصه و در انتهایش سوكت مخصوص آنتن نصب هست. روش نوشته ant<br> 1سری خروجی های rc داره که واسه وصل کردن پخش به آمپلیفایر هستن<br> RC که روش نوشته SW مال سابه و همینطور RC :که روش نوشته REAR استیج عقب و RC FRONT مال استیج جلوست...<br> اینم از شماتیک کلی سیمهای پخش البته 2جفت RC داره<br> <br><p> <img src="http://soundyshop.com/upload/images/assimple11.gif" border="0"></p><p><strong>===========================================</strong></p><p><br></p><p><br></p><p><font size="2"><strong>برق آمپلی فایر</strong></font></p><p>یه ضرب المثلی هست که میگه برق سیستم از خود سیستم واجب تره<br>اولین قدم برای داشتن یه برق خوب اینه که دقیقا بدونیم آمپامون چیه کلاسش چیه و کلا چقدر مصرف کننده داریم<br>آمپای که تو بازار هست دو نوع هستن <br>آمپای کلاس A/B که معمولا فول رنج هستن و میتونن همه ی فرکانسارو اجرا کنن و برای اسپیکر استفاده میشن<br>نوع دیگه آمپای کلاس D هست که معمولا برای سـاب ووفر ووفر استفاده میشن<br>آمپای نوع اول تلفات توشون خیلی زیاده و خیلی راحت تر گرم میشن ولی آمپای نوع دوم کم مصرف ترن و به سختی گرم میشن<br>راندمان آمپای کلاس AB حدود 50 درصده ولی آمپای کلاس D بین 80 تا 95 درصد هم هست<br>پس تا اینجای کار نتیجه میگیریم که مصرف برق آمپای فول رنج بیشتر از کلاس دی هست بنابراین برای اینکه تا حد امکان مصرف برق سیستم رو کم کنیم بهتره که برای سـاب ووفر از آمپای کلاس D استفاده کنیم<br>دومین قدم برای داشتن برق خوب انتخاب فیوز مرغوب برای سیستمه و لازمه که توجه کنیم که میزان آمپر تحملی اون رو با توجه به سیستممون انتخاب کنیم<br>معمولا برای سیستمهای معمولی با توان زیر 1000 وات یه فیوز 80 آمپر کفایت میکنه<br>بالا بردن بیش از حد آمپر فیوز میتونه خطر ساز هم بشه که بحثش در اینجا نمیگنجه<br>ولی کسانی که سیستم معمولی با یک باتری معمولی دارن بهتره که فیوز اصلی سیستم رو بالای 100 آمپر انتخاب نکنن تا در مواقع اتصال کوتاه فیوز قطع کنه<br>سومین قدم برای سیستم خوب خرید یک کابل مغوب با قطر مناسب هست<br>ساده ترین سیستم که سـاب ووفر هم داشته باشه نیاز به کابلی با گیج حداقل 4 هست که میتونه این عدد به گیج صفر هم تغییر پیدا کنه ولی حداقلش گیج 4 هست<br>خیلی اوقات برای اینکه سیستم ارزون تر در بیاد افراد کابل اصلی رو گیج 8 انتخاب میکنن و بعد از اون باید با مشکلاتی از قبیل افت ولتاژ شدید و پروتکت کردنای مداوم آمپلی فایر دست و پنجه نرم کنن<br>تفاوت چندانی نیست که کابل شما ایرانی باشه یا خارجی فقط نکته مهم اینه که کابلتون بی نام و نشون نباشه<br>به نظر من کابلای ایرانی خوب هم تو بازار زیاده مثل جوشکاب یزد که معمولا به اسم کابل جوشکاری به فروش میرسه <br>پس تا اینجای کار یه فیوز مرغوب با یه کابل مرغوب برای سیستمتون تهیه کردید<br>برای یه سیستم با توان مجموع 500 تا 1000 وات یه کابل گیج 4 مرغوب کفایت میکنه<br>برای بالای 1000 وات باید کابل ضخیمتر مثل گیج 2 استفاده کنید<br>پس از اینکه فیوز رو داخل موتور و با کوتاهترین فاصله نسبت به قطب مثبت باتری نصب کردید لازمه که کابل برق اصلی رو از رکابای بغل رد کنید و تا صندوق اونرو هدایت کنید<br>اینم نمایی از نصب فیوز<br>اگر براتون امکانش هست فیوز هولدر رو به بدنه پیچ کنید و مثل این عکس تو هوا نباشه<br>ضمنا بهتره که با یه کابل ضخیم مثل گیج 4 منفی باتری رو به منفی بدنه پیچ کنید<br><img src="http://soundyshop.com/upload/images/35056cw1.jpg" alt="تصویر" height="340" width="524"><br><img src="http://soundyshop.com/upload/images/2m5hyfk1.jpg" alt="تصویر" height="376" width="537"></p><p><br></p><p>بعد از اینکه کابل برق اصلی رو تا صندوق کشیدین با توجه به اینکه چند تا آمپلی فایر دارین باید یه تقسیم برق تهیه کنید<br>تقسیم برق وظیفش اینه که یک ورودی میگیره و دو یا چند خروجی به ما تحویل میده<br>البته با روشهای دست ساز هم میشه تقسیم ساخت ولی بهتره آمادش رو بخرین<br>قیمتش هم از 10 تومن واسه گیجای بالا هست تا اونایی که ورودی گیج صفر دارن و قیمتشون تا 30 تومن هم میره<br>نکته مهم در نحوه اتصالات اینه که تا حد امکان از اتصالاتتون(از سر باتری گرفته تا اتصالای تقسیم برق)خیلی محکم و اساسی باشه و در لخت کردن سیمها هم سخاوتمند باشین!سیمی که کم لخت شده باشه ممکنه اتصالش خوب برقرار نشه<br>اینم یه نمونه از تقسیم ورودی صفر <br><img alt="تصویر" src="http://soundyshop.com/upload/images/01.jpg"><br>همونطور که میبینین کابل اصلی برق(مشکی رنگ)وارد ورودی گیج صفر تقسیم شده و از دو طرف دیگش دو تا خروجی گیج 4 برای دوتا آمپلی فایر خروجی گرفته شده<br>برای راحتی کار سعی کنید کابلای تقسیم به آمپلی فایر رو خارجی انتخاب کنید تا انعطاف زیادی داشته باشن و موقع کار و رد کردن کابلا از پشت تخته آمپلی فایر اذیت نشین<br>بعد از اینکه کابلای آمپارو تا خود آمپا کشیدین و به مثبت ترمینال برق آمپا،وصل کردین نوبت وصل کردن ترمینال گراند یا زمین یا همون منفی آمپهاست<br>همونطور که میدونین تمام قسمتهای بدنه ماشین وصل به منفی باتری هستند علت اینکه ما فقط یک کابل به جای دوتا کابل تا صندوق کشیدیم اینه که قصد داریم منفی برق آمپارو از بدنه ماشین تامین کنیم<br>خوب به درون صندوق نگاه کنید یه قسمت فلزی از جنس بدنه که بشه سوراخ کرد و بهش پیچ زد رو انتخاب کنید<br>ابتدا یه سوراخ بزنین سپس دایره ای از رنگ اون قسمت فلزی رو به قطر 2 3 سانت بتراشین<br>دقت کنید که این مرحله کار حساسه!اگه رنگ ماشین خوب تراشیده نشه یا اتصالای ما محکم نباشه احتمال جرقه زنی تو اون ناحیه به وجود میاد که خطرای خودشو داره<br>حالا که خوب رنگ رو تراشیدین یه کابل با همون ضخامت گیج 4 انتخاب کنید یک سرشو کابلشو بزنین و به همون قسمتی که رنگشو بردین پیچ کنید یه سر دیگشم به منفی آمپا وصل کنید<br>تا اینجای کار نحوه اتصالات و پیکربندی برق آمپلی فایر رو توضیح دادم</p><p>تا اینجای کار کابلای قسمت پاور آمپلیفایر ما متصل شد<br>حالا از اینجا به بعد متنظریم که با یه فرمان از طرف پخش آمپامون روشن بشن و کار کنن<br>تا قبل از این آمپا رو حالت استندبای بودن و منتظر یه فرمان از طرف پخش!!این فرمان هم چیزی نیست جز ولتاژ 12 ولتی که وقتی پخش روشن میشه برای آمپلی فایر میفرسته و بهش ریموت میگن<br>در پشت سوکت پخش یک سیم آبی رنگی هست که روش معمولا زده AMP Remote!!از این سیم برای روشن کردن آمپا استفاده میشه و به وسیله تک رشته سیمی که معمولا چسبیده به RCA هاست این ولتاژ به صندوق و در نهایت به ترمینال Remote آمپا کشیده میشه<br><img src="http://soundyshop.com/upload/images/10zx7501.jpg" alt="تصویر" height="162" width="538"><br>اگه به این عکس نگاه کنین متوجه اون ترمینالی که وسط ترمینال + - هست میشین<br>اون سیم آبی رنگ پشت پخش باید توسط آرسی ها تا صندوق بیاد و در نهایت به این ترمینال وصل بشه<br>خب پس الان با روشن شدن پخش آمپا هم روشن میشن<br>اگه همه چیز تا اینجا درست باشه و آر سی ها هم درست وصل باشن با پخش آهنگ باید از سـاب ووفر یا باندای شما صدا در بیاد<br>خب اینجا تازه شروع سختی کار هست و ممکنه مثل خیلیها با مشکل افت ولتاژ مواجه شین<br>اگه که یه آمپلی فایر 2 یا 4 کانال دارین و ازش برای باند استفاده میکنین احتمالا مشکلی نخواهید داشت ولی اگه آمپلی فایر مونو یا 2 یا 4 کانالی به همراه سـاب ووفر داشته باشین ممکنه این مشکل به وجود بیاد ممکنه هم نیاد<br>خب بعد از اینکه همه چی رو تنظیم کردین وصدا گیری کردین باید ببینین که رفتار برق ماشین چجوریه<br>خیلی ها هستن که در اولین مرحله تست تو صداهای بالا ماشینشون از افت ولتاژ تقریبا میره که خاموش بشه(این دسته از افراد تکلیفشون روشنه یعنی اینکه باید یه فکر اساسی به حال برق بکنن چون این مشکل ممکنه حتی به ECU ماشینشون هم آسیب بزنه!!!اما چه فکری؟؟توضیح میدم.....)<br>یه عده هم هستن که برق ماشینشون به ظاهر خوبه ولی وقتی ولتاژ دو سر آمپارو میگیرن در حالت بیسای سنگین،ولتاژشون به نزدیکای 11.5 هم میرسه)<br>یا خیلی ها هم هستن که بدون اینکه ظاهر برق ماشینشون چیزی نشون بده آمپاشون سریع پروتکت میکنه<br>اولین قدم برای تست وضعیت برق اینه که اول از همه ولتاژ دوسر آمپارو در حالتی که خاموشه اندازه بگیرین<br>اگه که Big3 ندارین و برق ماشین فابریکه و کابل اصلی برقتون هم 4 گیج یا کمتر هست باید ولتاژی بین 13 تا 13.5 داشته باشین<br>اگه که big3 دارین با کابل مثلا 50 یا بیشتر، و سیم اصلی برق آمپا با گیج 4 یا کمتر کشیده شده باید ولتاژتونن روی 14 تا 14.4 باشه<br>البته تست باید تو شرایطی باشه که نه کولر گرفته باشین نه مصرف کننده پر مصرفی تو مدار باشه<br>حالا ذره ذره صدارو ببرین بالا<br>ببینین ذره ذره که میره بالا ولتاژ چقدر افت میکنه!اگه که به زیر 12 اومدین(البته لحظه خیلی کوتاه عیبی نداره)یکم خطرناک میشه و باید یه فکری به حال برق بکنین ولی اگه با سنگینترین بیس ولتاژ زیر 12 نیومد(چه به صورت لحظه ای چه مثلا 5 دقیقه بعد از استفاده)باید خوشحال باشین که برق خوبی دارین<br>اما روشهای تقویت برق ماشین عبارتند از:<br>1.ضخیمتر کردن کابل اصلیتون<br>این روش راحت ترین و پایه ای ترین روش هست<br>اگه که کابلو عوض کردین با ضخامت بیشتر و متوجه شدین که برق آمپا بهتر شده و تو بیسای سنگین زیر 12 ولت نمیاد تقریبا اثر خودش رو کرده<br><br>2.بیگ 3:این یه روشی هست که ما تو این روش کابلای دینام رو ضخیمتر میکنیم تا با کم کردن مقاومت اونا افت ولتاژ روی اونهارو به حداقل برسونیم<br>تو این روش حداقل 1 ولت تفاوت بین حالت بدون بیگ تری تو بیسای سنگین وجود داره و 1ولت توی آمپلی فایر 1000 واتی یعنی از دست ندادن حداقل 100 وات<br>روششم به این صورته که از قطب مثبت دینام به باتری با ضخیم ترین کابل ممکن که بهتره ایرانی باشه(کابل 50 میل یا 75 میل که همون 50 هم کافیه) یک اتصال برقرار میکنیم<br>و از بدنه دینام به بدنه ماشین باز هم یک کابل دیگه میکشیم تا سیم منفی دینام به بدنه رو هم تقویت کرده باشین<br>این روش چه برای بچه سیستم چه برای یه سیستم حرفه ای توصیه میشه چون باعث میشه از حداکثر توانی که یه آمپلی فایر داره بشه استفاده کرد<br>ضمن اینکه توی چیزای دیگه هم تاثیر داره(مثلا وقتی کولر میگیرین ولتاژ ماشین مثه قبل افت محسوسی نداره)<br>اینم توضیح با عکس برای بیگ 3&nbsp; </p><p><a class="postlink" href="http://soundyshop.com/upload/?v=dsc00835.jpg"><img src="http://soundyshop.com/upload/images/dsc00835.jpg" height="399" width="535"></a></p><p><br></p><p>بدنه دینام به بدنه ماشین<br>مثبت دینام به مثبت باتری با یک فیوز معمولا 100 آمپر <br>منفی باتری به بدنه هم فراموش نشه<br>بهتره بیگ تری با کابل 50 میلیمتر مربع یا 75 میلی متر مربع ایرانی انجام بشه <br>قیمتشم برای هر متر بین 5000 تا 8000 تومن میشه</p><p>تو جلسه قبلی روشای تقویت برق رو گفتم و با مبحث بیگ 3 پایان دادم<br>خب روشهای زیادی برای تقویت برق استفاده میشه اما از اونجایی که نسبتا هزینه بر هست توصیه میشه که به ترتیب اولویت زیر مراحل رو چک کنین اگر هر مرحله رو انجام دادین ولی مشکل هنوز پابر جا بود برید سراغ روش بعدی.........<br>1.اول به سراغ کابل اصلی برین چون اگه ضخامتش کم باشه مشکل ساز میشه<br>برای یه سیستم معمولی حداقل باید گیج 4 بکشین و بنا به سلیقه و اینکه چقدر به برق ماشین اهمیت میدین میتونین حتی کابل صفر بکشین<br>توصیه من استفاده از حداقل گیج 4 برای 700 وات یا کمتر هست<br>اگه که توان بیشتری لازم دارین از گیج دو یا کمتر استفاده کنین<br>اگر مشکل پابرجا بود اولین کار اینه که از سلامت دینام و باتری آگاه بشین<br>2.برای چک کردن دینام باید ولتاژ دو سر باتری رو بگیرین اگر که بالای 14 ولت بود تقریبا دینام شما در وضعیت خوبی هست<br>اگر که زیر 14 هست بهتره که به تعویض دینام فکر کنین چون علاوه بر اینکه برای سیستم مشکل ساز میشه عمل شارژ باتری رو هم با مشکل مواجه میکنه<br>باتری هم با توجه به عمری که ازش میگذره میشه فهمید که سالم هست یا نه(سعی کنید از باتریای خشک استفاده کنین)<br>3.روش بعدی که من خیلی روش تاکید دارم انجام بیگ تری هست که قبلا توضیح دادم<br>این روش برای هر سیستمی توصیه میشه!اگر که دسترسی به دینام براتون راحته حتما این کارو انجام بدین<br>البته این کار برای مثال برای تندر 90 کار سختیه چون دینام لوگان حتی دیده هم نمیشه چه برسه به اینکه بخواین کابلاشو تقویت کنین<br>اما برای ماشینایی مثه سمند 405 و پرشیا که موتوراشون خیلی فشرده نیست کار راحتیه<br>4.اضافه کردن خازن:تقریبا خازن چه برای سیستم قوی چه ضعیف توصیه میشه اونم به علت اینکه خازن میتونه ریپل ولتاژی که در اثر جریان کشی لحظه ای آمپا به وجود میاد رو از بین ببره و ولتاژ رو در سطح نسبتا ثابتی نگه داره<br>البته نبودن خازنایی که روش عددای الکی زده بهتر از بودنشه!مثه mb acoustic و......<br>برای هر 1000 وات تقریبا یک خازن 1 فاراد واقعی لازمه سعی بشه که از برند معتبری خریداری کنید<br>مثه Street Wires یا Stinger و .....<br>5.در آخرین حالت هم که همه موارد بالا رو انجام دادین ولی هنوز هم احساس میکنین که برق ماشین نوسان داره باید به فکر باتری دوم بیفتید<br>البته اضافه کردن باتری دوم دردسرای خودشو داره ولی برای لحظه ای صدا گرفتن کمک میکنه(دقت کنین که این روش برای زمانی هست که از روشای بالا نا امید شده باشین وگرنه در حالت عادی توصیه نمیشه)<br>مثلا اگر که باتری خالی میشه باید بهش فرصت شارژ شدن بدید ضمن اینکه وقتی دوتا باتری دارین و آمپای پرمصرفی بالای 1000 وات دارین نباید طولانی مدت با صدای بلند صدا بگیرین!چون وقتی هردو باتری شارژشون کم بشه فشار مضاعفی روی دینام میارن مخصوصا تابستونا احتمالا از بین رفتن دینام خیلی زیاد میشه<br>نکته مهمی هم که باید توجه کنین بهش اتصالات هست<br>اتصالات بدنه و اتصال ترمینالا باید با نهایت دقت انجام بشه<br>خیلی وقتا بوده که یکی مشکل برقی داشته همه کارای بالا رو کرده اما حل نشده!اما بعد از مدتی فهمیده که اتصال به بدنه ها خوب برقرار نبوده<br>پس اگر تمام مراحل بالا رو با توجه به اولویتی که نوشتم انجام بدین مشکلی نخواهید داشت </p><p>....................................................................................................................</p><hr><p><br></p><p><img class="decoded" alt="http://s3.picofile.com/file/7992490321/untitled.jpg" src="http://s3.picofile.com/file/7992490321/untitled.jpg" height="353" width="547"></p><hr><p><br></p><p><img src="http://s4.picofile.com/file/7799096127/26052013522.jpg" alt="http://s4.picofile.com/file/7799096127/26052013522.jpg" style="cursor: zoom-in;" class="decoded" height="409" width="546"></p><p><br></p><p>================</p><p><br></p><p><br></p><p><img src="http://s4.picofile.com/file/7799094622/26052013521.jpg" alt="http://s4.picofile.com/file/7799094622/26052013521.jpg" style="cursor: zoom-in;" class="decoded" height="393" width="526"></p><p><br></p><p> </p> text/html 2013-12-29T08:56:20+01:00 jamshidstore.com مهندس احمدی آموزش نصب تلفن کننده http://jamshidstore.com/post/29 نحوه راه اندازی سیستم تلفن كننده كلاسیك&nbsp;<br><br>&nbsp;ترمینالهای موجود بر روی دستگاه تلفن كننده:&nbsp;<br><br>ترمینال ورودی TEL:<br><br>این ترمینال جهت اتصال خط تلفن شهری به دستگاه تلفن كننده پیش بینی شده است.&nbsp;<br><br>ترمینال ورودی تحریك SIN:<br><br>این ترمینال كه دارای دو ورودی +و- میباشد جهت تحریك دستگاه به كار می رود كه باید ترمینال + را به ترمینال مثبت قسمت SIR دستگاه دزگیر وصل و ترمینال– را به ترمینال منفی قسمت SIR دستگاه دزگیر وصل كنید.&nbsp;<br><br>ترمینال تغذیه 12 ولت )+ و – (:<br><br>ورودی + این ترمینال را به خروجی مثبت ترمینال باطری دزگیر وصل و نیز ورودی – را به خروجی ترمینال منفی باتری دستگاه دزگیر وصل می كنید.&nbsp;<br><br>.6.2 نحوه برنامه ریزی دستگاه تلفن كننده :&nbsp;<br><br>.جهت وارد نمودن شماره تلفن به حافظه دستگاه :<br><br>ابتدا دكمه MIM را وارد كنید سپس شماره حافظه مورد نظر خود را (از بین عدد 1 تا 12 ) وارد كرده ، دكمه ENTER را بزنید سپس شماره مورد نظر خود را تا سقف 11 رقم وارد كنید و در انتها دكمه ENTERR را فشار دهید.<br><br>MIM) + شماره حافظه (عدد 1 تا 12 ) +ENTER + شماره تلفن ( تا 11 رقم ) + (ENTER&nbsp;<br><br>.جهت مشاهده شماره تلفن در دستگاه:<br><br>ابتدا دكمه MIM را وارد كنید سپس دكمه CHECK را بزنید، با فشار مجدد دگمه CHECK حافظه بعدی دیده میشو د.<br><br>(MIM + CHECK )&nbsp;<br><br>.جهت تست شماره گیری :<br><br>ابتدا دكمه MIM را وارد كنید سپس شماره حافظه مورد نظر خود را وارد كنید ،در انتها دكمه MESSAGE را وارد كنید كه در نتیجه دستگاه اقدام به شماره گیری و پخش پیام می كند .<br><br>( MIM + شماره حافظه مورد نظر + MESSAGE )&nbsp;<br><br>.جهت پاك كردن حافظه :<br><br>ابتدا دكمه MIM وارد كرده سپس شماره حافظه مورد نظر را وارد می كنید ودر انتها 2 بار دكمه اینتر را وارد می كنید.<br><br>( MIM + شماره حافظه + ENTER + ENTER)&nbsp;<br><br>.جهت ضبط پیام :<br><br>ابتدا دكمه MESSAGE را وارد ، سپس دكمه ENTER را وارد می كنید، در این لحظه شما 20 ثانیه فرصت دارید تا پیام خود را ضبط كنید و در آخر پیام دكمه ENTER را وارد كنید تا پیام شما در حافظه دستگاه ثبت شود.<br><br>( MESSAGE + ENTER + ضبط پیام تا 20 ثانیه + ENTER)&nbsp;<br><br>.جهت پخش پیام :<br><br>ابتدا دكمه MESSAGE را وارد كرده سپس دكمه CHECK را وارد كنید، در این لحظه پخش پیام آغاز می شود.<br><br>(MESSAGE + CHECK ) text/html 2013-12-29T08:37:56+01:00 jamshidstore.com مهندس احمدی روش کددهی انواع ریموت http://jamshidstore.com/post/28 <br><p> <font color="#ff0000">طرزكددهی ماتریكس تصویری5000 طرزكددهی ماتریكس تصویری5500 طرزكددهی پروماتیکس تصویری5500</font></p><p>این سیستم قابلیت كددادن به 4 ریموت كنترل را به روش زیر دارد</p><p><br></p><p>الف/ سوئیچ اتومبیل را درحالت ON قراردهید(موتوراتومبیل را روشن نكنید)</p><p><br></p><p>ب / دگمه ریست را فشار دهید و بمدت 6 ثانیه نگهدارید سپس ول كنید دراین لحظه آژیر 4 مرتبه چریپ میكند به نشانه ورود سیستم به عملیات كد گیری &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p><br></p><p>ج / حال دگمه های I وII را برروی ریموت تصویری همزمان به مدت 1 ثانیه فشار دهید ورهاكنید تا آژیرچریپ كند سپس ریموت تصویری بعدی بدین روش كد دهید</p><p><br></p><p>چ / جهت كددادن به ریموت ساده مراحل الف و ب را انجام دهید سپس دگمه های 3 و4 را همزمان فشار دهیدورهاكنید تاآژیر چریپ كند و همچنین هر بار كهخ عملیات كدگیری را انجام دهیدكد قبلی ازحافظه دستگاه پاك میشود و به همین دلیل كلیه ریموت كنترلها یتان را میبایست</p><p><br></p><p>طی یك مرحله كد دهید</p><p><br></p><p><font class="Apple-style-span" color="#ff0000">کاتالوگ فارسی دزدگیر استیل میت:</font></p><p>در قسمت بالای قاب كیت اصلی دستگاه استیل میت یك سورخ وجود دارد كه اگر داخل سوراخ را مشاهده نمائید یك میكروسوئیچ را خواهید دید.(منظور از میكروسوئیچ یك دكمه كوچك فشاری میباشد كه در دكمه های همه ریموت ها هم موجود است).مثبت ومنفی دستگاه را وصل نموده وسپس میكروسوئیچ گفته شده را یك ثانیه فشار داده ورها كنید وبلافاصله یكی از دكمه های ریموت را فشار دهید واگر دستگاه دوریموت داشت پس از فشاردادن دكمه ریموت اول پس از سه ثانیه دكمه ریموت دوم را یكبار فشار دهید وسپس ده ثانیه صبر كنید تا دستگاه از برنامه كددهی &nbsp;خارج شده وآنگاه ریموت ها را آزمایش كنید.(توضیح اینكه حتما پس از فشار دكمه میروسوئچ دستگاه،سریعا یكی از دكمه های ریموت اول وپس از سه ثانیه ریموت دوم را فشار دهید ).عدم دقت درمدت زمان های گفته شده در هر مرحله ممكن است باعث خارج شدن زمان كددهی ویا كد نگرفتن یكی از ریموت ها شود.اگر تمام مراحل بالا را كه بسیار ساده نیز می باشد راصحیح انجام داده باشید خواهید دید كه هر دو ریموت دستگاه كد گرفته است.ضمنا عمل كددهی به ریموت را سعی كنید كه در داخل اتومبیل انجام ندهید زیرا باطری اتومبیل دارای آمپر بسیار بالا است ودر صورت اتصالی هنگام فشردن میكروسوئیچ،دستگاه معیوب میشود وبهتر این است كه دستگاه را جدا كرده ودر روی میز كار خود وبا منبع تغذیه آمپر پائین آن را انجام دهید.در ضمن كددهی به ریموت كنترل دزدگیر استیل میت سبب پاك شدن كدهای قبلی ریموت كنترل ها میشود.به دستگاه استیل میت فقط دو ریموت كنترل را میشود كد داد.</p><p><font class="Apple-style-span" color="#ff0000">روش کددهی دزدگیر تصویری ماجیکار:كددهی به دزدگیر ماجیكارتصویری (مدل های:332-932-702-802-902):</font></p><p>&nbsp;پس از وصل نمودن مثبت ومنقی اصلی دستگاه واطمینان از وصل بودن آنتن ، سه بار سوئیچ(A.C.C) را باز وبسته نموده ودر نوبت سوم سوئیچ را به حالت باز قراردهید . در این هنگام فلاشر های اتومبیل یك بارفلاش میزند.(اگر دستگاه را روی میز كار خود میخواهید كددهید، در نوبت سوم باز وبست سوئیچ ویا همان A.C.C با صدای به هم چسبیدن كنتاك های رله دستگاه متوجه حاضر شدن دستگاه روی برنامه پذیرش كد خواهید شد). اینك پس از شنیدن صدای كنتاك رله فلاشر دستگاه، بلافاصله دكمه 1ریموت تصویری را یكبار فشار داده تا دستگاه یك فلاش بزند(از صدای كنتاك كردن رله نیز میشود این را فهمید).سپس دكمه ریموت دوم را نیز فشار دهید تا همانند نوبت اول دستگاه با فلاش زدن اعلام پذیرش كد كند.اینك سوئیچ را بسته وریموت ها را آزمایش كنید.توجه كنید كه تمام مراحل از ابتدا تا انتها باید در كمتر از10 ثانیه انجام شود.در مورد جدول برنامه های دزدگیر ماجیكار بعدا به طور كامل توضیح خواهیم داد..زیرا این دستگاه دارای قابلیت نرم افزاری زیادی بوده ومیتوان برنامه های متعددی را به ان اضافه ویا حذف نمود</p><p><font class="Apple-style-span" color="#ff0000"><br></font></p><p><font class="Apple-style-span" color="#ff0000">روش کددهی به دزدگیر استیل من (هوآتای):</font>برای کددهی به ریموتهای دزدگیر استیل من باید کیت اصلی دزدگیر را باز کنید. درسمت چپ کیت وبالای IC پروگرام دستگاه ، یك تك سوئیچ فشاری ویك LED وجود دارد.پس از وصل تغذیه(برق دستگاه)تك سوئیچ فوق را فشار داده ورها كنید، LED كه در جنب تك سوئیچ است روشن میشود.سپس یكی از دكمه های ریموت كنترل را فشار دهید ،دستگاه با چند چریپ كدگرفتن ریموت را اعلام میكند.برای ریموت بعدی نیز همین مراحل گفته شده را مجددا تكرار كنید.اگر دستگاه وریموت سالم بوده به همین راحتی ریموت ها كد میگیرد.</p><p><font class="Apple-style-span" color="#ff0000">كددهی به دزدگیرهای خانواده پی ال سی(PLC):</font> ترمزاتومبیل را فشاردهید ودر صورتیكه سیم ترمز اتومبیل را وصل نكرده اید سیم نارنجی(سیم قفل كودك دستگاه) را به مثبت مستقیم وصل كنید. یكی از دربها را باز كنید.فلاشرهای اتومبیل(راهنماها)شروع به فلاش زدن میكنند.سپس سه بارسوئیچ(A.C.C)را بازو بسته نموده ودر بار سوم سوئیچ را به حالت باز قرار دهید.اینك یكی از دكمه های ریموت را به مدت سه ثانیه فشار داده تا صدای چند چریپ به نشانه انجام كد دهی شنیده شود.سوئیچ را بسته وریموت را آزمایش كنید.برای ریموتهای بعدی نیز همین مراحل گفته شده را مجددا تكرار كنید.به دستگاههای خانواده پی ال سی تا چهار ریموت را میشود كدداد.ضمنا كددادن به ریموت جدید باعث پاك شدن كد ریموت های قبلی نشده وكنسل نمودن كد ریموت های قبلی مستلزم مراحل دیگری است كه بعدا به آن اشاره میكنیم.در ضمن اینكه تمام مراحل از ابتدا تا انتها باید در كمتر از ده ثانیه انجام شود.کددهی ریموت به دزدگیر جنیکس:پس از اطمینان از وصل بودن مثبت ومنفی ورودی اصلی دزدگیر،یكی از دربهای اتومبیل را باز نموده(اگر روی میزكار تست میكنید،سیم آبی لادری را به منفی بدهید). سپس سه بار سوئیچ(A.C.C)را بازوبسته نموده ودر بار سوم آن را به حالت باز قرار دهید.اینك باید LED دستگاه به صورت یكسره روشن شود،آنگاه یكی از دكمه های ریموت اول را فشار دهید،LED شروع به چشك زدن میكند وپس از سه ثانیه مجددا به حالت روشن ثابت می ماند.اینك بلافاصله یكی از دكمه های ریموت كنترل دوم را فشار داده وپس از چند ثانیه چشمك زدن LED ، سوئیچ را ببندید وریموت ها را آزمایش كنید.در صورتیكه تمام مراحل بالا را صحیح انجام داده باشید ودستگاه وریموتها نیز سالم باشد بایستی ریموتها كد گرفته باشند .ضمنا تمام مراحل بالا را باید در كمتر از ده ثانیه انجام دهید.</p><p><font class="Apple-style-span" color="#ff0000">کددهی دزدگیرهای:سیلیکون( التیمیت، كیناس، وریور)</font>درداخل دستگاه های سیلیكون یك جامپر(LRN) وجود دارد(جنب IC پروگرام).پس از وصل نمودن تغذیه دستگاه یعنی مثبت ومنفی اصلی دستگاه، دوپایه این جامپر را یك لحظه به هم اتصال دهید وبلافاصله یكی از دكمه های ریموت كنترل را دوبار فشار دهید.اگر دستگاه وریموت سالم باشند ومراحل رانیز صحیح انجام داده باشید اینك دستگاه پس از چند فلاش اتمام كد دهی را اعلام میكند.توجه به این مسئله مهم است كه مراحل اول تا آخر این كار باید كمتر از۱۰ثانیه طول كشیده ودرغیراین صورت دستگاه از حالت برنامه پذیرش كد خارج میشود.برای ریموتهای بعدی نیز همین مراحل گفته شده بالا را تكراركنید.ضمنا در دستگاههای سیلیكون مدل كیناس و وریور وهم چنین بعضی مدلهای التیمیت،درمجاورت جامپر كددهی گفته شده در دستگاه،یك LEDنیز وجود دارد كه هنگام كددهی وموقعی كه شما جامپر LRN دستگاه رااتصال دهید اینLED به حالت چشمك زن روشن شده ووقتی كه دكمه ریموت را برای كددهی فشاردهید LED فوق پس از چند چشمك خاموش میگردد واینگونه میشود مراحل كددهی سیلیكون را زمان بندی كرد.لازم به ذكر است كه ریموتهای مدل كیناسی تمام دزدگیر های سیلیكون تا چهار ریموت كد میگیرند ولی در مدلهای موشكی وریموت مدل B هر تعداد ریموت كه لازم داشته باشید را میشود به آن كدداد.كددهی ریموت به دزدگیرهای اسپیسكی DLS : پس از وصل تغدیه(وصل مثبت ومنفی ورودی اصلی دستگاه)یكی از دربها را باز نموده(اگر روی میز كار این عمل را انجام میدهید سیم آبی یعنی ورودی لادری رابه منفی اصلی بدهید)،اینك فلاشرهای دستگاه شروع به فلاش زدن میكند.سپس سوئیچ(A.C.C)را سه باز وبسته نموده و در بار سوم سوئیچ را به حالت باز قرار دهید.دراین هنگام LED دستگاه به صورت ثابت روشن میگردد،یكی از دكمه های ریموت كنترل را فشار دهید، LED دستگاه 3 ثانیه فلاش زده وسپس مجددا به صورت ثابت روشن میماند.در اینجا اگر میخواهید ریموت دیگری را همبه دستگاه كد دهید، یكی از دكمه های ریموت كنترل دوم را مجددا فشار دهید ، همانند باراول مجددا LED دستگاه شروع به فلاش زدن كرده وپس از3ثانیه ثابت میماند.اگر دیگر ریموت كنترل دیگری را نمیخواهید كه به دستگاه كد دهید سوئیچ را بسته وریموت های كدداه شده را آزمایش كنید.خواهید دید كه ریموت ها كدگرفته است.قابل ذكر است كه دستگاه اسپیسكی ویا كنوود تا چهار ریموت كنترل كد میگیرد.اگر بیش از دوریموت را میخواهید كددهید در مرحله دوم كددهی هنگامی كه LED دستگاه پس از كددهی به ریموت دوم پس از فلاش زدن ثابت ماند، یكی ازدكمه های ریموت سوم ومتعاقبا چهارم را فشار دهید.توجه به این نكته ضروری است كه دستگاه اسپیسكی از نظر برنامه كد وانواع ریموت دارای دو مدل می باشد كه یك مدل آن كد لرنینگ(ریموت هائی باI.C-1527 ) بوده وروش كددهی به آن همین مواردگفته شده بالا میباشد ومدل دوم مدل كد ثابت است(ریموت هائی با I.C-PT2260).در مورد دستگاههائی با ریموت كدثابت در آینده ای نزدیك بیشتر توضیح خواهیم داد.فقط در اینجا به این مورد بسنده میكنیم كه هرگز به ریموت های كدثابت تا هنگامی كه آگاهی فنی كافی را نداشتید،دست نزنید.</p><p><font class="Apple-style-span" color="#ff0000">كددهی به دزدگیر اینولزمعمولی:</font>مثبت ومنفی دستگاه را وصل نموده و4 بار سوئیچ(A.C.C) را باز وبسته كنید.LED دستگاه اینك یكبار فلاش زده واعلام آمادگی پذیرش كد میكند، سپس یكی از دكمه های ریموت را یكبار فشار داده تا LED دستگاه با چند چشمك اتمام عمل پذیرش كد را اعلام كند.برای ریموت دوم نیز همین مراحل را از ابتدا تا انتها انجام داده وسپس دستگاه را تست كنید .چنانچه مراحل را درست انجام داده باشید ودستگاه وریموت ها نیز سالم بوده باشد،بایستی ریموت ها كار كند. ضمنا تمام مراحل را باید كمتر از8 ثانیه انجام دهید.كددهی به دزدگیر استیل میت های تصویری مدل 3000 و 5000 و سخنگو و1000متری:كددهی به این نوع كیتهای استیل میت كمی متفاوت با استیل میتهای قدیمی میباشد.بدین صورت كه پس از وصل نمودن سیم مثبت ومنفی دستگاه تك سوئیچ فشاری در بغل كیت قرار داشته و برای آن روی قاب دستگاه سوراخی نیز تعبیه گشته است این تك سوئیچ را فشار داده ورها نمیكنید(برعكس مدل های قدیمی تر استیل میت كه میبایست تك سوئیچ را رها میكردید) سپس یكی از دكمه های ریموت را فشار دهید تا با صدای موزیك ریموت كدگیری به شما اعلام شود.سپس بدون اینكه تك سوئیچ را رها كنید یكی از دكمه های ریموت كنترل بعدی را فشار داده تا مانند قبل با نواختن مزیك كدگیری به ریموت دوم نیز اعلام شود.اینك ئك سویچ را رها كرده و دستگاه را تست كنید.</p><p><font class="Apple-style-span" color="#ff0000">روش کددهی دزدگیر والتر-دیزل-matrix-DLS:</font></p><p>&nbsp;پس از وصل تغدیه(وصل مثبت ومنفی ورودی اصلی دستگاه)یكی از دربها را باز نموده(اگر روی میز كار این عمل را انجام میدهید سیم آبی یعنی ورودی لادری رابه منفی اصلی بدهید)،اینك فلاشرهای دستگاه شروع به فلاش زدن میكند.سپس سوئیچ(A.C.C)را سه باز وبسته &nbsp;نموده و در بار سوم سوئیچ را به حالت باز قرار دهید.دراین هنگام &nbsp;LED دستگاه به صورت ثابت روشن میگردد،یكی از دكمه های ریموت كنترل را فشار دهید، LED دستگاه 3 ثانیه فلاش زده وسپس مجددا به صورت ثابت روشن میماند.در اینجا اگر میخواهید ریموت دیگری را همبه دستگاه &nbsp;كد دهید، یكی از دكمه های ریموت كنترل دوم را مجددا فشار دهید ، همانند باراول مجددا LED دستگاه شروع به فلاش زدن كرده وپس از3ثانیه ثابت میماند.اگر دیگر ریموت كنترل دیگری را نمیخواهید كه به دستگاه كد دهید سوئیچ را بسته وریموت های كدداه شده را آزمایش كنید.خواهید دید كه ریموت ها كدگرفته است.قابل ذكر است كه دستگاه اسپیسكی ویا كنوود تا چهار ریموت كنترل كد میگیرد.اگر بیش از دوریموت را میخواهید كددهید در مرحله دوم كددهی هنگامی كه &nbsp;LED دستگاه پس از كددهی به ریموت دوم پس از فلاش زدن ثابت ماند، یكی ازدكمه های ریموت سوم ومتعاقبا چهارم را فشار دهید.توجه به این نكته ضروری است كه دستگاه اسپیسكی &nbsp;از نظر برنامه كد وانواع ریموت &nbsp;دارای دو مدل &nbsp;می باشد كه یك مدل آن كد لرنینگ(ریموت هائی باI.C-1527 ) بوده وروش كددهی به آن همین مواردگفته شده بالا میباشد ومدل دوم مدل كد ثابت است(ریموت هائی با I.C-PT2260).در مورد دستگاههائی با ریموت كدثابت در آینده ای نزدیك بیشتر توضیح خواهیم داد.فقط در اینجا به این مورد بسنده میكنیم كه هرگز به ریموت های كدثابت تا هنگامی كه آگاهی فنی كافی را نداشتید،دست نزنید</p><p><font class="Apple-style-span" color="#ff0000">روش کد دهی دزدگیر تله ماتیكس تصویری FCII</font> طرزكد دادن به دستگاه تله ماتیكس تصویری FCII ابتدا در شرایطی كه سوئیچ خودرو بسته است1 – كلید ریست را 7 بار فشار دهید 2 – بلافاصله سوئیچ خودرو را باز كنید (دستگاه 7 بوق میزند) 3 – كلیدهای صندوق پران و بیصدا را یكباربا هم كمتر از 1 ثانیه فشار دهید ( طوریكهدستگاه ویبره نكند ) 4 – سوئیچ را ببندید تا از حالت را باز كنید( دستگاه 7 بوق میزند) 5 –كلیدهای برنامه ریزی خارج میشود</p><p style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" color="#ff0000"><br></font></p><p style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" color="#6633ff">.www.DOZDGIRAN.ir</font></p> text/html 2013-12-29T06:48:31+01:00 jamshidstore.com مهندس احمدی آموزش نصب دزدگیر اماکن http://jamshidstore.com/post/25 -&nbsp; كانكترهایا آنتن ، بلند گوی داخلی وترانس را از جای خود خارج كنید <p dir="rtl">2-&nbsp; &nbsp;سه عدد ضامن نگهدارندة فیبر مدار چاپی را كمی به طرف پایین فشار دهید وفیبر مدار چاپی را ا زجای خود خارج كنید .</p> <p dir="rtl">3-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;جعبه دستگاه را روی دیوار نصب كنید .</p> <p dir="rtl">4-&nbsp; &nbsp;فیبر مدارچاپی را با احتیاط سرجای خود قرار دهید. برای این كار ابتدا قسمت بالای فیبر را جا بیندازید ( دقت كنید كه سه عدد بین در سوراخهای فیبر قرار گیرد ) سپس سه ضامن نگهدارنده را به طرف پایین فشار دهید وفیبر را جا بیندازید (دقت كنید سیم بلند گوی داخلی در شیار بالای فیبر قرار گیرد ) </p> <p dir="rtl">5-&nbsp; &nbsp;كانكتر آتن ،بلندگوی داخلی وترانس را سرجای خود قرار دهید .</p> <p dir="rtl">6-&nbsp; &nbsp;برای كار بهتر گیرندة دستگاه ، آنتن را تا انتها بكشید . سعی كنی دستگاه‌های جانبی (مانند تلفن كننده ) را كنار آنتن نصب كنید .</p> <p dir="rtl">7-&nbsp; اگر مایل به استفاده از آلف سوئچ برا ی خاموش كردن دستگاه در شرایط خاص هستید .می توانید سیم متصل به كانكتر .ALPLASW &nbsp;را از وسط بچینید و دو سر آن را به آلفا سوئیچ لهیم كنید . برای این كار ابتدا باید كانكتر را از جای خود خارج كنید. در هنگام خاموش بودن آلفا سوئیج بلند گوی داخلی وآژیر وبلند گوی خارجی قطع می شود . قسمت‌های دیگر فعال خواهد بود .</p> <p dir="rtl">سمت چپ جفبه شیار مناسب برای نصب الفا سوئیچ وجود دارد .</p> <p dir="rtl">8-&nbsp; دستگاه دارای چندین مسیر برای ورود سیم است . سیم ها ر به نحوی مرتب نمایید كه هیچ كدام از سیم ها به خنك كننده اتصال نكند واز روی مدار رد نشود، بهتر است قبل از جا زدن فیبر مدار چاپی همه سیم ها ر وارد دستگاه نمایید .</p> <p dir="rtl">9-&nbsp; دستگاه باید حداقل 20 سانتیمتر با اشیای اطراف فاصله داشته باشد این فاصله برای كار صحیح گیرنده وخنك شدن دستگاه الزامی است . </p> <h2 dir="rtl">سیم بندی :‌</h2> <p dir="rtl"><b>1-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>AUX </b><b>&nbsp;( </b><b>13 . 6eo </b><b>)</b><b> </b></p> <p dir="rtl">تغذیه كلیه چشم ها را با حفظ جهت به طور موازی به هم وصل كنید سپس با رعایت جهت صحیح به ترمینال . AUX &nbsp;وصل كنید. این مسیر منجر به یك فیوز نیم آمپر است .هرگز تغذیة تلفن كننده خودكار را به این ترمینال وصل نكنید تا در صورتی كه به هردلیل فیوز این مسیر بسوزد تلفن كننده از كارنیفتد . </p><b><br clear="all"></b> <p dir="rtl"><b>2-</b><b>SP</b><b> </b><b>خروجی برای بلندگوها </b></p> <p dir="rtl">بلندگوها را به طور موازی به سیم وصل كنید ( حداكثر 2 بلندگوی 18 هم ، 10 الی 20 ولت ) سپس آن ها را به ترمینال SP &nbsp;وصل كنید .</p> <p dir="rtl"><b>3- </b><b>SIR</b><b>&nbsp; </b><b>&nbsp;خروجی برای آژیر </b></p> <p dir="rtl">اگر از آژیر استفاده می كنید سیم های آن را با رعایت جهت صحیح به ترمینال &nbsp;SIR وصل كنید </p> <p dir="rtl"><b>4- </b><b>Z1 , Z2 , Z3 , Z4</b></p> <p dir="rtl">فرمان چشم های هر زون با هم سری كنید وبه ترمینال زون مربوط به آن وصل &nbsp;كنید .</p> <p dir="rtl"><b>5- 220 ولت :</b></p> <p dir="rtl">سیم های برق شهر را با احتیاط به این ترمینال وصل كنید . برای برق حتماً از سیمی با ضخامت مناسب استفاده كنید . </p> <p dir="rtl"><b>6- </b><b>BAT </b><b>&nbsp;ترمینال باتری : </b></p> <p dir="rtl">با دقت دررعایت جهت ، سیم های باتری وصل كنید ،سیم قرمز به مثبت وسیم مشكی به منفی سیم های تلفن كننده را نیز به این ترمینال وصل كنید این مسیر به یك نیوز 4 آمپر مجهز است </p><b><br clear="all"></b> <p dir="rtl"><b>7-</b><b>OUT</b><b> </b><b>منفی (خروجی برای فرمان در باز كن یا </b><b>…</b><b>)&nbsp; </b></p> <h3 dir="rtl">كاربردالف :فرمان در باز كن </h3> <p dir="rtl">در صورتیكه این دستگاه را انتخاب كنید با فشار دكمة زنگ این ترمینال برای یك لحظه خروجی منفی می دهد این فرمان برای راه اندازی رله درباز كن مناسب است . یك سر بوبین یك رلة 12 ولت را به AUX &nbsp;وسردیگر بوبین آن را به وسیله كنتاكت این رل می توانی مدار فرمان یك درباز كن را فعال كنید </p> <h3 dir="rtl">كاربردب :نمایش روشن بودن دستگاه </h3> <p dir="rtl">در صورتیكه این حالت را انتخاب كنید :هر گاه دستگاه روشن &nbsp;ARM &nbsp;شود این ترمینال خروجی منفی ثابت می دهد این خروجی برای روشن كردن یك LED &nbsp;یك مقاومت 1 كیلواهم قرار دهید ومثبت آن را بهAUX وصل كنید . </p> <p dir="rtl">این حالت برای دستگاه به EXPANDER &nbsp;زون های دستگاه را افزایش می‌دهد وهمچنین برای اتصال دستگاه به چشم های حافظه دار نیز كاربرد . دستگاه CLASSIC EXPANDER &nbsp;دارای یك كمكی است ویك زون دستگاه را به6 زون تبدیل می كند ، استفاده از این دستگاه برای موادی كه تعداد چشم ها زیاد است توصیه می شود . </p> <h4 dir="rtl">طرز كار دستگاه </h4> <p dir="rtl">دستگاه دارای 3 حالت خاموش ( DISARM) روشن ( ARM) ونیمه فعال (RARTSET) است كه در ادامه شرح داده می شود . </p> <p dir="rtl"><b>1-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>روشن ( </b><b>ARM</b><b> </b><b>) </b></p> <p dir="rtl">با فشار دكمة ریموت دستگاه با یك تك آژیر ( یك بیپ طولانی در بلند گوی داخلی ) روشن می شود چراغ ARM به نشانة روشن بودن دستگاه روشن خواهد شد، در این حالت همة زون ها فعال خواهد بود با فشار مجدد این دكمةریموت ،آژیر اضطاری به صورت لحظه ای فعال می شود. </p> <p dir="rtl"><b>2-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>خاموش&nbsp; ( </b><b>DISARM</b><b>) </b></p> <p dir="rtl">با فشاردكمه ریموت دستگاه با دو تك آژیر خاموش میشود اگر درهنگام روشن بودن دستگاه آلارم داده باشد با یك تك آژیر اضافه 0 این موضوع را اعلام می كند. در حالت خاموش اگر زون 4 در وضعیت 24 ساعته باشد در صورت تحریك آن دستگاه یك بار آلارم می دهد. در اینحالت با فشار دكمة ریموت ،آلارم قطع می شود وآن زون نیز غیر فعال می شود برای فعال شدن آن زون كافی است دستگاه یك بار روشن وخاموش شود </p> <p dir="rtl"><b>3-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>نیمه فعال (</b><b> </b><b>PARTSET</b><b>) </b></p> <p dir="rtl">با فشار دكمه ریموت دستگاه با یك بیپ كوتاه (فقط از بلندگوی داخلی نیمه فعال می شود دراین حالت فقط زون 1و2 فعال خواهد بود اگر زون 4 درحالت 24 ساعته باشد در این وضعیت نیز فعال خواهد بود،دراین حالت چراغ ARM &nbsp;به صورت چشمك زن درخواهد آمد. </p><br clear="all"> <p dir="rtl">چراغ های نمایشگر LED </p> <p dir="rtl"><b>1-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>چراغ </b><b>POWER</b><b> </b></p> <p dir="rtl">روشن بودن این چراغ نشان دهندة وصل بودن برق شهر است. </p> <p dir="rtl"><b>2-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>چراغ </b><b>ARM </b></p> <p dir="rtl">در حالت خلاموش DISAM&nbsp; این چراغ خاموش است</p> <p dir="rtl">در حالت روشن ARM این چراغ روشن است </p> <p dir="rtl">در حالت نیمه فعال PARTSET &nbsp;این چراغ چشمك زن است </p> <p dir="rtl"><b>3-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>چراغ </b><b>ALARM </b></p> <p dir="rtl">درهنگام فعال شدن آژیر این چراغ روشن می شود.پس از پایان مدت آژیر با خاموش شدن دستگاه این چراغ به صورت چشمك زن درمی آید تا وقوع آلارم را به اطلاع استفاده كننده برساند. </p> <p dir="rtl"><b>4-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>چراغهای </b><b>Z1 , Z2 , Z3, Z4 </b></p> <p dir="rtl">در هنگام خاموش (DISARM ) با تحریك هر منطقه ( باز شدن مدار آن ) چراغ زون مربوط به آن روشن می شود وبا رفع تحریك ،چراغ خاموش میشود. اما در هنگام فعال بودن دستگاه در صورت تحریك هر زون ،چراغ آن روشن شده وروشن می ماند. حتی با خاموش شدن دستگاه نیز این چراغ روشن می ماند تا تحریك را مشخص كند. </p><br clear="all"> <p dir="rtl">نكته : </p> <p dir="rtl">هر گاه دستگاه درهنگام خاموش شدن 3 تك آژیر زد ،بیش ازروشن كردن مجدد دستگاه می توانید از روی حافظه دستگاه منطقه تحریك شده را مشخص نمایید. روشن كردن مجدد دستگاه ، حافظه آلارم را پاك می كند. </p> <h4 dir="rtl">امكانات ویژه </h4> <p dir="rtl"><b>1-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>زون بی سیم </b></p> <p dir="rtl">این زون برای ارتباط مستقیم دستگاه با مگنت با چشم یا شاسی اضطراری بی سیم طراحی شده است این زون درحالت نیمه فعال نیز فعال دست تحریك شدن این زون توسط چراغ زون 2 نمایش داده می شود</p> <p dir="rtl"><b>2-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>حفاظت مضاعف </b></p> <p dir="rtl">در حالت روشن اگر فیوز AUX &nbsp;بسوزد ،دستگاه آلارم خواهد داد. این ویژگی برای مقابله با ایجاد اتصال در سیم كشی مفید است .</p> <p dir="rtl"><b>3-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>هشدار قطع برق </b></p> <p dir="rtl">در هنگام روشن بودن دستگاه اگر برق شهر به طور پیوسته بیش از 4 ساعت ( حدود چهار ونیم ساعت) قطع شود دستگاه آلارم خواهد داد . برای فعال كردن این ویژگی به بخش برنامه ریزی مراجعه كنید. </p><b><br clear="all"></b> <p dir="rtl"><b>4-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>شاسی </b><b>LRN </b><b>&nbsp;:</b></p> <p dir="rtl">دستگاه مجهز به یك شاسی كوچك LRN &nbsp;در روی مدار است كه در صورت مفقود شدن ریموت ها می توان با فشار آن دستگاه را خاموش كرد از این شاسی برای برنامه ریزی دستگاه نیز استفاده می شود </p> <p dir="rtl">اضافه كردن ریموت :</p> <p dir="rtl">&nbsp;&nbsp; 1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;دستگاه را درحالت خاموش قرار دهید </p> <p dir="rtl">&nbsp;&nbsp; 2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;فیوز AUX &nbsp;را از جای خود خارج كنید</p> <p dir="rtl">&nbsp;&nbsp; 3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;دكمه Ð&nbsp;&nbsp; ریموت جدید را فشار داده نگه دارید </p> <p dir="rtl">&nbsp;&nbsp; 4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;دكمه LRN &nbsp;دستگاه را یك لحظه فشا ردهید</p> <p dir="rtl">&nbsp;&nbsp; 5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;دستگاه با یك بیپ اضافه شدن ریموت را اعلام می كند </p> <p dir="rtl">&nbsp;&nbsp; 6)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;دكمه ریموت را رها كنید </p> <p dir="rtl">&nbsp;&nbsp; 7)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فیوز AUX را در جای خود قراردهید </p> <p dir="rtl">نكته : برای اضافه كردن بیش از یك ریموت مراحل 3 تا 6 را تكرار كنید </p> <p dir="rtl">حذف همه ریموت ها :</p> <p dir="rtl">&nbsp;&nbsp; 1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;برق وباتری را از دستگاه قطع كنید </p> <p dir="rtl">&nbsp;&nbsp; 2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;سی ثانیه صبر كنید 3</p> <p dir="rtl">&nbsp;&nbsp; 3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;دكمه LRN &nbsp;دستگاه را فشار داده نگه دارید </p> <p dir="rtl">&nbsp;&nbsp; 4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;برق وباتری را وصل كنید</p> <p dir="rtl">&nbsp;&nbsp; 5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;پس از چند ثانیه دكمهLRN &nbsp;را رها كنید </p> <p dir="rtl">اكنون كلیة ریموت ها حذف وتنظیمات دستگاه به حالت اولیه باز می گردد. این كار بار مواقعی كه یكی ا زریموت ها مفقود شده مناسب است . پس از آن باید ریموت های موجود را دوباره به دستگاه ست كرد. </p> <p dir="rtl">تنظیم مدت آژیر: </p> <p dir="rtl">مدت آژیر دستگاه 2 دقیقه است با روش زیر این زمان به 7 دقیقه تغییر می‌یابد. </p> <p dir="rtl">&nbsp;&nbsp; 1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید .</p> <p dir="rtl">&nbsp;&nbsp; 2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ازسالم بودن فیوز AUX &nbsp;مطمئن شوید </p> <p dir="rtl">&nbsp;&nbsp; 3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;دكمهLRN را فشار داده نگه دارید </p> <p dir="rtl">&nbsp;&nbsp; 4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;دكمه LRN &nbsp;را رها كنید </p> <p dir="rtl">دستگاه با یك بیپ تغییر برنامه را اعلام می كند </p> <p dir="rtl">هشدار قطع برق: </p> <p dir="rtl">دستگاه می تواند درحالت فعال د رصورتیكه برق شهر بیش از 5/4 ساعت قطع شود با یك دوره آلارم احتمال خرابكاری را هشدار دهد این ویژگی غیر فعال است .برای فعال كردن آن باید :</p> <p dir="rtl">&nbsp;&nbsp; 1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید </p> <p dir="rtl">&nbsp;&nbsp; 2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ازسالم بودن فیوز AUX &nbsp;مطمئن شوید </p> <p dir="rtl">&nbsp;&nbsp; 3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;دكمه LRN &nbsp;را فشار داده نگهدارید </p> <p dir="rtl">&nbsp;&nbsp; 4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;دكمه Ï یكی ازریموتها را یك لحظه فشار دهید </p> <p dir="rtl">&nbsp;&nbsp; 5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;دكمه LRN &nbsp;را رها كنید</p> <p dir="rtl">دستگاه با یك بیپ تغییر برنامه را اعلام می كند</p> <p dir="rtl">خروجی منفی : OUT </p> <p dir="rtl">خروجی منفی می تواند به عنوان فرمان در باز كن یا فرمان روشی بودن دستگاه مورد استفاده قرار گیرد مازنده این خروجی را در حالت دربازكن قرارداده برای تغییر آن باید :</p> <p dir="rtl">&nbsp;&nbsp; 1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید </p> <p dir="rtl">&nbsp;&nbsp; 2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;از سالم بودن فیوز AUX مطمئن شوید </p> <p dir="rtl">&nbsp;&nbsp; 3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دكمهLRN را فشا رداده نگه دارید </p> <p dir="rtl">زون 24 ساعته:&nbsp; ZONE 4 </p> <p dir="rtl">زون 4 می تواند بطور 24 ساعته فعال باشد برای فعال كردن این ویژگی باید:</p> <p dir="rtl">&nbsp;&nbsp; 1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;دستگاه را در حالت خاموش قراردهید </p> <p dir="rtl">&nbsp;&nbsp; 2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;از سالم بودن فیوز AUX مطمئن شوید </p> <p dir="rtl">&nbsp;&nbsp; 3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;دكمهLRN &nbsp;را فشار داده نگه دارید </p> <p dir="rtl">&nbsp;4) &nbsp;دكمه Ï و&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یكی از ریموتها را بطور همزمان یك لحظه فشار دهید </p> <p dir="rtl">&nbsp;&nbsp; 5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;دكمهLRN &nbsp;را رها كنید </p> <p dir="rtl">دستگاه با یك بیپ تغییر برنامه را اعلام می كند </p> <p dir="rtl">تك آژیر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CHIRP </p> <p dir="rtl">دستگاه می تواند روشهای زیر تك آژیر بزند.</p> <p dir="rtl">الف : بلند گوی داخلی وSIREN </p> <p dir="rtl">ب: بلندگوی داخلی و SP, SIREN </p> <p dir="rtl">ج: فقط بلند گوی داخلی </p> <p dir="rtl">سازنده دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید </p> <p dir="rtl">&nbsp;&nbsp; 1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید </p> <p dir="rtl">&nbsp;&nbsp; 2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ا زسالم بودن فیوز AUXمطمئن شوید </p> <p dir="rtl">&nbsp;&nbsp; 3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دكمة LRN &nbsp;را فشار دهید نگه دارید </p> <p dir="rtl">&nbsp;&nbsp; 4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;دكمه&nbsp; LRN را رها كنید </p> <p dir="rtl">دینگ دانگ: CHIME </p> <p dir="rtl">زون 1( Z<sub>1</sub> ) می تواند دارای دینگم دانگ باشد . دراین صورت با تحریك این زون دستگاه دینگ دانگ پخش می كند .استفاده كننده می تواند هرزمان كه بخواهد این ویژگی را فعال یا غیر فعال كند </p> <p dir="rtl">عیب : برد هر دو ریموت كم است</p> <p dir="rtl">آنتن تا انتها بالا باشد ، پیچ پایه آنتن محكم باشد فیش سیم آنتن روی برد درست حارفته باشد لوپهای نقره ای در ناحیه Docttouch &nbsp;دستگاه كاملاً عمودی باشد . </p> <p dir="rtl"><b>عیب :</b> به محض روشن كردن ،دستگاه آژیر می زند . </p> <p dir="rtl">اگر چراغ یكی از زونهای روشن شده ،سیم بندی ومحكم بودن پیچ ها ترمینال آنزون را بررسی كنید .</p> <p dir="rtl">اگر هیچیك ازچراغها روشی نمی شود فیوز AUX سوخته است &nbsp;</p> <p dir="rtl"><b>عیب: </b>در هنگام آژیر زدن ریموتها عمل نمی كند</p> <p dir="rtl">فیوز باتری سوخته یا فیش باتری درست جانرفته یا باطری سالم نیست </p> <p dir="rtl"><b>عیب</b> : دستگاه بطور منطقی كارنمی كند </p> <p dir="rtl">برق وباتری را قطع كنید یك دقیقه صبر كنید سپس برق وباتری را وصل كنید </p> <p dir="rtl">عیب : چراغ POWER &nbsp;دستگاه خاموش است.</p> <p dir="rtl">مسیر برق شهرقطع است یا اتصال آن به دستگاه درست نیست كانكتر روی برد درست جا نرفته </p> <h4 dir="rtl">دزدگیر اماكن سوپر كلاس </h4> <p dir="rtl">1-&nbsp; راه اندازی سیستم </p> <p dir="rtl">تغذیه سیستم </p> <p dir="rtl">جهت تغذیه سیستم از یك آداپتور 12 ولت 10000 میلی آمپروجهت تغذیة پشتیبان از6 عدد باطری شارژی بهره گرفته است.بعد از اتصال آداپتور&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ال. ای. دی پاور دستگاه رنگ قرمز رانشان می دهد. جهت روشن نمودن دستگاه كلید روشن – خاموش را در وضعیت روشن قرار دهید .دراین حالت ال .ای. دی پاور دستگاه رنگ نارنجی را نشان می دهد. </p> <p dir="rtl">2 – تنظیم چشم ومگنت دستگاه 3</p> <p dir="rtl">جهت نصب سیم ها بایستی درب پلاستیكی بالای ترمینال دستگاه مركزی برداشته شود . </p> <p dir="rtl">كد دستگاه مركزی : </p> <p dir="rtl">كد دستگاه مركزی در پشت دستگاه در یك جدول 3 ردیفی و8 ستونی مشخص شده است . چنانچه از چشم ومگنت بی سیم استفاده می شود جامپرچشم وبی سیم مطابق كد دستگاه مركزی تنظیم می گردد. </p> <p dir="rtl">تنظیم مگنت بی سیم :</p> <p dir="rtl">جهت تنظیم مگنت در پوش آن را باز نموده ودر حالتی كه مطابق وضعیت زیر قرار گرفته است چامپرها را بر اساس كد دستگاه مركزی تنظیم نمایید.&nbsp;</p><br clear="all"> <p dir="rtl">چنانچه در جدول كه دستگاه مركزی یكی ازردیفهای دوم (5) </p> <p dir="rtl">علامت گذاری شده باشد جامپر متناظر در مكنت حذف می گردد. </p> <p dir="rtl">تنظیم چشم بی سیم : </p> <p dir="rtl">جهت تنظیم جامپر چشم ، درپوش آن را با زنموده جامپرها بر اساس كه دستگاه مركزی تنظیم می گردد. توجه نمایید 6 دقیقه بعد از آنكه دكمه چشم در وضعیت روشن (ON ) قرار گیرد،چشم فعال می گردد .روشن شدن چراغ قرمز درچشم نشانگر تحریك وچراغ آبی نشانگر ارسال به دستگاه مركزی می باشد . </p> <p dir="rtl">تست چشم ومگنت بی سیم : </p> <p dir="rtl">جهت اطمینان از تنظیم صحیح جامپر چشم و مگنت ،دستگاه مركزی را روشن نموده و دكمه مجاور سوكت آداپتور را فشار دهید . در این حالت چراغ دوم دستگاه مركزی روشن و رنگ قرمز را نشان می دهد در این وضعیت چنانچه بعد ا زتحریك چشم ومگنت،بیزر دستگاه مركزی علامت مشخصی ارسال نماید نشان دهنده تنظیم صحیح جامپر چشم و مگنت و برقراری اتصال بی سیم آنها به سیستم مركزی می باشد . بعد از حصول اطمینان از تنظیم صحیح جامپر چشم ومگنت دكمه مجاور آداپتور را مجدداً فشار دهید تاسیستم از حالت تست خارج گردد. </p> <p dir="rtl">آژیر:</p> <p dir="rtl">دستگاه مركزی دارای ی بیزر داخلی می باشد ولی جهت نصب :آژیر ، خروجی مخصوصی تعبیه شده است . </p> <p dir="rtl">2-ریموت كنترل :</p> <p dir="rtl"><b>دكمه یك :</b> با فشردن این دكمه بوق كوتاهی شنیده شده وسیستم رد وضعیت دزدگیر با صدا قرار می گیرد . با فشردن مجدد این دكمه بوق ممتد شنیده شده وسیستم در وضعیت دزدگیر بی صدا قرار می گیرد </p> <p dir="rtl"><b>دكمه دو:</b>با فشردن این دكمه ،بوق كوتاه شنیده شده وسیستم ازحالت دزدگیر خارج می گردد. </p> <p dir="rtl">در این حالت بیزر دستگاه مركزی علامت مشخصی ارسال می نماید .(دو بوق ) واین نشانگر آن است كه اولین ذخیره شده است.</p> <p dir="rtl">در هر مرحله از ذخیره سازی شماره ها، اگر درهنگام وارد كردن شماره اشتباهی رخ دهد جهت تصحیح ، دكمه X &nbsp;را فشرده وشماره را از ابتدا وارد نمایید. </p> <h4 dir="rtl">ذخیره نمودن شماره تلفن ذخیره شده </h4> <p dir="rtl">جهت حذف نمودن شماره تلفن ذخیره شده بعد از اطمینان از اتصال دستگاه مركزی توسط سیم چهار رشته به دستگاه تلفن ،گوشی تلفن را برداشته ومطابق زیر عمل كنید. </p> <p dir="rtl">حذف نمودن شماره اول&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فشردن دكمه 1&nbsp; #&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فشردن دكمهX </p> <p dir="rtl">حذف نمودن شماره اول&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فشردن دكمه 2 #&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فشردن دكمه X </p> <p dir="rtl">برای حذف نمودن شماره های 3، 4 ،5&nbsp; مطابق مراحل بالا عمل نمایید .</p> <p dir="rtl">تغییر شماره ذخیره شده : </p> <p dir="rtl">جهت تغییر یكی از شماره های ذخیره شده ابتدا شماره مورد نظر را مطابق توضیحات قبل پاك نموده سپس شماره جدید را براساس روش گفته شده وارد نمایید. </p> <p dir="rtl">ضبط پیام : </p> <p dir="rtl">گوشی تلفن را برداشته ودكمه های 7#فشار دهید سپس از طریق میكروفن دستگاه مركزی پیام خود را به مدت 20 ثانیه ضبط وسپس دكمه # را فشاردهید .</p> <h4 dir="rtl">پخش پیام ضبط شده&nbsp; </h4> <p dir="rtl">گوشی تلفن را برداشته ودكمه های 8# را فشاردهید پیام ضبط شده از طریق گوشی تلفن پخش می شود </p> <p dir="rtl"><b>دكمه سه:</b> این دكمه جهت اعلام خطر در وضعیت اضطراری می باشد . با فشردن این دكمه آژیر فعال وسیستم تلفن كننده شروع به شماره گیری می‌نماید . </p> <p dir="rtl"><b>دكمه چهارم :</b> این دكمه جهت فعال وغیری فعال نمودن سنسورها می باشد . در حالتی كه دكمه یك فشارداده شود دستگاه مركزی در برابر تحریك همه سنسورها فعال میگردد ولی با فشردن دكمه چهارم می توان به صورت اختیاری مگنت وچشم را فعال یا غیر فعال نمود (سنسور دود همواره فعال می باشد ) </p> <p dir="rtl">بعد از فشردن دكمه چهارم با مشاهده وضعیت نشانگر سنسورها روی دستگاه مركزی می توان فعال یا غیر فعال بودن سنسورها را كنترل نمود . </p> <p dir="rtl"><b>3-برنامه دهی دستگاه مركزی ( تلفن كننده وضبط صدا)</b></p> <p dir="rtl">جهت برنامه دهی به سیستم مركزی بایستی از گوشی تلفن مجهز به سیستم تن بهره گرفت به همراه دستگاه شما دو عدد سیم وجود دارد كه یكی از انها چهار رشته (كوتاه ) ودیگری دو رشته ای می باشد كه ازسیم چهار رشته جهت برنامه دهی به سیستم مركزی وسیستم دو رشته جهت اتصال دستگاه به خط تلفن استفاده می شود . بعد از اتمام برنامه دهی به دستگاه مركزی گوشی تلفن شما و دستگاه مركزی نباید به خط تلفن وصل باشد. بعد از اتمام برنامه دهی به دستگاه مركزی سیستم كوتاه چهار رشته را جدا كرده وسیم بلند دو رشته را به خط تلفن و دستگاه مركزی متصل نمایید.</p> <h4 dir="rtl">ذخیره نمودن شماره تلفن </h4> <p dir="rtl">حداكثر 5شماره تلفن 12رقمی را میتوان در سیستم مركزی دزد گیر ذخیره نمود .جهت ذخیره نمودن شماره ها بعد از اطمینان از اتصال دستگاه مركزی توسط سیم چهار رشته به دستگاه تلفن ابتدا گوشی را بر داشته و دكمه‌ 1 # را فشار داده واولین شماره را وارد كنید.سپس دكمه #را مجدداً فشاردهید.</p> <h4 dir="rtl">تغیر رمز عبور </h4> <p dir="rtl">رمز عبور اولیه تعریف شده جهت دستگاه (6رقم صفر)می باشد كه برای تغییر آن گوشی را برداشته و دكمه های 6#را فشارداده وسپس شش رقم كه جدید را واردكرده وكلید #را فشار دهید.</p> <h4 dir="rtl">كنترل سیستم مركزی از طریق تلفن</h4> <p dir="rtl">اگر منزل یا محل كارتان را ترك كرده وفراموش كرده اید سیستم دزدگیر را فعال نماییدنگران نباشیداز هر جایی كه هستید با تلفن ثابت یا همراه شماره تلفن را كه سیستم مركزیتان با آن متصل است شماره گیری نمایید. بعداز حدود40 ثانیه دو بوق كوتاه می شنوید كه این نشانگر آن است كه به سیستم مركزی وصل شده اید رمز عبور شش رقمی را وارد كرده و دكمه #رافشاردهیداگر رمز عبوررا درست وارد كرده باشید 3بوق كوتاه خواهید شنید.در این مرحله با فشردن دكمه 1سیستم در حالت دزدگیر قرارمیگیرد و با فشار دادن دكمه &nbsp;Oسیستم از حالت دزدگیر خارج می گردد.توجه نمایید چنانچه رمز عبور را اشتباه وارد نمایید سیستم مركزی ارتباط تلفن را قطع مینمایید.</p> <h4 dir="rtl">كد دهی به ریمت كنترل جدید</h4> <p dir="rtl">گوشی تلفن را برداشته ودكمه9#را فشار داده سپس یكی از دكمه های ریموت جدید را فشاردهید تا صدای بوق ممتد شنیده شود برای اتمام و ثبت كددهی#رافشاردهید.</p> <h4 dir="rtl">شنیدن صدای محیط پس از تحریك سیستم </h4> <p dir="rtl">بعد ازتحریك سیستم وتماس دستگاه مركزی با شماره تلفن ذخیره شده در حافظه:</p> <p dir="rtl">بافشردن دكمه 3 قادر به شنیدن صدای محیط می باشید.</p> <p dir="rtl">با فشردن دكمه 5سیستم 30 ثانیه الارم زده و سپس با شماره بعدتماس برقرارمیگردد.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">تلفن كنندة2حافظه:</p> <p dir="rtl"><b>سیم بندی:</b></p> <p dir="rtl">1-سیم قرمزبه مثبت 12 ولت وصل شود.</p> <p dir="rtl">2-سیم سیاه به منفی وصل شود.</p> <p dir="rtl">3-سیم زرد به تحریك مثبت وصل شود.</p> <p dir="rtl">4-سیم های طوسی وبیرنگ به خط تلفن وصل كنید.</p> <p dir="rtl">اخطار:سیم تحریك را حتماً بعداز سیم های تغذیه وصل نمایید.</p> <p dir="rtl">وارد كردن شماره تلفن ها:</p> <p dir="rtl">وارد كردن شماره تلفن ها درحافظه:</p> <p dir="rtl">1-دكمه ستاره را فشاردهید.</p> <p dir="rtl">2-دكمه #رافشار دهید.</p> <p dir="rtl">3-شماره حافظه را وارد كنید.</p> <p dir="rtl">دستگاه شماره تلفن موردنظررا گرفته سپس اقدام به پخش آلارم میكند.پس از پایان شماره گیری می توانیدبا برداشتن یك گوشی موازی از صحت شماره گیری اطمینان حاصل كنید.اگربخواهیدآلارم را زودتر قطع كنید كافی است دكمة#را فشار داده ونگه دارید تا ارتباط قطع شود.</p> <p dir="rtl">نكته:در هنگام شماره گیری دكمه #بی اثر است.</p> <p dir="rtl"><br clear="all">&nbsp;</p> <p dir="rtl">آزمایش آلارم :</p> <p dir="rtl">اگر سیم تحریك به مدت 3 ثانیه به ولتاژ12ولت وصل شود(یادرحالت تحریك منفی به منفی)دستگاه با یك چشمك شروع به شماره گیری می‌نمایید.</p> <p dir="rtl">نكته:پس از قطع تحریك،دستگاه اقدام به شماره گیری بعدی نمی كند. </p> <p dir="rtl">نكته :‌درهر صورت شمارة گرفته شده نیمه كاره رها نمی شود. </p> <p dir="rtl">پس ازپایان تحریك اگر بخواهید آلارم را زودتر متوقف كنید ، باید دكمة #</p> <p dir="rtl">را فشار داده نگه دارید تا دستگاه بایك چشمك از حالت تحریك خارج شود. ممكن است این عمل چند ثانیه طول بكشد. </p> <p dir="rtl">نكاتی برای كسب نتیجة بهتر: </p> <p dir="rtl">1-برای تماس با تلفن های همراه بهتر است در انتهای شماره تلفن ،فضای خالی حافظه را با فشار دكمه # پر كنید تابین شماره گیری وپخش صدای آژیر فاصله افتاده وجبران تأخیر ارتباط با این تلفن ها را نماید. </p> <p dir="rtl">2-اگر در ولتاژ تغذیة دستگاه ایرادی به وجود آید .بهتر است تغذیة دستگاه را به مدت 5 ثانیه قطع وسپس وصل كنید . در اینحالت شماره تلفن‌های وارد شده به دستگاه پاك می شود.</p> <p dir="rtl">قطع وسپس وصل كنید .در این حالت شماده تلفن های وارد شده به دستگاه پاك می شود . </p> <p dir="rtl">مشخصات : </p> <p dir="rtl"><b>ولتاژ كار</b> : اا الی 15 ولت </p> <p dir="rtl">جریان مصرفی : ( آمادة كار ) 25 میلی آمپر </p> <p dir="rtl">جریان مصرفی : (درحال كار ) 60 میلی آمپر </p> <p dir="rtl">تعداد حافظه: 2 حافظه هرحافظه تا 16 رقم </p> <p dir="rtl">نوع تحریك :‌تحریك مثبت ومنفی </p> <h5 dir="rtl">نوع آلارم :صدای آژیر </h5> <p dir="rtl">سیستم شماره گیری : پالس </p> <p dir="rtl">مدار كنترل از راه دور رادیویی: </p> <p dir="rtl">مدار دارای چهار كانال مستقل از همدیگر بوده و هر یك از كانالها توسط یك كلید جداگانه روی فرستنده می تواند رد چهار حالت روشن ـ خاموش&nbsp; لحظه‌ای تایم دار ضربدری عمل كند. </p> <p dir="rtl">مدار قابل كدبندی بوده واحتمال استفاده از دو فرستنده همزمان برای گیرنده می باشد. </p> <p dir="rtl">ولتاژ كار فرستنده 12 ولت وولتاژ كار گیرنده 12 ولت </p> <p dir="rtl">باید امواج ارسالی فرستنده : UHF &nbsp;قابل پیشگیری در موج FM </p> <p dir="rtl"><br clear="all">&nbsp;</p> <p dir="rtl">طرز كار فرستنده :</p> <p dir="rtl">آی سی معروف PT2262 &nbsp;به عنوان موله سیگنال فرستنده ورمز دهنده كنترل عمل می كند وبسته به اینكه كدامیك ازكلیدهای آن وصل باشد فركانس متفاوتی را در خروجی ظاهرمی كمند كه دارای كه خاصی نیز می‌باشد . این كه بستگی به اتصال پایه های اتا 11 آی سی (به غیر ازپایه 9 كه تغذیه منفی ) به خط مثبت یا منفی مدار یا آزاد بودن آنها دارد. </p> <p dir="rtl">برای اطمینان از عملكرد مدار یك عدد LED كوچك در مدار تغذیه قرار گرفته كه به محض فشردن یكی ازكلیه های روشن شده خبر ازعملكرد مدار می‌دهد. </p> <p dir="rtl">برد این فرستنده در شرایط ایده آل وبابطری 12 ولت حدود 10 متر بوده وبرای كار بردهای خاص بابد بیشتر باید توسط یك طبقه RF دیگر تقویت شود. </p> <p dir="rtl">هر كدام از این فرستنده ویا گیرنده براساس مدولاتور ودمدولاتور كار می‌كند . یعنی با مدوله كردن فركانس در فرستنده توسط ICPT2262 &nbsp;فركانس مرجع ساخته می شود نحوه ساخته شدن این فركانس بدین گونه است كه درفرستند. در ورودی های IC &nbsp;چهار عدد كلیه میكرو سوئیچ هر كدام برای ایجاد فركانس خاص درورودی IC با ایجاد ولتاژهای متغیر توسط دیودهای IN4148 &nbsp;ساخته می شود. پس از فشردن هركلید در فرستنده درخروجی IC فركانسی تولید می شود این فركانس برای بهره برداری باید به مدرات تتویت كننده و مدارات تانك اعمال شود .این مدار تانك به منظور انتخاب فركانسی خاص توسط تغییر تریمر بكار رفته شده در مدار تانك استفاده می شود پس از تعیین فركانس مورد نظر امواج به یك تقویت كننده فركانس بالا كه متشكل از یك TRBFIU اعمال می شود. </p> <p dir="rtl">طرز كار گیرنده : </p> <p dir="rtl"><b>الف:&nbsp; مدار گیرنده اصلی یا قسمت دریافت امواج فرستنده :</b></p> <p dir="rtl">امواج رسیده ازآنتن فرستنده پس از برخورد به آنتن گیرنده توسط دو عدد ترانزستور BF199 &nbsp;تقویت وآشكار سازی می شود كه با تنظیم هر دو تریمر فرستنده وگیرنده می توان دقیقاً آنها را هماهنگ كرد. </p> <p dir="rtl">امواج دریافتی پس از آشكمار سازی توسط دو ترانزیستور به ورودی های آی سی LM358 كه یك آی سی تقویت كننده عملیاتی (OPAMP) دوبل بوده وارد می شود وپس از تقویت به صورت علایم دیجیتالی قابل استفاده برای قسمت دكو در فرستاده می شود. درخروجی این قسمت سیگنالی مشابه قسمت فرستنده وجود دارد. </p> <p dir="rtl"><b>ب: مدار آشكار كنندة رمز :</b></p> <p dir="rtl">آی سی PT2272 &nbsp;در این قسمت نقش آشكار كنندة رمز را به عهده دارد به شرط اینكه كد بندی پایه های آن عین پایه های IC &nbsp;موجود درفرستنده باشد سیگنال ارسالی از كلید فرستنده را بطور مجرا در دو پایة 12، 13 خود آشكار می كند. </p> <p dir="rtl"><b>ج : مدار حالت دهنده یا دیجیتالی : </b></p> <p dir="rtl">سیگنالهای ضاهر شده در پایه های 12‚13 به ورودی آی سی 93،4 وارد می‌شود آی سی 4093 شامل چهار گیست NAND &nbsp;اشمیت تریگر می باشد ودر حالی كه كلیدهای A1 تا A4 &nbsp;، B1 تا B4 باز هستند ،گیت های به صورت معكوس عمل می كنند وهمزمان وضعیت ورودی را در خروجی خواهیم داشت . </p> <p dir="rtl">خروجی این آی سی به ورودی CLOCK &nbsp;دو فیلپ فلاپ كه در داخل آی سی B 40 قرار دارند اتصال پیدا كرده است . خروجی فیلپ فلاپ ها حالت 0و 1 دارند . بنابراین با هر ارسال سیگنال خروجی 1 وبا ارسال بعدی صفر می‌شود این همان حالت اول مدار است خروجی های B 40 برای تغذیه رله ها كافی نبوده بنابراین توسط دو عدد ترانزستور نوع منفی تقویت می شود</p> text/html 2013-12-28T13:16:11+01:00 jamshidstore.com مهندس احمدی آموزش دوربین مدار بسته http://jamshidstore.com/post/22 <div class="post-up"> <div class="post-title-in"> <h2 class="post-title" style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000; font-size: large;"><a title="آموزش دوربین مداربسته" href="http://Www.persiancctv.com" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">آموزش دوربین مدار بسته</span></a></span></strong></h2> </div> </div><p style="text-align: justify;"></p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">CCD در واقع مخفف Charged Coupled Device است. CCD یک ابزار الکترونیکی محسوب می‌شود که از تعداد زیادی از دیودهای بسیار کوچک حساس به نور تشکیل شده است. هر دیود موجود بر روی چیپ CCD ولتاژی را تولید می‌کند که دقیقا با نوری که دریافت می‌کند نسبت مستقیم دارد. دیودی که در معرض نور قرار نگیرد ولتاژی تولد نخواهد کرد و این عدم وجود ولتاژ به عنوان رنگ سیاه تلقی خواهد شد. مشابها بیشترین نور بیشترین ولتاژ را تولید خواهد و این بیشترین وتالژ به عنوان رنگ سفید تلقی می‌شود. سطوح نور بین این بیشترین و هیچ نیز ترکیبات مختلفی از خاکستری و طوسی را تشکیل می‌دهند. در دوربین‌های رنگی سیگنال‌های مربوط به رنگ‌ها نیز همراه با میزان نور دریافت می‌شود.</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><br></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">میزان نوری که یک چیپ CCD می‌تواند دریافت کند بسیار محدود است بنابراین نور ورودوی به چیپ CCD باید به وسیله محدود کننده‌ها به مقداری خیلی کمتر از مقدار واقعی خود تقلیل یابد.</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><strong>Sensitivity یا حساسیت</strong></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">یکی از خصوصیاتی که به عقیده بسیاری برای انتخاب دوربین بسیار مهم است میزان حساسیت آن است. حساسیت یک دوربین نشان دهنده میزان نوری است که دوربین برای ایجاد تصویر دارد. هرچه میزان حساسیت دوربین بیشتر باشد به نور کمتری برای ایجاد تصویر نیاز دارد.</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><strong> نسبت سیگنال به نویز (Signal to noise ratio (S/n</strong></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">همانوطری که از اسم این خصوصیت مشخص است میزان نسبت سیگنال‌های تصویر و نویز موجد در تصویر تولید شده را نشان می‌دهد. نویز بر روی تصویر ایجاد شده به صورت دانه‌های برفک مشخص خواهد شد و موجب پایین آمدن قابلیت تشخیص در تصویر نمایش داده شده بر روی مانیتور خواهد شد. واحد نشان دهنده نسبت s/n دسیبل dB است. البته این خصوصیت ممکن است به صورت یک نسبت نیز مشخص شود. جدول زیر میزان معادل دسیبل به نسبت سیگنال به نویز را نشان می‌دهد.</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">&nbsp;</p> <div style="text-align: justify;" dir="ltr"> <table align="center" border="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <p dir="ltr"><strong><span style="font-size: x-small;">dB </span></strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span style="font-size: x-small;"><strong>نسبت </strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p dir="ltr"><span style="font-size: x-small;">۱۰۰ </span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span style="font-size: x-small;">۱۰۰,۰۰۰:۱ </span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p dir="ltr"><span style="font-size: x-small;">۶۰ </span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span style="font-size: x-small;">۱,۰۰۰:۱ </span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p dir="ltr"><span style="font-size: x-small;">۵۰ </span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span style="font-size: x-small;">۳۱۶:۱ </span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p dir="ltr"><span style="font-size: x-small;">۴۰ </span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span style="font-size: x-small;">۱۰۰:۱ </span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p dir="ltr"><span style="font-size: x-small;">۳۰ </span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span style="font-size: x-small;">۳۲:۱ </span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p dir="ltr"><span style="font-size: x-small;">۲۰ </span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span style="font-size: x-small;">۱۰:۱ </span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p dir="ltr"><span style="font-size: x-small;">۱۰ </span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span style="font-size: x-small;">۳:۱ </span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">برای مثال میزان دسیبل ۴۰ نسبت ۱۰۰ به یک را نشان می‌دهد به این معنا که نویز تولید شده صد برابر کمتر از سیگنال تصویر ایجاد شده است. از انجایی که احتمالا شما هیچ پیش فرضی از میزان مناسب s/n ندارید در جدول زیر این نسبت را مقایسه می‌کنیم.</p> <div style="text-align: justify;" dir="ltr"> <table border="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <p dir="ltr"><strong><span style="font-size: x-small;"> dB </span></strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span style="font-size: x-small;"><strong>S/N نسبت </strong></span></p> </td> <td width="404"> <p dir="ltr"><span style="font-size: x-small;"><strong>کیفیت تصویر</strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p dir="ltr"><span style="font-size: x-small;">۶۰ dB </span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span style="font-size: x-small;">1,000 </span></p> </td> <td width="404"> <p dir="ltr"><span style="font-size: x-small;">عالی, هیچ نویز قابل تشخیصی وجود ندارد </span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p dir="ltr"><span style="font-size: x-small;">۵۰ dB </span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span style="font-size: x-small;">316 </span></p> </td> <td width="404"> <p dir="ltr"><span style="font-size: x-small;">خوب, کمی نویز در تصویر وجود دارد اما کیفیت خوب است </span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p dir="ltr"><span style="font-size: x-small;">۴۰dB </span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span style="font-size: x-small;">100 </span></p> </td> <td width="404"> <p dir="ltr"><span style="font-size: x-small;">معقول, تصویر نسبتا خوب است اما همه جزئیات مشخص نیست </span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p dir="ltr"><span style="font-size: x-small;">۳۰ dB </span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span style="font-size: x-small;">32 </span></p> </td> <td width="404"> <p dir="ltr"><span style="font-size: x-small;">تصویری ضعیف است با حجم زیادی از نویز </span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p dir="ltr"><span style="font-size: x-small;">۲۰ dB </span></p> </td> <td> <p dir="ltr"><span style="font-size: x-small;">10 </span></p> </td> <td width="404"> <p dir="ltr"><span style="font-size: x-small;">تصویر غیر قابل استفاده است </span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><strong>(Automatic gain control (AGC کنترل بازده بطور خودکار</strong></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">زمانی که نور ورودی به دوربین از حد مورد نیاز برای ایجاد تصیر کمتر می‌شود مکانیزم AGC به طور خودکار وارد عمل شده و سیگنال ورودی را تقویت می‌کند. این تقویت تا جایی انجام می‌شود که سیگنال ورودی برای تشکیل تصویر به حدی استاندارد برسد. از طرفی این تقویت سیگنال ورودی موجب ایجاد نویز اضافه در تصویر نیز خواهد شد و به این ترتیب کیفیت تصویر دوربین در نور پایین به شدت پایین می‌آید. با توجه به نوع تقویت کنندگی در مکانیزم AGC میزان نویز تولیدی در نور کم می‌تواند متفاوت باشد.</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">ستفاده از <strong>دوربین‌های تحت شبکه</strong> به علت بالا رفتن قابلیت‌های آنها نسبت به گذشته روز به روز درحال افزایش است و از این سو سعی دارم تا در مقاله‌ای نسبتا کوتاه به برخی از خصوصیات این دوربین‌ها بپردازم.</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><strong>رزولیشن یا تفکیک پذیری</strong></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">متفاوت از دوربین‌های آنالوگ که رزولیشن آنها با تی وی لاین (TVL) مشخص می‌شد (تعداد خطوط افقی موجود در تصویر) در دوربین‌ها تحت شبکه رزولیشن به پیکسن عنوان می‌شود.</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">به عنوان مثال ۵۲۰ تی وی لاین در یک دوربین آنالوگ با رزولیشن ۷۵۲×۵۸۲ برابری می‌کند (که در نوع آنالوگ رزولیشن نسبتا بالایی به شمار می‌رود)</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">استفاده از دوربین‌های ۲ و ۳ مگاپیکسلی به صورت <strong>دوربین‌های شبکه</strong> به سرعت رایج شده و این دوربین‌ها می‌توانند تصاویری به مراتب بهتر از دوربین‌های آنالوگ ارائه دهند.</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">امروزه حتی دوربین‌های شبکه با روزلیشن ۱۶ و ۲۰ مگاپیکسر نیز وجود دارد. این دوربین‌ها می‌توانند تصاویر را با تمام جزئیاتشان نمایش دهند. از این دوربین‌ها معمولا برای مشاهده محیط‌های پهناور استفاده می‌شود.</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><strong>عملکرد در نور کم</strong></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">دوربین‌های تحت شبکه اولیه عملکرد مناسبی در نور کم نداشتند و مکانیزم جبران‌کننده آنها نیز باعث کاهش تعداد فریم‌ها در تصویر می‌شد که به یک تصویر بی کیفیت و نامنظم می‌انجامید.</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">اما دوربین‌های امروزی می‌توانند تصویر نسبتا مناسبی را حتی در نور یک لوکس نیز ایجاد کنند و از نور موجود استفاده مناسب را بکنند و ۲۵ فریم در ثانیه را در هر شرایطی ایجاد کنند.</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><strong>عملکرد در شبکه</strong></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">یکی از نگرانی‌های مهم مسئولان شبکه در مورد استفاده از <strong>دوربین‌های تحت شبکه</strong> تاثیر آنها بر روی شبکه و کاهش سرعت آن است. چراکه به ویژه در دوربین رزولیشن بالا حجم زیادی از اطلاعات مربوط به دوربین باید در هر لحظه در شبکه جابه جا شود و با توجه به پهنای باند محدود شبکه&nbsp;این می‌تواند موجب ایجاد اختلال در شبکه نیز شود.</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">با این حال شبکه‌های گیگابایتی امروزی می‌توانند به راحتی نصب این دوربین‌ها را پشتیبانی کنند و در صورت ایجاد اختلال باید ظرفیت شبکه را افزایش داد. روش دیگر برای جلوگیری از ایجاد اختلال در شبکه استفاده از کابل‌های داده و عدم نصب مستقیم دوربین‌ها به شبکه است به طوری که تصاویر دارای شبکه خاص خود در سیستم باشند.</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><strong>Power over Ethernet</strong></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">بیشتر دوربین‌های شبکه دارای این قابلیت هستند. به این معنا که می‌توانید دوربین را با همان کابل شبکه تغیه کنید و این نیاز به یک کابل اضافه را جهت تغذیه دوربین از بین می‌برد.</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">پیشرفت‌های جدید این امکان را فارهم کرده که تجهیزات پر مصرف تر مانند دوربین‌های با قابلیت پن تیلت و زوم را نیز بتوان با همان کابل دیتا تغذیه کرد.</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">در مقایسه با دوربین‌های آنالوگ که به یک کالب جداگانه برای تغذیه نیاز داشتند این قابلیت موجب صرفه جویی در زمان و هزینه کابل کشی خواهد شد.</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><strong>محدودیت طول کابل</strong></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">داده‌ها بر روی کابل Cat5 دارای محدودیت مسافت تا ۱۰۰ متر است. با این حال تقویت‌کننده‌هایی وجود دارند که به راحتی این مسافت به ۲۰۰ متر افزایش می‌دهند و با استفاده از تجهیزات پیچیده‌تر می‌توان این مسافت را تا ۵۰۰ متر نیز افزایش داد.</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">با این حال در موقع نصب دوربین‌های شبکه نیز مانند <strong>دوربین‌های انالوگ</strong> باید به محدودیت فاصیه آنها و طول کابل توجه داشت.</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">در ضبط دیجیتال هر تصویر به تعدادی از پیکسل‌ها یا نقاط تقسیم می‌شود. برای هر یک از این پیکسل‌ها مبدل انالوگ به دیجیتال خصوصیات مختلف آن پیکسل مثل رنگ و روشنایی را به اعداد دیجیتال تبدیل می‌کند. و مجموع اطلاعات این پیکسل‌ها با هم یک تصویر را تشکیل می‌دهد و مجموع تصاویر با هم و به ترتیب یک تصویر متحرک را تشکیل می‌دهند. اطلاعات دیجیتال مربوط به هر پیکسل می‌تواند بر روی یک حافظه دیجیتال ضبط شود. یک تصویر عادی از یک دوربین تک فام (سیاه و سفید) می‌تواند ۴۵۰ کیلوبایت فضا را اشغال کند و در یک تصویر رنگی این ضرفیت به ۶۵۰ کیلوبایت می‌رشد. از این سو باید به دنبال راهی برای کاهش ظرفیت تصاویر بود. چنین ضرورتی موجب به وجود آمدن روش‌های مختلف کمپرس تصویر شد.</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">یک فریم تصویر دارای حجم زیادی از اطلاعات زائد است. در سیستم‌های انالوگ تصویر با تمامی اطلاعات آن به صورت ساده‌ای ضبط می‌شود اما در یک سیستم دیجیتال این کار ظرفیت زیادی را اشغال خواهد کرد پس باید اطلاعات زائد را از هر فریم جدا کرد. جدا کردن تغییر محسوسی را در کیفیت تصویر ضبط شده نخواهد داشت اما ظرفیت آن را به شدت کاهش خواهد داد. بیشتر روش‌های فشرده سازی تصویر دارای محدودیتی در فشرده سازی هستند و در صورت فشرده کردن تصویر بیش از آن کیفیت تصویر به شدت کاهش خواهد یافتو به نقطه‌ای که پس از آن کیفیت تصویر به شدت افت می‌کند Knee می‌گویند.</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><strong>روش‌های مختلف فشرده سازی تصویر</strong></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">معروف‌ترین روش فشرده سازی تصاویر استاندارد JPEG نام خود را از گروه به وجود آورنده این استاندارد یعنی Joint Photographic Expert Group گرفته است. در این روش فشرده سازی Knee در ۱:۸ (یک به هشت) صورت می‌گیرد. در تصاویر متحرک از استاندارد Motion JPEG یا M-JPEG استفاده می‌شود. در این استاندارد Knee در ۱:۱۵ اتفاق می‌افتد. بنابراین با استفاده از استاندارد M-JPEG در بیشترین میزان فشرده سازی ظرفیت یک تصویر ۴۵۰ کیلوبایتی به ۳۰ کیلوبایت تقلیل می‌یابد. اما این ضرفیت هنوز هم ضرفیت خیلی زیادی است چرا که در صورتی که حتی ۲ فریم در ثانیه هم ضبط داشته باشید در طول ۲۴ ساعت به فضایی بالغ بر ۶ گیگا بایت نیاز خواهید داشت.</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">روش نسبتا جدیدتر (نسبت به M-JPEG) روش MPEG است که به وسیله گروه Motion Picture Expert Group طراحی و ایجاد شد. این استاندارد این قابلیت را دارد که قسمت‌های اضافی یا مشابه رانه تنها در هر تصویر بلکه در بین تصاویر مختلف و مجاوور نیز شناسایی و حذف کند.</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">در روش MPEG I از هر تصویر سه فریم متفاوت ساخته می‌شود. فریم اول (I-frame) همه خصوصیات و اطلاعات مربوط به ساخت تصویر مورد نظر را دارد. فریم بعدی فریم پیش‌بینی (P-frame) نام دارد و از I-frame تصویر قبلی ایجاد شده است و از آن برای ایجاد تصویر بعدی استفاده می‌شود. فریم آخر یا فریم پیشبینی دوتایی (B-frames) از دو فریم قبلی و بعدی ساخته می‌شود. در این روش فشرده سازی قسمت‌های تکراری و زائد نه تنها در هر تصویر بلکه بین تصاویر مختلف با استفاده از مقایسه فریم‌ها با هم حذف می‌شوند و به این ترتیب ظرفیت تصاویر ضبط شده در این روش بسیار کتر از روش JPEG است.</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">با توجه به اصل مقایسه تصاویر در صورتی که تصویر گرفته شده از یک مکان دارای حرکت کمتر و عوامل ثابت بیشتری باشد (مثل تصاویر گرفته شده با دوربین‌های مداربسته ثابت) ظرفیت تصاویر خیلی کمتر از حالت‌های دیگر خواهد بود و به همین صورت&nbsp;این روش فشرده سازی امکان فشرده کردن تصاویر را تا نسبت ۱:۱۰۰ نیز فراهم می‌کند.</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">فرمت MPEG-2 نوع پیشرفته‌تری&nbsp; از فشرده‌سازی به روش MPEG است با استفاده از این روش فشرده سازی می‌توان ۹۰ دقیقه از یک فیلم با کیفیت VHS را در فضایی به بزرگی ۶۵۰ مگابایت ذخیره کرد. در</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">از طرفی قابلیت استفاده از interframe یا حذف قسمت‌های تکراری در تصاویر مجاور دارای محدودیت‌هایی نیز هست. در صورتی که تصاویر فشرده شده دارای تغییرات دائمی و ناگهانی باشد میزان فشرده سازی تصاویر به شدن کاهش می‌یابد بنابراین ضرفیت تصاویر ضبط شده در فرمت‌هایی که دارای قابلیت interframe هستند تا حد زیادی به تغییرات در تصاویر نیز وابسته است.</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">جدول زیر یک مقایسه کوتاه و مختصر را بین روش‌های فشرده‌سازی تصاویر در دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهد.</p> <div style="text-align: justify;"> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="79"><span style="font-size: x-small;"><strong>نوع فرمت </strong> </span></td> <td width="104"><span style="font-size: x-small;"><strong>KNEE </strong></span></td> <td width="161"><span style="font-size: x-small;"><strong>با&nbsp;INTERFRAME</strong> </span></td> </tr> <tr> <td width="79"><span style="font-size: x-small;"><strong>JPEG</strong> </span></td> <td width="104"><span style="font-size: x-small;">4 –۸:۱ </span></td> <td width="161"><span style="font-size: x-small;">این قابلیت را ندارد</span></td> </tr> <tr> <td width="79"><span style="font-size: x-small;"><strong>M-JPEG</strong> </span></td> <td width="104"><span style="font-size: x-small;">10 -15:1 </span></td> <td width="161"><span style="font-size: x-small;">این قابلیت را ندارد</span></td> </tr> <tr> <td width="79"><span style="font-size: x-small;"><strong>MPEG</strong> </span></td> <td width="104"><span style="font-size: x-small;">10 –۱۵:۱ </span></td> <td width="161"><span style="font-size: x-small;">۱۰۰:۱ </span></td> </tr> <tr> <td width="79"><span style="font-size: x-small;"><strong>FRACTAL</strong> </span></td> <td width="104"><span style="font-size: x-small;">20 –۳۰:۱ </span></td> <td width="161"><span style="font-size: x-small;">&gt;100:1 </span></td> </tr> <tr> <td width="79"><span style="font-size: x-small;"><strong>WAVELET</strong> </span></td> <td width="104"><span style="font-size: x-small;">30:1 </span></td> <td width="161"><span style="font-size: x-small;">&gt;100:1</span></td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">برق ساختم</span></p> <div style="text-align: justify;"> <p dir="rtl">هر روز گذارش‌ها ونتایج بیشتری از تاثیر استفاده از دوربین‌های مداربسته برای کاهش جرم اعلام می‌شود. پلیس اسکاتلند اخیرا اعلام کرده که پس از نصب یک سیستم مداربسته جامع و هزینه کردن حدود ۱۳۰ هزار پند میزان ارتکاب به جرم در شهر ایردری تا ۷۵ درصد کاهش پیدا کرده و نه تنها مردم به علت بالا رفتن چشمگیر امنیت از نصب این سیستم راضی هستند بلکه مجرم‌ها هم در بسیاری موراد از تصاویر این دوربین‌ها برای اثبات بی‌گناهی خود استفاده می‌کنند. در شهر «کینگز لین» در شرق انگلستان میزان خرابکاری و جرم در مناطق صنعتی به کسری کوچک از مقدار قبلی آن پس از نصب سیستم مداربسته کاهش یافته. میران ارتکاب به جرم در پارکینگ‌ها تا ۹۰ درصد پس از نصب این سیستم‌ها کاهش می‌یابد.</p> <p dir="rtl">دزدی در مغازه‌‌ها و اماکن تجاری می‌تواند تاثیر زیادی بر روی سود آنها داشته باشد. حال آنکه یک سیستم مداربسته کوچک و نسبتا کم هزینه می‌تواند سطح خوبی از امنیت را برای این مکان‌ها ایجاد کند. در یک مقایسه ساده استفاده از برچسب‌های مختلف به ویژه برچسب‌های مغناطیسی بر روی اجناس در طول زمان خیلی پر هزینه‌تر خواهد بود و در نهایت نمی‌تواند راه را به طور&nbsp;صد درصدی بر روی امکان سرقت اموال ببندد. یکی از محاسن خوب دوربین مداربسته (به ویژه <strong>دوربین‌های Dome</strong>) این است که سارق این امکان را ندارد که بفهمد دوربین او را می‌بیند یا خیر و این٫ حس امنیت رابه طور کامل از سارق سلب می‌کند. در ضمن یک صورت ضبط شده خیلی ساده‌تر از یک صورت مشاهده شده به وسیله انسان قابل تشخیص است. تحقیقات گسترده نشان داده است که یک سیستم مدار بسته در صورتی که به طور حرفه‌ای نصب شده باشد می‌تواند تا ۹۰ درصد از وقوع سرقت جلوگیری کند.</p> <p dir="rtl"><strong> نتایج تحقیقات</strong></p> <p dir="rtl">نتایج ارایه شده بر اساس تحقیق است که در بریتانیا بر روی ۵۴ هزار مغازه و توزیع کننده در باره میزان سرقت‌های کوچک انجام شده است از این رو به سختی می‌توان نتایج را تنها به قشر خاصی از فروشندگان محدود کرد.</p> <p dir="rtl">۱) ۹۷ درصد دستبردهای کوچک در زمان اتفاق افتادن به هیچ عنوان تشحیص داده نمی‌شوند.</p> <p dir="rtl">۲) به ازای هر دستبرد تشخیص داده شده ۴۷ تا هرگز تشخیص داده نمی‌شوند.</p> <p dir="rtl">جدول زیر میزان دستبرد و نسبت آن به سود خالص توزیع کننده‌ها را در مورد مغازه‌های مختلف نشان می‌دهد.</p>سیستم دوربین مداربسته سیستمی است که در آن ازیک مدار بسته برای اتصال دوربین‌ها به نمایشگر استفاده شده. در واقع تفاوت یک سیستم مداربسته با یک سیستم انتقال تصاویر تلوزیون در طریقه انتقال تصاویر است. در سیستم انتقال تلویزیون تصاویر انتقال تصاویر به صورت باز صورت می‌گیرد و امکان دریافت تصاویر به صورت آزاد وجود دارد حال آنکه در یک سیستم مداربسته تصاویر در مداری خاص به نمایشگرهای محدودی انتقال پیدا می‌کنند.</div> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><strong>کاربردهای سیستم مداربسته</strong></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">به طور حتم بزرگترین کاربرد سیستم‌های مداربسته در کابردهای امنیتی است اما با گسترش این سیستم‌ها استفاده از آنها هر روز در قسمت‌های مختلفی گسترش می‌یابد. در زیر به چندین نمونه از کاربردهای خاص این سیستم‌های اشاره می‌کنیم:</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">* نظارت بر ترافیک بر روی پل‌ها</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">* ضبط تصاویر در اجاق کیک پزی برای جلوگیری از ایجاد مشکل در حین پخت</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">* سیستم موقت سنجش سطح ترافیکی شهر</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">* استفاده از قابلیت ضبط Time lapse برای انیمیشن‌های خمیری</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">* استفاده در ورزشگاه برای دیدن بهتر صحنه‌های بازی</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">* استفاده در اتوبوس‌ها برای جلوگیری از خرابکاری</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">* استفاده در باغ وحش برای کنتل دائم حیوانات</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">این لیست را می‌توان با صدها کاربرد دیگر دوربین‌های مداربسته پر کرد.</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><strong>دوربین </strong></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">نقطه شروع برای بررسی یک سیستم مداربسته دوربین مداربسته است. دوربین وظیفه دریافت تصاویر و تبدیل آنها به سیگنال‌های ویدئویی را دارد. دوربین‌ها با تمام تفاوت‌ها در مدل دارای قسمت‌های مشابهی هستند. به تصویر رو به رو توجه کنید.</p> <p dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.cctv-information.co.uk/w/images/f/fa/Constant62.gif" alt="" border="0" hspace="0"></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">در تصویر رو به رو قسمت‌های مختلف یک دوربین‌ها مانند lens (لنز), Focus adjustment (تنظیم فوکوس), Iris adjustment (تنظیم زاویه), Camera (دوربین), BNC plug (ورودی BNC), Main lead (تغذیه).</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">در واقع تمام دوربین‌ها دارای لنز با قابلیت تنظیم فوکوس و زاویه تصویر نیستند ولی بسیاری از آنها این قابلیت را دارند. ورودی BNC به کابل کوآکسیال متصل می‌شود.</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><strong>مانیتور</strong></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">مانیتور وظیفه نمایش تصاویر ضبط شده به وسیله دوربین مداربسته را بر عهده دارد. مانیتور یک سیستم مدار بسته می‌تواند یک تلویزیون یا یک مانیتور باشد که تفاوت آنها در نوع ورودی آنهاست. برای تلویزیون باید از ورودی آنالوگ استفاده کنید اما مانیتور باید با سوکت VGA به تقسیم کننده وصل شود.</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">تصویر زیر یک مانیتور را در ساده‌ترین حالت نمایش می‌دهد:</p> <p dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.cctv-information.co.uk/w/images/7/75/Constant63.gif" alt="" border="0" hspace="0"></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><strong>ساده‌ترین سیستم مداربسته</strong></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">ساده‌ترین سیستم مداربسته تنها از بخش‌های اصلی تشکیل شده یعنی دوربین, مانیتور و کابل رابط. کابل تصویر دوربین بدون هیچ واسطه و به&nbsp;طور مستقیم به دوربین وصل می‌شود. چنین سیستم تنها قابلیت مشاهده تصاویر را از یک دوربین و برای یک نمایشگر فراهم می‌اورد و امکان بازبینی تصاویر نیز وجود ندارد.</p> <p dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.cctv-information.co.uk/w/images/0/04/Constant64.gif" alt="" border="0" hspace="0"></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">قدم بعدی امکان نمایش چندین دوربین با یک مانیتور بود. این امکان با استفاده از یک سویچر در سیستم به وجود می‌آید. سوئیچر این امکان را برای شما به وجود می‌آورد تا تصویر چند دوربین را به طور مجزا بر روی مانیتور ببینید. سوئیچر همچنین می‌توانست این امکان را فراهم کند تا صدا نیز از دوربین دریافت شود (البته در صورتی که دوربین دارای میکروفن بود). یکی از معایب سوئیچر وقفه نمایش تصاویر در زمان عوض کردن تصویر بود. در سیستم‌های قدیمی تنها دوربینی که در آن لحظه در حال نمایش بر روی مانیتور بود روشن بود و بقیه دوربین‌ها خاموش می‌ماندند (چون امکان ضبط همه تصاویر باهم وجود نداشت) بنابراین در زمان تغییر تصاویر مدتی طول می‌کشید تا دوربینی که تازه روشن شده بود تصویر درستی را ارائه دهد.</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">با این حال این سیستم بسیار ارزان بود و نصب آن هیچ پیچیدگی نداشت.</p> <p dir="rtl"><a title="آموزش دوربین مداربسته" href="http://Www.persiancctv.com" target="_blank"><img style="display: block; border: 0pt none;" title="آموزش دوربین مداربسته" src="http://www.cctv-information.co.uk/w/images/6/63/Constant65.gif" alt="آموزش دوربین مداربسته"></a></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">سیستم مدار بسته با امکان نمایش چهار دوربین بر روی یک مانیتور (مانیتور و سوئیچر مشترک نمایش داده شده‌اند)</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">&nbsp;</p> text/html 2013-12-28T12:56:58+01:00 jamshidstore.com مهندس احمدی آموزش سیم کشی دزدگیر ماشین http://jamshidstore.com/post/16 <p style="text-align: center;"><a title="آموزش دزدگیر" href="http://www.persiancctv.com" target="_blank"><strong><span style="font-size: medium;">آموزش دزدگیر</span></strong></a></p> <p style="text-align: center;">-<strong><br></strong></p> <div id="post_message_33507" style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;">آموزش سیم کشی دزدگیر ماشین</span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><strong></strong><span style="color: blue;"><span style="color: blue;"><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;"></span></strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div id="post_message_33507" style="text-align: justify;"> <div id="post_message_33509"><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color: #ff0000;">اصطلاحات:</span><br>منبع تغذیه (باطری): bttery , batt=source=power <br>سرباطری مثبت(+): +12v=positive=gostant<br>سرباطری منفی(-): GND=negative =chassis<br>کاپوت = hood<br></span></strong></div> </div> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;">صندوق عقب= trunk<br>صندوق بازکن یا صندوق پران= trunk opener , release <br>شاسی فشاری = pin switech<br>شاسی فشاری در (-) = کلید لادری منفی (-) = (-) door pin switch <br>شاسی فشاری در (+) = کلید لادری مثبت (+)= (+) door pin switch <br>بعدا در مورد تفاوت این دو توضیح میدم.<br>فلاشر =علامت دادن: (+)parking light= hazard=light= signl <br>سیم = wire <br>برق پله اول سوییچ = ACC<br>آژیر= siren<br>قطع کردن ، غیر فعال کردن= cut = interrupt= kill= dusable (بعدا در باره ان صحبت می کنم)<br>بوق= بلندگو : horn<br>شاسی ریست = over-ride , reset<br>سنسور ضربه : shock sensor<br>قفل مرکزی: centeral lock<br>آنتن= گیرنده یا فرستنده: Antenna , ANT<br>تحریک( عاملی که باعث زدن دزدگیر می شود)= Trigger<br>ترمز= Brake<br>ترمز دستی = hand Brake <br>پیجر= pager , beepe</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br>خوب دوستان این اصلاحاتی که گفته شد در تمامی نقشه های فنی نصب دزدگیر بکار می رود که هر شرکتی در بین اصطلاحاتی (که چندتایی می باشد) یکی از انها استفاده می کند </span></strong></p> <p style="text-align: justify;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;">خوب دوستان امروز می خواهم مبحث دیگری شروع کنم(ورودی و خروجی های دزدگیر):</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br><span style="color: #ff00ff;">الف- کل تریگرهایی که در دزدگیر باعث فعال شدن می باشد:</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color: #ff00ff;"><br></span>1- ضربه = شوک سنسور<br>2- باز شدن درب = سیم لادری <br>3- باز شدن کاپوت یا صندوق = سیم لادری صندوق یا کاپوت <br>4- ON شدن سوئیچ = سیم (ON) دزدگیر<br>5- در صورت وجود چشم التراسونیک </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br><span style="color: #ff00ff;">ب- ورودی های مهم (حتما باید سیمهایشان وصل شوند):</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color: #ff00ff;"><br></span>1- برق مثبت +12v<br>2- برق منفی GND (اتصال بدنه)<br>3- سیم لادری مثبت (+) یا منفی (-)<br>4- سیم شاسی کاپوت و صندوق ، منفی (-)<br>5- سوئیچ (سیم ON)</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br><span style="color: #ff00ff;">ج- خروجی های مهم ( حتما باید سیمهایشان وصل شود):</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br>1- آژیر (+)<br>2- فلاشرها (+)‌ که بیشر اوقات دو سیم دارند.<br>3- قفل مرکزی که بعدا بطور مفصل در مورد تیپهای ان بحث می شود.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br><span style="color: #ff00ff;">بنابراین دوستان کلا 10 سیم وصل کردنی مهم داریم.</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color: #ff00ff;"><br></span>البته در اینجا تا یادم نرفته این نکته را ذکر کنم که، در وصلکردن سیم های برق و اتصال منفی نهایت دقت را بکنید چونکه در صورت شل بودن و یا در جای نامناسب وصل کردن خطراتی برای راننده و یا ماشین و یا برای برد اصلی پیش می اورد که باید نهایت دقت کرد و دلیلش را وجود قطعی بنام استارت کیلر یا ماشین خاموش کن می باشد (در صورتی که نصب بکنید)که اگر ماشین در حین حرکت باشد فقط یک لحظه کافی این دو سیم (مثبت یا منفی برق) قطع و وصل بشود که در ان صورت ماشین در هر سرعتی که باشد در جای خود می ایستد و باعت بروز تصادف می شود. پس توصیه می شود تا جایی که می شود این قطعه را بروی ماشین نصب نکنید. </span></strong></p> <div class="smallfont" style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color: #ff00ff;">لطفا قبل از نصب به منظور اشنا شدن با دستگاهای مختلف ابتدا کا تا لوگ دستگاه مربوطه را به منظور اشنای بیشتر با نحوه کار <br>وعملکرد دستگاه و در نتیجه باعث بالا رفتن سرعت کاروافزایش<br>اعتماد مصرف کننده میشود را مطالعه فرمایید</span></span></strong></div> <div class="smallfont" style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color: #ff00ff;"><br></span><span style="color: black;">سعی کنید برای تست و ولتاژ گیری از ولتمتر بجای لامپ استفاده کنید</span><br><span style="color: black;">بر روی نصب اتصال زمین دقت بیشتری کنید تا بعدها دچار مشکل نشوید </span><br><span style="color: black;">به مشتری توصیه کنید که سویچ اتو مبیل را از ریموت جدا کند .</span></span></strong></div> <div class="smallfont" style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br></span></strong><span style="color: black;"><strong><span style="color: #ff0000; font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;">سعی کنید در موقع نصب سی</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;">ما برای نصب دزدگیر یکسری ابزار و دستگاه لازم داریم:</span></span></span></strong></span></div> <div class="smallfont" style="text-align: justify;"><span style="color: black;"><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color: #ff0000;"><br></span>1- </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;">اولین چیزی که یک نصاب باید بداند اطلاعاتی در مورد ماشین است که بعدا در مورد ان صحبت می کنم مثل لادری ها، لامپ سقف،قفل مرکزی، وضعیت ریموت کنترل ها</span></strong></span></div> <div class="smallfont" style="text-align: justify;"><span style="color: black;"><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br>2- لامپ تست ( دوستان برای استفاده از این ابزار بسیار دقت بکنید مخصوصا درماشینهای کامپیوتری مثل 206 و زانتیا که بعدا نحوه استفاده از ان را ذکر می کنم)</span></strong></span></div> <div class="smallfont" style="text-align: justify;"><span style="color: black;"><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br>3- سیم چین کوچک و سیم لخت کن و چسب وایر </span></strong></span></div> <div class="smallfont" style="text-align: justify;"><span style="color: black;"><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br>4- نقشه فنی دستگاه م کشی منظم وبا سلیقه انجام شود تا اعتماد مشتری جلب شود.</span></strong></span></div> <div class="smallfont" style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="smallfont" style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="smallfont" style="text-align: justify;"> <div id="post_message_33695"><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;">اولین سیم فلاشر ها (parking light)می باشد (همان که چراغ خطر ها وقتی در باز می شود و یا آژیر بصدا در میاد شروع بکار کردن می کنند)</span></strong></div> <div><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br>این سیم بروی کیت اصلی دو تا است که رنگ انها در اکثر دزدگیر ها قهوه ای می باشد که در بعضی مدلها یک سیم می باشد که از سر ان، دو تا دیود گرفته و تبدیل به دو تا سیم می کنند (دوستان توجه داشته باشید حتما این دیود بر سر راه این سیم باشد که بعدا از لحاظ امنیتی اگر مدیران اجازه بدهند دلیل ان را ذکر می کنم ) که اکثر دزدگیرهای چینی از این مدل می باشند.</span></strong></div> <div><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br>اگر در قسمت دوم آموزش دقت کرده باشید جلو گزینه فلاشر یک علامت مثبت گذاشتم که این به معنای ان است که خروجی سیم فوق مثبت می باشد . حالا ما برای نصب این سیم بروی ماشین باید سیم چراغ راهنماها( چپ و راست) را پیدا کرده و این دوسیم را یکی برای راهنمای چپ و دیگری برای راهنمای راست وصل بکنیم.</span></strong></div> <div><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br>در اینجا این سوال پیش می اید که ماشینی مثلا 405 که می خواهیم دزدگیر بروی ان نصب بکنیم چطور سیم های چراغ راهنما را پیدا بکنیم .</span></strong></div> <div><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br>برای اینکار از لامپ تست استفاده می کنیم به این صورت که ابتدا یکی از راهنماها (چپ یا راست) میزاریم تا کار کند و یکسر لامپ تست را به بدنه و سر دیگر در سوکتی که حدس می زنیم سیم راهنما در ان هست وصل می کنیم که با راهنما زدن لامپ تست ما هم خاموش و روشن می شود و همین کار را برای سمت دیگر انجام می دهیم که بعدا از پیدا کردن سیم های مذکور، سیم های فلاشر را به این دو سیم وصل می کنیم.</span></strong></div> <div><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br><span style="color: red;">دوستان اگر نکته ابهامی در مورد وصل کردن این سیم برایتان پیش اومده ذکر بکنید.</span></span></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color: #ff0000;">در این مرحله لازم است قبل از نصب دزدگیر به چگونگی کد دهی وشناخت ریموت ودستگاه اصلی اشنایی پیدا کنید تا در صورت نصب اگر دستگاه کد خواست ان را براحتی انجام دهید.</span></span></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div> <div><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color: #ff0000;">کددهی به دزدگیر ماجیکارتصویری (مدل های:332-932-702-802-902)</span><br><br>پس از وصل نمودن مثبت ومنقی اصلی دستگاه واطمینان از وصل بودن آنتن ، سه بار سوئیچ(a.c.c) را باز وبسته نموده ودر نوبت سوم سوئیچ را به حالت باز قراردهید . در این هنگام فلاشر های اتومبیل یک بارفلاش میزند.(اگر دستگاه را روی میز کار خود میخواهید کددهید، در نوبت سوم باز وبست سوئیچ ویا همان a.c.c با صدای به هم چسبیدن کنتاک های رله دستگاه متوجه حاضر شدن دستگاه روی برنامه پذیرش کد خواهید شد).</span></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></strong></div> <div><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;">اینک پس از شنیدن صدای کنتاک رله فلاشر دستگاه، بلافاصله دکمه 1ریموت تصویری را یکبار فشار داده تا دستگاه یک فلاش بزند(از صدای کنتاک کردن رله نیز میشود این را فهمید).سپس دکمه ریموت دوم را نیز فشار دهید تا همانند نوبت اول دستگاه با فلاش زدن اعلام پذیرش کد کند.اینک سوئیچ را بسته وریموت ها را آزمایش کنید.توجه کنید که تمام مراحل از ابتدا تا انتها باید در کمتر از10 ثانیه انجام شود. </span></strong></div> <div><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br>در مورد جدول برنامه های دزدگیر ماجیکار بعدا به طور کامل توضیح خواهیم داد..زیرا این دستگاه دارای قابلیت نرم افزاری زیادی بوده ومیتوان برنامه های متعددی را به ان اضافه ویا حذف نمود. </span></strong></div> <p align="center">&nbsp;</p> <div> <div id="post_message_33797"> <div align="right"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;">کددهی به دزدگیرهای خانواده پی ال سی(plc)</span></strong></span></div> <div align="right"><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br>ترمزاتومبیل را فشاردهید ودر صورتیکه سیم ترمز اتومبیل را وصل نکرده اید سیم نارنجی(سیم قفل کودک دستگاه) را به مثبت مستقیم وصل کنید. یکی از دربها را باز کنید.فلاشرهای اتومبیل(راهنماها)شروع به فلاش زدن میکنند.</span></strong></div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="right"><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></strong></div> <div align="right"><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;">سپس سه بارسوئیچ(a.c.c)را بازو بسته نموده ودر بار سوم سوئیچ را به حالت باز قرار دهید.اینک یکی از دکمه های ریموت را به مدت سه ثانیه فشار داده تا صدای چند چریپ به نشانه انجام کد دهی شنیده شود.سوئیچ را بسته وریموت را آزمایش کنید.برای ریموتهای بعدی نیز همین مراحل گفته شده را مجددا تکرار کنید.</span></strong></div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="right"><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></strong></div> <div align="right"><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;">به دستگاههای خانواده پی ال سی تا چهار ریموت را میشود کدداد.ضمنا کددادن به ریموت جدید باعث پاک شدن کد ریموت های قبلی نشده وکنسل نمودن کد ریموت های قبلی مستلزم مراحل دیگری است که بعدا به آن اشاره میکنیم.در ضمن اینکه تمام مراحل از ابتدا تا انتها باید در کمتر از ده ثانیه انجام شود.</span></strong></div> </div> <div align="right">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div style="text-align: justify;" align="right"><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color: #ff0000;">کددهی به دزدگیر استیل میت</span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br>برای کددهی به ریموت های دزدگیر استیل میت ،اعم از تصویری ومعمولی این مراحل را انجام دهید.</span></strong></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br>در قسمت بالای قاب کیت اصلی دستگاه استیل میت یک سورخ وجود دارد که اگر داخل سوراخ را مشاهده نمائید یک میکروسوئیچ را خواهید دید.(منظور از میکروسوئیچ یک دکمه کوچک فشاری میباشد که در دکمه های همه ریموت ها هم موجود است).</span></strong></div> <div style="text-align: justify;" align="right">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;" align="right"><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></strong></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;">مثبت ومنفی دستگاه را وصل نموده وسپس میکروسوئیچ گفته شده را یک ثانیه فشار داده ورها کنید وبلافاصله یکی از دکمه های ریموت را فشار دهید واگر دستگاه دوریموت داشت پس از فشاردادن دکمه ریموت اول پس از سه ثانیه دکمه ریموت دوم را یکبار فشار دهید وسپس ده ثانیه صبر کنید تا دستگاه از برنامه کددهی خارج شده وآنگاه ریموت ها را آزمایش کنید.(توضیح اینکه حتما پس از فشار دکمه میروسوئچ دستگاه،سریعا یکی از دکمه های ریموت اول وپس از سه ثانیه ریموت دوم را فشار دهید ).</span></strong></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></strong></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;">عدم دقت درمدت زمان های گفته شده در هر مرحله ممکن است باعث خارج شدن زمان کددهی ویا کد نگرفتن یکی از ریموت ها شود.اگر تمام مراحل بالا را که بسیار ساده نیز می باشد راصحیح انجام داده باشید خواهید دید که هر دو ریموت دستگاه کد گرفته است.ضمنا عمل کددهی به ریموت را سعی کنید که در داخل اتومبیل انجام ندهید زیرا باطری اتومبیل دارای آمپر بسیار بالا است ودر صورت اتصالی هنگام فشردن میکروسوئیچ،دستگاه معیوب میشود وبهتر این است که دستگاه را جدا کرده ودر روی میز کار خود وبا منبع تغذیه آمپر پائین آن را انجام دهید.</span></strong></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></strong></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><strong><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;">در ضمن کددهی به ریموت کنترل دزدگیر استیل میت سبب پاک شدن کدهای قبلی ریموت کنترل ها میشود.به دستگاه استیل میت فقط دو ریموت کنترل را میشود کد داد.</span></strong></div> <p style="text-align: center;" dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">منبع :&nbsp;<a href="http://www.persiancctv.com/">سایت آموزش سیستم های امنیتی و درب های اتوماتیک پرشین آموزش</a></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a href="http://www.persiancctv.com/" target="_blank">WWW.PERSIANCCTV.COM</a></span></p> text/html 2013-10-25T08:41:51+01:00 jamshidstore.com مهندس احمدی واردات و پخش مستقیم محصولات http://jamshidstore.com/post/1 <font size="2">بزرگترین مرکز مجاز پخش عمده سیستمهای صوتی تصویری و امنیتی اتومبیل و اماکن مجهز به واحد تعمیرات تخصصی در استان البرز</font><br><br><font size="2">برای بهره مندی از خدمات آنلاین در قسمت&nbsp;<font color="#cc0000"><b>فهرست خدمات</b></font>&nbsp;روی موضوع مورد نظر کلیک فرمایید.</font><br><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">لطفا سفارشات خود را به این آدرس ایمیل فرمایید &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <span style="color: rgb(0, 0, 102);">jamshidstore@gmail.com</span></font><br><font size="2">&nbsp;</font><br></font><br>